Wnioski do planu miejscowego „Rynkowo”


Rozpoczynamy okres zbierania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rynkowo” w Bydgoszczy, który będzie trwał do dnia 16 lutego 2024 r. Wnioski należy kierować do Prezydenta Miasta Bydgoszczy za pośrednictwem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Celem opracowania planu jest przygotowanie terenu pod założenie nowego cmentarza na obszarze zlokalizowanym po północnej stronie ulicy ks. Narcyza Putza.


Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu planu do Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Wnioski należy składać do 16 lutego 2024 r. wyłącznie na formularzu dostępnym TUTAJ. Wniosek dostępny jest także w sekretariacie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Więcej informacji można znaleźć TUTAJ.


Składający wniosek do projektu planu podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem, oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.
Wnioski do planu miejscowego „Rynkowo”  Wnioski do planu miejscowego „Rynkowo” Reviewed by Miasto Bydgoszcz on stycznia 12, 2024 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.