Raporty

Raport z konsultacji społecznych dotyczących Skarpy Północnej w Fordonie.

Raport z konsultacji społecznych dotyczących nabrzeży rzeki Brdy.

Raport z konsultacji społecznych dotyczących preferowanej metody naliczania stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Raport z konsultacji społecznych w sprawie w sprawie zmiany nazw ulic, alei i parku na terenie miasta Bydgoszczy.

Raport z konsultacji społecznych w dotyczących koncepcji programowo-przestrzennej dla zadania „Rozbudowa Trasy Wschód-Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego w Bydgoszczy”. 

Raport z konsultacji społecznych dot. budowy ulicy Botanicznej, Piaski, Sanatoryjnej i Jeżynowej.

Raport z konsultacji społecznych dotyczących budowy ul. Łubinowej, Kaplicznej, Siewnej, Podleśnej.

Raport z konsultacji społecznych dot. kolejności budowy basenów. 

Raport z konsultacji społecznych dot. celowości wyboru Rady Osiedla Bartodzieje. 

Raport z konsultacji społecznych dotyczących inwestycji pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na ulicy Nakielskiej na odcinku od ul. Bronikowskiego do ul. Łochowskiej wraz z rozbudową jezdni”. 

Raport z konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania nieruchomości miejskiej przy ul. Tatrzańskiej 21, w następstwie siedziby Szkoły Podstawowej nr 9 oraz zagospodarowania placu przy ul. Orląt Lwowskich. 

Raport z konsultacji społecznych dotyczących bezpieczeństwa mieszkańców związanego z organizacją ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Orląt Lwowskich - Lawinowa - Pelplińska. 

Raport z konsultacji społecznych dotyczących rozwoju programu Bydgoski Budżet Obywatelski. 

Raport z konsultacji społecznych dotyczących Gminnego Programu Rewitalizacji.

Raport z konsultacji społecznych dot. projektu uchwały Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Raport z konsultacji społecznych dotyczących przyszłego zagospodarowania Hali Targowej. 

Protokół z posiedzenia Komisji Eksperckiej dot. Hali Targowej znajduje się TUTAJ.Raporty Raporty Reviewed by Bydgoskie Konsultacje on stycznia 04, 2019 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.