Raporty

Raporty z konsultacji społecznych, które odbyły się w 2017 roku.

1. Raport z konsultacji społecznych dotyczących Skarpy Północnej w Fordonie.


2. Raport z konsultacji społecznych dotyczących nabrzeży rzeki Brdy.

3. Raport z konsultacji społecznych dotyczących preferowanej metody naliczania stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Raport z konsultacji społecznych w sprawie w sprawie zmiany nazw ulic, alei i parku na terenie miasta Bydgoszczy.

5. Raport z konsultacji społecznych w dotyczących koncepcji programowo-przestrzennej dla zadania „Rozbudowa Trasy Wschód-Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego w Bydgoszczy”. 

6. Raport z konsultacji społecznych dot. budowy ulicy Botanicznej, Piaski, Sanatoryjnej i Jeżynowej.

7. Raport z konsultacji społecznych dotyczących budowy ul. Łubinowej, Kaplicznej, Siewnej, Podleśnej.

8. Raport z konsultacji społecznych dot. kolejności budowy basenów. 

9. Raport z konsultacji społecznych dot. celowości wyboru Rady Osiedla Bartodzieje. 

10. Raport z konsultacji społecznych dotyczących inwestycji pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na ulicy Nakielskiej na odcinku od ul. Bronikowskiego do ul. Łochowskiej wraz z rozbudową jezdni”. 

11. Raport z konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania nieruchomości miejskiej przy ul. Tatrzańskiej 21, w następstwie siedziby Szkoły Podstawowej nr 9 oraz zagospodarowania placu przy ul. Orląt Lwowskich. 

12. Raport z konsultacji społecznych dotyczących bezpieczeństwa mieszkańców związanego z organizacją ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Orląt Lwowskich - Lawinowa - Pelplińska. 

Raporty z konsultacji społecznych, które odbyły się w 2018r.

1. Raport z konsultacji społecznych dotyczących rozwoju programu Bydgoski Budżet Obywatelski. 

2. Raport z konsultacji społecznych dotyczących Gminnego Programu Rewitalizacji.

3. Raport z konsultacji społecznych dot. projektu uchwały Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

4. Raport z konsultacji społecznych dotyczących przyszłego zagospodarowania Hali Targowej.

5. Protokół z posiedzenia Komisji Eksperckiej dot. Hali Targowej znajduje się TUTAJ.


Raporty Raporty Reviewed by Unknown on kwietnia 29, 2019 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.