Raporty

Raporty z konsultacji społecznych, które odbyły się w 2017 roku.

1. Raport z konsultacji społecznych dotyczących Skarpy Północnej w Fordonie.


2. Raport z konsultacji społecznych dotyczących nabrzeży rzeki Brdy.

3. Raport z konsultacji społecznych dotyczących preferowanej metody naliczania stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Raport z konsultacji społecznych w sprawie w sprawie zmiany nazw ulic, alei i parku na terenie miasta Bydgoszczy.

5. Raport z konsultacji społecznych w dotyczących koncepcji programowo-przestrzennej dla zadania „Rozbudowa Trasy Wschód-Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego w Bydgoszczy”. 

6. Raport z konsultacji społecznych dot. budowy ulicy Botanicznej, Piaski, Sanatoryjnej i Jeżynowej.

7. Raport z konsultacji społecznych dotyczących budowy ul. Łubinowej, Kaplicznej, Siewnej, Podleśnej.

8. Raport z konsultacji społecznych dot. kolejności budowy basenów. 

9. Raport z konsultacji społecznych dot. celowości wyboru Rady Osiedla Bartodzieje. 

10. Raport z konsultacji społecznych dotyczących inwestycji pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na ulicy Nakielskiej na odcinku od ul. Bronikowskiego do ul. Łochowskiej wraz z rozbudową jezdni”. 

11. Raport z konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania nieruchomości miejskiej przy ul. Tatrzańskiej 21, w następstwie siedziby Szkoły Podstawowej nr 9 oraz zagospodarowania placu przy ul. Orląt Lwowskich. 

12. Raport z konsultacji społecznych dotyczących bezpieczeństwa mieszkańców związanego z organizacją ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Orląt Lwowskich - Lawinowa - Pelplińska. 

Raporty z konsultacji społecznych, które odbyły się w 2018r.

1. Raport z konsultacji społecznych dotyczących rozwoju programu Bydgoski Budżet Obywatelski. 

2. Raport z konsultacji społecznych dotyczących Gminnego Programu Rewitalizacji.

3. Raport z konsultacji społecznych dot. projektu uchwały Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

4. Raport z konsultacji społecznych dotyczących przyszłego zagospodarowania Hali Targowej.

5. Protokół z posiedzenia Komisji Eksperckiej dot. Hali Targowej znajduje się TUTAJ.


6. Raport z konsultacji społecznych w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bydgoszczy konsultacji społecznych dot. II etapu zagospodarowania Parku Witosa (część centralna).

7. Protokół z posiedzenia Komisji Eksperckiej dot. Parku Witosa znajduje się TUTAJ i TUTAJ.

8. Raport z konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji Strategii Rozwoju Bydgoszczy. 

9. Raport z konsultacji społecznych dotyczących koncepcji budowy otwartych basenów w nowym kompleksie Astorii. 

10. Raport z konsultacji społecznych dotyczących opracowania pn. "Analiza kosztów i korzyści wykorzystania autobusów zeroemisyjnych do świadczenia usług komunikacji miejskiej na obszarze Bydgoszczy i gmin ościennych dla których miasto Bydgoszcz jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego - na mocy zawartych porozumień międzygminnych".

Raporty z konsultacji społecznych, które odbyły się w 2019r.

1. Raport z konsultacji społecznych dot. celowości wyboru Rady Osiedla Glinki-Rupienica.

2.  Raport z konsultacji społecznych dotyczących zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta

3. Raport z konsultacji społecznych w sprawie wprowadzenia nowych biletów czasowych w komunikacji miejskiej w Bydgoszczy.

4. Raport z konsultacji społecznych dotyczących rozwoju programu Bydgoski Budżet Obywatelski.

5. Raport  z konsultacji społecznych dotyczących ewentualnego wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ulicach Strzeleckiej, Gołębiej i Jaskółczej.

6. Raport z konsultacji w sprawie organizacji ruchu w rejonie Starego Rynku (kliknij).
Organizacja ruchu w rejonie Starego Rynku – godz. 6.00-10.00 od poniedziałku do piątku (kliknij)
Organizacja ruchu w rejonie Starego Rynku – godz. 10.00-6.00 od poniedziałku do piątku oraz w weekendy (kliknij)

7. Raport z konsultacji dotyczących Projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bydgoszczy 
załącznik 1   załącznik 2 

8. Raport z konsultacji Społecznych dotyczących zagospodarowania Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" w Bydgoszczy
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6

Raporty z konsultacji społecznych, które zakończyły się w 2020r. 

Raport z konsultacji społecznych projektu dokumentu "Bydgoszcz 2030. Strategia Rozwoju".

1. Zestawienie uwag zgłoszonych do projektu dokumentu „Bydgoszcz 2030. Strategia rozwoju” za pomocą ankiety konsultacyjnej.

2. Zestawienie uwag do projektu dokumentu „Bydgoszcz 2030. Strategia rozwoju” przesłanych w innej formie niż ankieta.


3. Zestawienie uwag zgłoszonych podczas spotkań, które odbyły się w siedzibach Rad Osiedli oraz w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

4. Zestawienie uwag zgłoszonych podczas spotkań ze środowiskiem akademickim oraz dyżurów konsultacyjnych w bydgoskich uczelniach wyższych

5. Raport z konsultacji społecznych dot. rozwoju programu Bydgoski Budżet Obywatelski.

6. Raport z konsultacji społecznych dot. planu rozmieszczenia na terenie Bydgoszczy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
 
Raporty Raporty Reviewed by Unknown on lipca 20, 2020 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.