Bydgoskie standardy zieleni! Razem zadbajmy o miasto

Czekamy na opinie w sprawie Bydgoskich Standardów Zieleni. Dokument będzie miał decydujący wpływ na utrzymanie i projektowanie nowych terenów zielonych. Pozwoli też lepiej chronić drzewa i inne rośliny podczas inwestycji. Do 10 grudnia br. trwa ostatni etap konsultacji społecznych. Zachęcamy do zapoznania się z projektem i wypełnienia krótkiej ankiety. Dokument został opracowany przy udziale szerokiego składu Zespołu ds. zieleni.  Karta konsultacyjna i wszystkie materiały na   www.bydgoszcz.pl/zielen

W ramach projektu Bez lipy!, który realizowany był przez Pracownię Zrównoważonego Rozwoju we współpracy z Miastem Bydgoszcz: Wydziałem Zieleni i Gospodarki Komunalnej oraz Wydziałem Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska wypracowano projekt dokumentu „Bydgoskie standardy zieleni. Rekomendacje do lokalnych wytycznych w zakresie kształtowania miejskiej zieleni”.
W prace nad dokumentem zaangażowanych zostało ponad 40 osób, tworzących Zespół ds. zieleni, w skład którego wchodzili: przedstawiciele organizacji pozarządowych, urzędnicy i przedstawiciele jednostek miejskich, naukowcy i specjaliści-praktycy w zakresie zieleni, organizacje pozarządowe związane z zielenią, miastem i aktywizacją mieszkańców Bydgoszczy.

Zespół pracował nad wypracowaniem rekomendacji  od maja 2021 do kwietnia 2023 roku. Podczas spotkań i dyskusji opracował materiały wyjściowe do dokumentu „Bydgoskich standardów zieleni”. Zebrany materiał został opracowany przez dr Edytę Szeryńską-Rosłon, architekt krajobrazu ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego we współpracy z urzędniczkami z Referatu Zieleni Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy. Kolejne wersje i etapy powstawania dokumentu były konsultowane z osobami tworzącymi Zespół ds. zieleni podczas spotkań warsztatowych i zbierania uwag.

Projekt lokalnej polityki dotyczącej zieleni w Bydgoszczy został publicznie zaprezentowany na otwartym spotkaniu 25 kwietnia 2023 roku oraz opublikowany na stronie internetowej Pracowni Zrównoważonego Rozwoju. Wiele uwag zgłosili także mieszkańcy Bydgoszczy. Jeszcze raz oddajemy im głos. Do 10 grudnia na stronie www.bydgoszcz.pl/zielen można zapoznać się z projektem Bydgoskich Standardów Zieleni oraz wyrazić swoją opinie lub uwagi.

Warto wiedzieć:

Projekt realizowany był z dotacji programu Aktywni Obywatele — Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.  Celem projektu było partycypacyjne wypracowanie i wdrożenie mechanizmów usprawniających bydgoski system zarządzania zielenią poprzez:
  • wypracowanie  dokumentu Bydgoskie standardy zieleni,
  • budowa narzędzia informatycznego wspomagającego zarządzanie zielenią
  • wdrożenie społecznych narzędzi aktywizacji mieszkańców i innych interesariuszy w obszarze zarządzania i ochrony zieleni (zielone interwencje).
  • transfer wiedzy

W trakcie realizacji projektu udało się także zrealizować kilka zielonych warsztatów, które poprawiły estetykę miejskiej przestrzeni. Zasadziliśmy m.in. drzewa i krzewy na Skrzetusku, Błoniu i Kapuściskach.

Jak zazieleniać miasto mądrze?

Kompleksowe projektowanie miejskiej zieleni to długi, ale ważny proces. Rewitalizując parki, dbamy nie tylko nowe ławki i alejki, ale sadzimy kolejne drzewa i krzewy, nie zapominamy o dziko żyjących zwierzętach. Budując nowe torowiska, ulice i chodniki, pamiętamy o posadzeniu drzew i krzewów, które wzmagają bioróżnorodność, pochłaniają zanieczyszczenia, poprawiają estetykę oraz dają cień w upalne dni. Przy realizowaniu miejskich inwestycji, przeprowadzamy inwentaryzacje przyrodnicze. W pierwszej kolejności staramy się zachować cenne gatunki roślin i zwierząt, a także modyfikować projekty, które kolidują z cennymi zadrzewieniami.

Materiały do pobrania:


    Projekt Bydgoskich standardów zieleni  
    Prezentacja
    Karta konsultacyjna  www.bydgoszcz.pl/zielenBydgoskie standardy zieleni! Razem zadbajmy o miasto  Bydgoskie standardy zieleni! Razem zadbajmy o miasto Reviewed by Miasto Bydgoszcz on listopada 12, 2023 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.