Ważne dokumenty

Uchwały:

- Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Bydgoszczy.

Regulamin:

- Regulamin konsultacji społecznych

Wzory wniosków:

- Wzór wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych dla Rad Osiedli, Rad lub Zespołów doradczych powołanych uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy lub zarządzeniem Prezydenta Miasta Bydgoszczy - do wniosku o przeprowadzenie konsultacji załącza się stosowną uchwałę Rady lub Zespołu.

- Wzór wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych dla organizacji pozarządowych.

- Wzór wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych dla mieszkańców.

Przykładowo wypełnione wnioski można znaleźć TUTAJ i TUTAJ

Zarządzenia:

- Zarządzenie Nr 248/2017 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bydgoszczy konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania Skarpy Północnej w Fordonie.

- Zarządzenie Nr 249/2017 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bydgoszczy konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania terenów wzdłuż rzeki Brdy.

- Zarządzenie Nr 286/2017 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 17 maja w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bydgoszczy konsultacji społecznych dotyczących preferowanej metody naliczania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ważne dokumenty Ważne dokumenty Reviewed by Bydgoskie Konsultacje on lipca 12, 2017 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.