Strategia Rozwoju Bydgoszczy – sprawne i efektywne zarządzenie miastem

Trwają konsultacje społeczne dotyczące strategicznego dla naszego miasta dokumentu, który określa  oczekiwane dla rozwoju Bydgoszczy zmiany i dziedziny, w których zmiany te powinny nastąpić. Swoją opinią można podzielić się do 15 stycznia 2020r.


Czym jest Strategia Rozwoju Bydgoszczy do 2030r?
Strategia Rozwoju Bydgoszczy to jeden z najważniejszych dokumentów programowych. W oparciu o zmieniające się w ostatnich latach uwarunkowania, w których funkcjonują miasta oraz w wyniku wielu przemian które dokonały się w Bydgoszczy (m.in. realizacja i rozpoczęcie szeregu inwestycji zapisanych w poprzedniej strategii) zaktualizowano dokument przyjęty przez Radę Miasta Bydgoszczy w 2013 roku. Projekt nowej strategii jest efektem współpracy różnych środowisk, których wspólnym celem jest zapewnienie wszystkim mieszkańcom najlepszych warunków na każdym etapie życia i zrównoważony rozwój miasta. W jej tworzenie zaangażowani byli bydgoszczanie, przedstawiciele instytucji naukowych, gospodarczych, organizacji i stowarzyszeń społecznych, którzy wyrażali swoje opinie, uwagi, dzielili się swoją wiedzą, przemyśleniami, a przede wszystkim pomysłami na rozwój miasta. Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ.

Co znajdziemy w dokumencie?
Wyzwania rozwojowe
•    Nowoczesny, dostosowany do potrzeb współczesności i przyszłości system kształcenia.
•    Rozwój bydgoskich uczelni oraz wzrost ich udziału w życiu miasta.
•    Wzrost aktywności zawodowej i pozazawodowej bydgoszczan.
•    Umocnienie pozycji Bydgoszczy w sieci polskich i europejskich metropolii.
•    Poprawa jakości przestrzeni publicznych.
•    Zahamowanie spadku liczby ludności.
•    Rozwój konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki.
•    Poprawa jakości środowiska przyrodniczego.
•    Dostosowanie i przeciwdziałanie niekorzystnym skutkom zmian klimatu.
•    Poprawa dostępności dóbr i usług w mieście dla osób z ograniczeniami.

Ponadto dla realizacji wyznaczonych w dokumencie wyzwań rozwojowych  wskazano – zgodnie z definicją Smart City – 6 głównych obszarów funkcjonowania miasta, w których nastąpi szczególna intensyfikacja działań strategicznych. Dla wyznaczonych 6 obszarów strategicznych, określone zostały cele kierunkowe oraz operacyjne, a także kierunki działań i programy wdrożeniowe, których realizacja pozwoli urzeczywistnić określony w wizji obraz miasta oraz sprostać wyzwaniom do 2030 roku.

Obszar I - sprawne i efektywne zarządzenie miastem
W tym obszarze wyznaczono 2 cele kierunkowe oraz 5 celów operacyjnych:
I.1. SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE.
I.1. 1. Powszechność udziału mieszkańców w wyborach różnych szczebli.
I.1. 2. Aktywny udział mieszkańców w decyzjach dotyczących funkcjonowania miasta.
I.2. MIASTO SPRAWNIE ZARZĄDZANE.
I.2. 1.Wysoka jakość usług publicznych opartych na kapitale ludzkim i nowoczesnych technologiach.
I.2. 2. Mocne powiązania funkcjonalne w ramach bydgoskiego obszaru metropolitalnego.
I.2. 3. Bydgoszcz znaczącym krajowym i europejskim ośrodkiem metropolitalnym.

Przyjęte w tym obszarze cele wyrażają wolę wspierania działań ukierunkowanych na rozwijanie aktywności mieszkańców i budowanie społeczeństwa obywatelskiego, zaangażowanego w rozwój Bydgoszczy. Miasto będzie podnosiło jakość usług publicznych poprzez zastosowanie nowych technologii oraz zapewnienie kompetentnej i przyjaznej obsługi interesantów. Wpłynie to pozytywnie na komunikację i współpracę pomiędzy mieszkańcami i administracją oraz wzajemne zaufanie. Natomiast poprzez zintensyfikowanie powiązań funkcjonalnych w ramach Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz oraz zwiększenie integracji potencjałów poszczególnych gmin, wzrośnie znaczenie naszego regionu, a Bydgoszcz będzie stanowiła ważne ogniwo sieci polskich i europejskich metropolii. Więcej informacji można znaleźć TUTAJ.

Weź udział w konsultacjach, wypełnij ankietę
Zachęcamy do uczestnictwa w konsultacjach społecznych. Można to zrobić za pośrednictwem ankiety:
• dostępnej w formie elektronicznej do wypełnienia TUTAJ
• dostępnej w formie papierowej
- do pobrania TUTAJ i TUTAJ
- przy urnach oraz w punkcie konsultacyjnym w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju

Przyjdź na spotkania
• w punkcie konsultacyjnym przy ul. Grudziądzkiej 9-15, bud. C pok. 209 w godzinach pracy Urzędu Miasta,
• w siedzibach Rad Osiedli (harmonogram)
• na bydgoskich uczelniach (harmonogram)
• w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w czwartki w godzinach 12:00-14:00.
Strategia Rozwoju Bydgoszczy – sprawne i efektywne zarządzenie miastem Strategia Rozwoju Bydgoszczy – sprawne i efektywne zarządzenie miastem Reviewed by Miasto Bydgoszcz on grudnia 11, 2019 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.