"Górzyskowo-Gołębia" - plan w przygotowaniu

 Miejska Pracownia Urbanistyczna przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Górzyskowo - Gołębia” w Bydgoszczy, obejmującego obszar ograniczony od północy ul. Szubińską, od wschodu i południowego - wschodu ul. Żwirki i Wigury oraz ul. Biedaszkowo, od zachodu i południowego - zachodu terenami Portu Lotniczego Bydgoszcz. 


Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Bydgoszczy i mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym:

  • na piśmie na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15,
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@mpu.bydgoszcz.pl,
  • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57),
  • za pomocą formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej
  • poprzez portal konsultacji przestrzennych

Wnioski należy składać w terminie do dnia 23.06.2023 r. Wnoszący wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

"Górzyskowo-Gołębia" - plan w przygotowaniu "Górzyskowo-Gołębia" - plan w przygotowaniu Reviewed by Miasto Bydgoszcz on maja 22, 2023 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.