Plan "Śródmieście-Świętojańska" w przygotowaniu

Miejska Pracownia Urbanistyczna przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście - Świętojańska” w Bydgoszczy, obejmującego obszar ograniczony od północy ul. Bocianowo, ul. Pomorską, ul. Chocimską, od wschodu ul. Gdańską, od południa i południowego - zachodu zapleczami nieruchomości położonych przy ul. Cieszkowskiego 1-17 i ul. Kwiatową, od zachodu ul. Sienkiewicza. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejscowego. Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Bydgosz-czy i mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym:

- na piśmie na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15,

- za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@mpu.bydgoszcz.pl,

- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej 

- za pomocą formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej

- poprzez portal konsultacji przestrzennych 


Wnioski należy składać w terminie do dnia 11.08.2023 r. Wnoszący wnioski podaje swoje imię i nazwi-sko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.


Plan "Śródmieście-Świętojańska" w przygotowaniu Plan "Śródmieście-Świętojańska" w przygotowaniu Reviewed by Miasto Bydgoszcz on lipca 06, 2023 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.