"Wilczak-Stary Kanał" - przystępujemy do sporządzenia miejscowego planu

Trwają prace na miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla kolejnych części Bydgoszczy. Miejska Pracownia Urbanistyczna przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wilczak-Stary Kanał” w Bydgoszczy, obejmującego obszar ograniczony od zachodu ul. Wiosenną, od północy ul. Mińską, od wschodu ul. Wrocławską i od południa ul. Nakielską.


Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Bydgoszczy i mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym:

Wnioski należy składać w terminie do dnia 23.06.2023 r. Wnoszący wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.


"Wilczak-Stary Kanał" - przystępujemy do sporządzenia miejscowego planu "Wilczak-Stary Kanał" - przystępujemy do sporządzenia miejscowego planu Reviewed by Miasto Bydgoszcz on maja 22, 2023 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.