Decydujmy razem o Strategii Bydgoszczy!

Rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu dokumentu „Bydgoszcz 2030. Strategia rozwoju”. Zapraszamy do podzielenia się swoją opinią do 15 stycznia 2020r.


Czym jest dokument „Bydgoszcz 2030. Strategia rozwoju”?
Strategia Rozwoju Bydgoszczy to jeden z najważniejszych dokumentów programowych, określający oczekiwane dla rozwoju Bydgoszczy zmiany i dziedziny, w których te zmiany powinny zajść. Projekt nowej strategii jest efektem współpracy różnych środowisk, których wspólnym celem jest zapewnienie wszystkim bydgoszczanom najlepszych warunków na każdym etapie życia i zrównoważony rozwój miasta. Szczegółowe informacje o dokumencie można znaleźć TUTAJ.W tworzenie dokumentu zaangażowani byli mieszkańcy, przedstawiciele instytucji naukowych, gospodarczych, organizacji i stowarzyszeń społecznych, którzy wyrażali swoje opinie, uwagi, dzielili się swoją wiedzą, przemyśleniami, a przede wszystkim pomysłami na rozwój miasta. Nad strategią pracowały trzy zespoły robocze: Społeczeństwo, Gospodarka, Środowisko, dyskutowano w trakcie debat i innych spotkań konsultacyjno-informacyjnych, opinie mieszkańców poznawaliśmy także w trybie badań ankietowych i indywidualnych rozmów. W strategii określono wizję rozwoju miasta w przyszłości – jego pożądany i oczekiwany obraz.

Zapoznaj się z projektem dokumentu „Bydgoszcz 2030. Strategia rozwoju”.
Dokument dostępny jest TUTAJ.
Zachęcamy do zapoznania się z projektem oraz zgłaszania swoich wniosków i uwag. 


Podziel się Twoją opinią!
Zachęcamy do uczestnictwa w konsultacjach społecznych. Można to zrobić za pośrednictwem ankiety:
• dostępnej w formie elektronicznej do wypełnienia TUTAJ
• dostępnej w formie papierowej
- do pobrania TUTAJ i TUTAJ
- przy urnach oraz w punkcie konsultacyjnym w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju

 
Zwrot ankiet papierowych:
• urny zlokalizowane na terenie Urzędu Miasta Bydgoszczy:
- portiernie: przy ul. Jezuickiej 1, ul. Grudziądzkiej 9-15 i ul. Wojska Polskiego 65,
- filia w Centrum Handlowym „Zielone Arkady” ul. Wojska Polskiego 1,
- filia przy ul. E. Gierczak 6,
- Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5;
• punkt konsultacyjny (pok. 209) oraz sekretariat (pok. 206) Wydziału Zintegrowanego Rozwoju, ul. Grudziądzka 9-15
• przesłanie na adres pocztowy: Wydział Zintegrowanego Rozwoju, ul. Grudziądzka 9-15, 85-102 Bydgoszcz.
• przesłanie na adres mailowy strategia@um.bydgoszcz.pl; konsultacje@um.bydgoszcz.pl Zapraszamy na dyżury konsultacyjne
• w punkcie konsultacyjnym przy ul. Grudziądzkiej 9-15, bud. C pok. 209 w godzinach pracy Urzędu Miasta,
• w siedzibach Rad Osiedli (harmonogram PDF), (WORD)
• na bydgoskich uczelniach (harmonogram PDF), (WORD)
• w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w czwartki w godzinach 12:00-14:00.

Materiały do pobrania:
- Projekt dokumentu „Bydgoszcz 2030. Strategia rozwoju” 
- Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy (.pdf)
- Ankieta konsultacyjna (.doc, .pdf)
- Plakat

Decydujmy razem o Strategii Bydgoszczy! Decydujmy razem o Strategii Bydgoszczy! Reviewed by Miasto Bydgoszcz on grudnia 31, 2019 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.