Ważne dokumenty

Uchwały:

- Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Bydgoszczy.

Regulamin:

- Regulamin konsultacji społecznych

Wzory wniosków:

- Wzór wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych dla Rad Osiedli, Rad lub Zespołów doradczych powołanych uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy lub zarządzeniem Prezydenta Miasta Bydgoszczy - do wniosku o przeprowadzenie konsultacji załącza się stosowną uchwałę Rady lub Zespołu.

- Wzór wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych dla organizacji pozarządowych.

- Wzór wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych dla mieszkańców.

Przykładowo wypełnione wnioski można znaleźć TUTAJ i TUTAJ.

Rada ds. Partycypacji Społecznej:

Zarządzenie Nr 723/2017 z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie powołania Rady ds. Partycypacji Społecznej.


Zarządzenie Nr 85/2018 z dnia 8 lutego 2018r. w zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady ds. Partycypacji Społecznej.

Zarządzenia:

- Zarządzenie Nr 248/2017 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bydgoszczy konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania Skarpy Północnej w Fordonie.

- Zarządzenie Nr 249/2017 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bydgoszczy konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania terenów wzdłuż rzeki Brdy.

- Zarządzenie Nr 286/2017 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 17 maja w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bydgoszczy konsultacji społecznych dotyczących preferowanej metody naliczania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- Zarządzenie Nr 317/2017 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bydgoszcz konsultacji społecznych dotyczących koncepcji programowo-przestrzennej dla zadania „Rozbudowa Trasy Wschód-Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego w Bydgoszczy”.

- Zarządzenie Nr 399/2017 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 12 lipca 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic, alei i parku na terenie Miasta Bydgoszczy. 

Zarządzenie Nr 506/2017 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 7 września 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu pn.: „Budowa infrastruktury rowerowej na ulicy Nakielskiej na odcinku od ul. Bronikowskiego do ul. Łochowskiej wraz z rozbudową jezdni”.

Zarządzenie Nr 513/2017 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 15 września 2017r. zmieniające Zarządzenie Nr 506/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu pn.: „Budowa infrastruktury rowerowej na ulicy Nakielskiej na odcinku od ul. Bronikowskiego do ul. Łochowskiej wraz z rozbudową jezdni”.

Zarządzenie Nr 527/2017 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 22 września 2017r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bydgoszczy konsultacji społecznych dotyczących budowy nowych basenów.

Zarządzenie Nr 514/2017 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 15 września 2017r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bydgoszczy konsultacji społecznych dotyczących budowy ul. Jeżynowej. 

Zarządzenie Nr 515/2017 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 15 września 2017r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bydgoszczy konsultacji społecznych dotyczących budowy ul. Piaski.

Zarządzenie Nr 516/2017 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 15 września 2017r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bydgoszczy konsultacji społecznych dotyczących budowy ul. Sanatoryjnej.

Zarządzenie Nr 517/2017 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 15 września 2017r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bydgoszczy konsultacji społecznych dotyczących budowy ul. Botanicznej.Ważne dokumenty Ważne dokumenty Reviewed by Bydgoskie Konsultacje on lutego 08, 2018 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.