"Wyżyny-Chemik II" - przystąpiliśmy do sporządzenia planu

Miejska Pracownia Urbanistyczna przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wyżyny-Chemik II" w Bydgoszczy, dla obszaru ograniczonego ulicami: Glinki, Magnuszewską oraz Bohaterów Kragujewca. 
Dane przestrzenne dla planu udostępnione są w zbiorze danych przestrzennych za pomocą usługi WFS

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Bydgoszczy i mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym:

- na piśmie na adres Miejskiej Pracowni  Urbanistycznej w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15,

- za pomocą poczty elektronicznej na adres  sekretariat@mpu.bydgoszcz.pl

- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej

- za pomocą formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej

- poprzez portal konsultacji przestrzennych 

 

Wnioski należy składać w terminie do dnia 10.08.2023 r. Wnoszący wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.


"Wyżyny-Chemik II" - przystąpiliśmy do sporządzenia planu "Wyżyny-Chemik II" - przystąpiliśmy do sporządzenia planu Reviewed by Miasto Bydgoszcz on lipca 06, 2023 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.