Pytania i odpowiedzi


Kto może złożyć wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych?

Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/879/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2017 r. z wnioskiem do Rady Miasta mogą zgłaszać się Rady Osiedli – w zakresie ich działalności, Rady lub Zespoły doradcze powołane przez Prezydenta Miasta, Organizacje Pozarządowe i mieszkańcy Bydgoszczy.

W przypadku organizacji pozarządowych musi być to wspólna inicjatywa co najmniej trzech podmiotów, natomiast w przypadku mieszkańców do wniosku musi zostać dołączona lista z co najmniej 100 głosami poparcia.Wszystkie niezbędne wnioski dostępne są w zakładce WAŻNE DOKUMENTY.

Jakie zagadnienia mogą zostać poddane konsultacjom społecznym?

Nie ma ograniczenia jeśli chodzi o tematy konsultowanych przedsięwzięć. Ważne jednak, by konsultowana sprawa była istotna z punktu widzenia mieszkańców. Konsultowany temat może mieć zarówno zasięg ogólnomiejski (dotyczący wszystkich bydgoszczan), jak i lokalny dotyczący określonej grupy mieszkańców. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji dotyczącej wnioskowanego przedsięwzięcia wyda Rada Miasta Bydgoszczy.

Jak długo mogą trwać konsultacje społeczne?

Zgodnie z regulaminem konsultacje muszą trwać co najmniej 21 dni. Z kolei informacja o zamiarze przeprowadzenia konsultacji pojawi się co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem. Istnieje możliwość przeprowadzenia procesu konsultacyjnego w krótszym czasie, jednak może się to zdarzyć tylko w uzasadnionych przypadkach.


W jakim czasie mogą być organizowane konsultacje społeczne?

Konsultacje mogą być przeprowadzone między styczniem a czerwcem oraz wrześniem a grudniem. Wykluczyliśmy możliwość przeprowadzania konsultacji w czasie wakacji. Zorganizowanie konsultacji w lipcu i sierpniu odbędzie się tylko w uzasadnionych przypadkach.

Za pomocą jakich narzędzi mogą zostać przeprowadzone konsultacje?

Ta decyzja należy do wnioskodawcy. Zgodnie z regulaminem proces konsultacyjny musi zostać przeprowadzony za pomocą minimum dwóch narzędzi, jednak można wskazać więcej możliwości. Istnieje możliwość przeprowadzenie ankiety, warsztatów, otwartych spotkań dla mieszkańców, czy spotkań z udziałem eksperta.

Ilu mieszkańców musi wziąć udział w konsultacjach, by uznano je za ważne?

Wyniki konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób biorących w nich udział.

Jak mieszkańcy zostaną poinformowani o zamiarze przeprowadzenia konsultacji społecznych?

Informacje zostanie przekazana za pośrednictwem strony internetowej www.bydgoskiekonsultacje.pl, na portalach społecznościowych miasta i Biuletynie Informacji Publicznej. Możliwe jest poinformowanie mieszkańców za pośrednictwem plakatów, ulotek lub innych nośników informacji. Wiadomość o zamiarze rozpoczęcia konsultacji zostanie przekazana także do lokalnych mediów.

Masz pytanie dotyczące konsultacji społecznych?
Wyślij je na adres: konsultacje@um.bydgoszcz.pl
Pytania i odpowiedzi Pytania i odpowiedzi Reviewed by Unknown on kwietnia 23, 2017 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.