Przygotowani do budowy przyjaznego miasta bez barierPodsumowujemy konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2024-2030. W dokumencie wyznaczamy kolejne ambitne cele, które mają uczynić nasze miasto jeszcze bardziej przyjaznym miejscem dla osób z niepełnosprawnościami. W trakcie prac nad nim uwzględniliśmy szereg pomysłów środowisk zrzeszających osoby z niepełnosprawnościami. 


- Po wielu spotkaniach i rozmowach z osobami z niepełnosprawnościami wiemy, że wyjątkowe znaczenie przypisują one możliwości samodzielnego funkcjonowania – podkreśla zastępczyni prezydenta Bydgoszczy Iwona Waszkiewicz. - Bydgoszcz będzie właśnie takim miejscem: bezpiecznym, bez barier, zachęcającym do aktywności i oferującym niezbędne wsparcie. By konsekwentnie realizować ten cel przygotowaliśmy  Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami, który poddaliśmy konsultacjom. Wszystkim osobom, które poświęciły swój czas na złożenie uwag bardzo dziękuję. Szczególne słowa uznania kieruje do stowarzyszeń osób z niepełnosprawnościami, które już na wstępnym etapie prac nad dokumentem dzieliły się swoim doświadczeniem i uwagami. 


Uwagi do konsultowanego dokumentu zgłosiły 43 osoby. Jednak najwięcej uwag otrzymaliśmy już wcześniej, na etapie tworzenia projektu tego dokumentu m.in.  od organizacji trzeciego sektora (NGO), które bardzo aktywnie uczestniczyły w powstawaniu  programu. W konsultacjach - chociaż program wskazuje ogólne kierunki działania, bez konkretnych inwestycji – najwięcej uwag dotyczyło budowy basenu rehabilitacyjnego przy ul. Jesionowej. Ostatecznie taki zapis nie znalazł się w programie, ale miasto uruchomi tę oczekiwaną inwestycję. W roku 2024 zostanie przygotowany projekt, który będzie dostosowany do możliwości finansowych Miasta. Obecnie trwają prace nad aktualizacją dokumentacji projektowej. Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2025-2026. 


Szereg uwag dotyczyło też koniecznością likwidacji barier architektonicznych w konkretnych punktach miasta. Zostały one przekazane m.in. do Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, który będzie kontynuować działania związane z przebudową infrastruktury drogowej w sposób dostosowany do oczekiwań osób z niepełnosprawnościami. W tym zakresie powtarzały się też głosy związane z przebudową ronda Jagiellonów. Dla tej inwestycji przygotowywana jest już dokumentacja. 


Szereg uwag, na które wskazali bydgoszczanie były też już zawarte w projekcie programu np. realizowanie usług asystenta osoby niepełnosprawnej, mieszkania wspomagane, czy konsekwentna przebudowa miejskich budynków i placów w celu dostosowania ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 


Konsultacje trwały od  20 września do 11 października i miały zasięg ogólnomiejski. Mógł w nich wziąć udział każdy mieszkaniec Bydgoszczy. 


Ambitne cele


Najważniejsze cele naszego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2024-2030 to:

• Prewencja niepełnosprawności    

• Rehabilitacja, rozwój i wzmacnianie potencjałów rozwojowych osób z niepełnosprawnościami, umożliwiających samodzielne pełnienie ról społecznych       

• Niwelowanie i likwidowanie barier utrudniających bądź uniemożliwiających mieszkańcom Miasta inkluzję społeczną           

• Pobudzanie i wspieranie różnorodnych form współuczestnictwa i aktywności społecznej osób z niepełnosprawnościami     

• Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz wzmacnianie ich poczucia wartości  z poszanowaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych     

• Przeciwdziałanie dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami oraz kształtowanie pozytywnych postaw społecznych      


To już się udało


W ostatnich latach zrealizowaliśmy szereg działań związanych z dostosowaniem miejskiej infrastruktury i oferty do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, m.in.:

• Likwidacja kolejnych barier architektoniczny m.in. w szkołach i przedszkolach

• Rozpoczęcie kompleksowej wymiany taboru tramwajowego

• Przebudowa kolejnych skrzyżowań, przystanków, przejść dla pieszych, chodników pod kątem osób z niepełnosprawnościami

• Rozwój instytucjonalnej pomocy społecznej

• Stworzenie szkół i placówek specjalnych i integracyjnych

• Działalność poradni psychologiczno – pedagogicznych i rozbudowa ich infrastruktury

• Uruchomienie usługi tłumacza migowego on-line

• Przebudowa miejskich stron internetowych zgodnie ze standardem WCAG


Materiały do pobrania:

Raport z konsultacji oraz zestawienie zgłoszonych uwag

Projekt programu

Przygotowani do budowy przyjaznego miasta bez barier  Przygotowani do budowy przyjaznego miasta bez barier Reviewed by Miasto Bydgoszcz on listopada 22, 2023 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.