Plan konsultacji społecznych na 2024 rok

Zgodnie z §17. regulaminu „Bydgoskie Konsultacje” - będącym załącznikiem do Uchwały XLI/879/17 - przyjętym w dniu 29 marca 2017 r. przez Radę Miasta Bydgoszczy, poniżej przedstawiamy informację na temat planowanych konsultacji społecznych prowadzonych w 2024 r. z inicjatywy Prezydenta Miasta. 
  • Konsultacje społeczne dotyczące regulaminu programu Bydgoski Budżet Obywatelski. 

Termin: I kwartał 2024 r. 

Jednostka merytoryczna: Biuro Komunikacji Społecznej.


  • Konsultacje społeczne dotyczące koncepcji zagospodarowania Starego oraz części Nowego Kanału Bydgoskiego.

Termin: I-II kwartał 2024 r.

Jednostka merytoryczna: Wydział Inwestycji Miasta.


  • Konsultacje społeczne dotyczące „Budowy infrastruktury rowerowej na ul. Glinki”.

Termin: I kwartał 2024 r.

Jednostka merytoryczna: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej.


  • Konsultacje społeczne dotyczące lokalizacji stojaków rowerowych na terenie miasta Bydgoszczy.

Termin: I kwartał 2024 r.

Jednostka merytoryczna: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej.


  • Konsultacje społeczne dotyczące „Budowy infrastruktury rowerowej na ul. Wojska Polskiego”.

Termin: I kwartał 2024 r.

Jednostka merytoryczna: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. 


Szczegółowy termin wszystkich konsultacji zależny jest od wielu czynników,  np.  od postępu prac projektowych.


Dodatkowo, prowadzone będą działania konsultacyjne dotyczące procesu przyjmowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 roku – podlegają konsultacjom społecznym. W myśl ustawy, informację o przystąpieniu do opracowania planu, Prezydent Miasta podaje do publicznej wiadomości określając formę, miejsce i termin składania wniosków dotyczących planu.


Konsultacje społeczne poza prowadzonymi z inicjatywy Prezydenta i Rady Miasta, mogą być również prowadzone na wniosek innych podmiotów. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych mogą złożyć do Rady Miasta, zgodnie  z Uchwałą Nr XLI/879/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2017 r., Rady Osiedli – w zakresie ich działalności, Rady lub Zespoły doradcze powołane przez Prezydenta Miasta, Organizacje Pozarządowe lub mieszkańcy Bydgoszczy. 


W przypadku organizacji pozarządowych musi być to wspólna inicjatywa  co najmniej trzech podmiotów, natomiast w przypadku mieszkańców do wniosku musi zostać dołączona lista z co najmniej 100 podpisami z poparciem. Wszystkie niezbędne dokumenty dostępne są na stronie www.bydgoskiekonsultacje.pl. 


Plan konsultacji społecznych na 2024 rok Plan konsultacji społecznych na 2024 rok Reviewed by Miasto Bydgoszcz on grudnia 27, 2023 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.