Raporty

Raporty z konsultacji społecznych, które odbyły się w 2017 roku.

1. Raport z konsultacji społecznych dotyczących Skarpy Północnej w Fordonie.


2. Raport z konsultacji społecznych dotyczących nabrzeży rzeki Brdy.

3. Raport z konsultacji społecznych dotyczących preferowanej metody naliczania stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Raport z konsultacji społecznych w sprawie w sprawie zmiany nazw ulic, alei i parku na terenie miasta Bydgoszczy.

5. Raport z konsultacji społecznych w dotyczących koncepcji programowo-przestrzennej dla zadania „Rozbudowa Trasy Wschód-Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego w Bydgoszczy”. 

6. Raport z konsultacji społecznych dot. budowy ulicy Botanicznej, Piaski, Sanatoryjnej i Jeżynowej.

7. Raport z konsultacji społecznych dotyczących budowy ul. Łubinowej, Kaplicznej, Siewnej, Podleśnej.

8. Raport z konsultacji społecznych dot. kolejności budowy basenów. 

9. Raport z konsultacji społecznych dot. celowości wyboru Rady Osiedla Bartodzieje. 

10. Raport z konsultacji społecznych dotyczących inwestycji pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na ulicy Nakielskiej na odcinku od ul. Bronikowskiego do ul. Łochowskiej wraz z rozbudową jezdni”. 

11. Raport z konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania nieruchomości miejskiej przy ul. Tatrzańskiej 21, w następstwie siedziby Szkoły Podstawowej nr 9 oraz zagospodarowania placu przy ul. Orląt Lwowskich. 

12. Raport z konsultacji społecznych dotyczących bezpieczeństwa mieszkańców związanego z organizacją ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Orląt Lwowskich - Lawinowa - Pelplińska. 

Raporty z konsultacji społecznych, które odbyły się w 2018r.

1. Raport z konsultacji społecznych dotyczących rozwoju programu Bydgoski Budżet Obywatelski. 

2. Raport z konsultacji społecznych dotyczących Gminnego Programu Rewitalizacji.

3. Raport z konsultacji społecznych dot. projektu uchwały Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

4. Raport z konsultacji społecznych dotyczących przyszłego zagospodarowania Hali Targowej.

5. Protokół z posiedzenia Komisji Eksperckiej dot. Hali Targowej znajduje się TUTAJ.


6. Raport z konsultacji społecznych w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bydgoszczy konsultacji społecznych dot. II etapu zagospodarowania Parku Witosa (część centralna).

7. Protokół z posiedzenia Komisji Eksperckiej dot. Parku Witosa znajduje się TUTAJ i TUTAJ.

8. Raport z konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji Strategii Rozwoju Bydgoszczy. 

9. Raport z konsultacji społecznych dotyczących koncepcji budowy otwartych basenów w nowym kompleksie Astorii. 

10. Raport z konsultacji społecznych dotyczących opracowania pn. "Analiza kosztów i korzyści wykorzystania autobusów zeroemisyjnych do świadczenia usług komunikacji miejskiej na obszarze Bydgoszczy i gmin ościennych dla których miasto Bydgoszcz jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego - na mocy zawartych porozumień międzygminnych".

Raporty z konsultacji społecznych, które odbyły się w 2019r.

1. Raport z konsultacji społecznych dot. celowości wyboru Rady Osiedla Glinki-Rupienica.

2.  Raport z konsultacji społecznych dotyczących zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta

3. Raport z konsultacji społecznych w sprawie wprowadzenia nowych biletów czasowych w komunikacji miejskiej w Bydgoszczy.

4. Raport z konsultacji społecznych dotyczących rozwoju programu Bydgoski Budżet Obywatelski.

5. Raport  z konsultacji społecznych dotyczących ewentualnego wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ulicach Strzeleckiej, Gołębiej i Jaskółczej.

6. Raport z konsultacji w sprawie organizacji ruchu w rejonie Starego Rynku (kliknij).
Organizacja ruchu w rejonie Starego Rynku – godz. 6.00-10.00 od poniedziałku do piątku (kliknij)
Organizacja ruchu w rejonie Starego Rynku – godz. 10.00-6.00 od poniedziałku do piątku oraz w weekendy (kliknij)

7. Raport z konsultacji dotyczących Projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bydgoszczy 
załącznik 1   załącznik 2 

8. Raport z konsultacji Społecznych dotyczących zagospodarowania Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" w Bydgoszczy
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6

Raporty z konsultacji społecznych, które zakończyły się w 2020r. 

1. Raport z konsultacji społecznych projektu dokumentu "Bydgoszcz 2030. Strategia Rozwoju".


2. Raport z konsultacji społecznych dot. rozwoju programu Bydgoski Budżet Obywatelski.

3. Raport z konsultacji społecznych dot. planu rozmieszczenia na terenie Bydgoszczy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
 


 

 
Załączniki, zestawienie zgłoszonych uwag dotyczących ulic:
- ulica Krynicka
- ulica Kudowska
- ulica Przyłubska 

Raporty z konsultacji społecznych, które odbyły się w 2023 roku 


5. Raport z konsultacji społecznych w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budowy nowych dróg rowerowych na odcinku ul. Sudeckiej - Wyzwolenia - Pelplińskiej oraz wzdłuż ulic: Kieleckiej i Sułkowskiego w Bydgoszczy. 

Raporty z konsultacji społecznych, które odbyły się w 2024 roku 2. Raport z konsultacji społecznych lokalizacji 500 stojaków rowerowych na terenie miasta Bydgoszczy - aktualnie trwa analiza zgłoszonych przez mieszkańców propozycji pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Po wykonaniu analizy zestawienie propozycji zostanie przekazane do Zespołu ds. Polityki Rowerowej Miasta Bydgoszczy w celu ostatecznego uzgodnienia lokalizacji stojaków. Raport z konsultacji zostanie opublikowany po wykonaniu ww. prac.  

Raporty Raporty Reviewed by Unknown on lipca 20, 2020 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.