Bydgoski Budżet Obywatelski – czekamy na Wasze opinie!

Co roku ulepszamy Bydgoski Budżet Obywatelski. Pomagają nam w tym oceny mieszkańców.  Zapraszamy do podzielenia się z nami swoją opinią o kolejnej edycji programu. Wypełnienie ankiety na stronie www.bydgoszcz.pl/bbo zajmie kilka minut. W ubiegłym roku, po konsultacjach, wprowadziliśmy wiele nowości, które przyczyniły się do zwiększenia aktywności mieszkańców na każdym etapie realizacji programu. 
Bydgoski Budżet Obywatelski to szczególna forma konsultacji społecznych. Mieszkańcy w głosowaniu bezpośrednio wybierają zadania, które trafią do realizacji w kolejnym roku. Na ten cel miasto zabezpiecza w 2024 roku 16 mln zł. By program jak najlepiej odpowiadał potrzebom mieszkańców, co roku jego funkcjonowanie poddajemy pod ocenę. Ważną jej częścią są konsultacje z mieszkańcami. 


W ankiecie konsultacyjnej pytamy m.in. infolinię do głosowania, poszczególne kategorie projektów, frekwencję czy kampanię informacyjną. Ankieta jest także przestrzenią do zgłoszenia innych uwag i propozycji zmian w regulaminie kolejnej edycji BBO. Bydgoski Budżet Obywatelski to proces, w którym każdy etap jest wspólnym wysiłkiem mieszkańców. Włączcie się, podzielcie się swoimi pomysłami i uczestniczcie aktywnie w tworzeniu lepszego środowiska w naszym mieście!Czas na konsultacje


• Kiedy? - Od  15 lutego do 7 marca 2024r.

• Kto może brać udział? - zasięg ogólnomiejski 

• Jak wyrazić opinię?  - za pośrednictwem internetowej ankiety dostępnej na stronie www.bydgoszcz.pl/bbo. Zawiera kilka pytań, jej wypełnienie zajmuje kilka minut. Wypełnioną kartę konsultacyjną będzie można również przekazać do Urzędu Miasta Bydgoszczy (ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz). 

W ramach konsultacji w sprawie rozwoju BBO, zaplanowaliśmy kilka działań, które pozwolą lepiej poznać zdanie bydgoszczan na temat dotychczasowych zasad i wypracować ewentualne rozwiązania w nowej edycji programu. Zapraszamy do rozmowy o Bydgoskim Budżecie Obywatelskim do Młynów Rothera we wtorek, 27 lutego, w godz. 16-18. O opinie i nowe pomysły dotyczące programu spytamy także Rady Osiedli. 


Miasto angażuje mieszkańców


Wyniki konsultacji zostaną przekazane Radzie ds. Partycypacji Społecznej. W jej składzie znajdują się przedstawiciele wielu środowisk: strony społecznej, Rady Działalności Pożytku Publicznego, Rady Seniorów, Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Młodzieżowej Rady Miasta, Rad Osiedli, Radnych Rady Miasta z każdego klubu i pracowników urzędu. Rada, wzorem ubiegłych lat, wypracuje rozwiązania służące rozwojowi aktywności obywatelskiej poprzez BBO.

Rada ds. Partycypacji aktywnie pracuje od początku 2018 roku. Doświadczenie oraz wiedza osób, które pracują w Radzie pozwoliło m.in. na wypracowanie popularnych wśród mieszkańców nowych kategorii projektów ponadosiedlowych (dużych zadań inwestycyjnych) czy też projektów społecznych (zadań miękkich, nieinwestycyjnych). Rada wypracowała także rozwiązania dotyczące podziału pieniędzy na zadania osiedlowe z korzyścią dla mniejszych osiedli. Dzięki konsultacjom wprowadziliśmy też możliwość lokowania zadań BBO nie tylko na terenach miejskich, ale także na ogólnodostępnych terenach np. spółdzielni. Dzięki tym rozwiązaniom w czasie ostatniej edycji bydgoszczanie oddali na projekty BBO prawie 100 tysięcy głosów. 


Więcej informacji na temat Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego znajduje się:

  • Na Facebooku  www.facebook.com/bdgbo
  • Na stronie www.bdgbo.pl


Ważne dokumenty:

Bydgoski Budżet Obywatelski – czekamy na Wasze opinie!  Bydgoski Budżet Obywatelski – czekamy na Wasze opinie! Reviewed by Miasto Bydgoszcz on lutego 14, 2024 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.