Dziękujemy za wspólny spacer


W poniedziałek (8 maja) spotkaliśmy się, by rozmawiać o koncepcji przebudowy obiektu ronda Jagiellonów i dostosowania go m.in. do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dziękujemy wszystkim za obecność i merytoryczną dyskusję. Konsultacje mają zasięg ogólnomiejski, więc zachęcamy wszystkich mieszkańców Bydgoszczy do udziału. Nie zapomnijcie wypełnić ankiety na www.bydgoszcz.pl/rondo. Czas na to jest do północy 9 maja. Wasze opinie i uwagi są dla nas niezwykle ważne!Pierwsza część spotkania odbyła się przed z jednym z zejść do ronda – tam reprezentant firmy odpowiedzialnej za wykonanie koncepcji przebudowy ronda opowiedział o planowanych zmianach. Wspólnie z zebranymi mieszkańcami oraz przedstawicielami Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej dyskutowano o możliwości wprowadzenia zmian w koncepcji. Głównymi zagadnieniami i wątpliwościami poruszanymi przez uczestników spotkania była kwestia zaplanowanych wind, ich awaryjności, dróg ewakuacji i podjazdów. Duże zainteresowanie uczestników spotkania budziła także kwestia bezpieczeństwa rowerzystów związana z wyznaczeniem pasów, czy możliwość przejścia przez rondo za pośrednictwem przejścia naziemnego. Dyskutowano także na temat zagospodarowanie wnętrza ronda w działalność usługową i stworzeniem przestronnego miejsca, by pasażerowie mogli swobodnie przemieszczać się między poszczególnymi odcinkami ronda.Przypominamy, że zgodnie z opracowaną koncepcją zakłada się wykonanie ośmiu wind, po jednej w każdej ćwiartce skrzyżowania oraz na każdy peron tramwajowy, które zapewnią pełny dostęp do przejścia podziemnego osobom z niepełnosprawnościami. Kabiny mają umożliwiać także swobodny transport rowerów czy wózków dziecięcych.


Nad schodami prowadzącymi do przejścia podziemnego zaplanowano zadaszenia ze szklanymi okładzinami i załamaniami konstrukcji, poza zadaszeniami na peronach tramwajowych, gdzie założono proste rozwiązania. Przewiduje się także remont istniejących schodów oraz samego przejścia podziemnego wraz ze zmianą zagospodarowania jego przestrzeni. Obszar skrzyżowania zostanie uporządkowany architektonicznie oraz uzupełniony o elementy zieleni.


Nowością będzie wyznaczenie pasów dla rowerzystów na ciągu wzdłuż ul. Jagiellońskiej. Poprawi to bezpieczeństwo tej grupy uczestników ruchu. Projektanci po uzgodnieniach i rozmowach z organizacjami społecznymi oraz przedstawicielami miejskich wydziałów już na wstępnym etapie znacznie rozszerzyli zakres opracowania. Umożliwi to na przykład połączenie nowej infrastruktury na rondzie ze zrealizowanymi lub trwającymi zadaniami wokół tego węzła komunikacyjnego, na przykład dowiązanie się do traktu spacerowego w kierunku bulwarów.


Dziękujemy za wspólny spacer Dziękujemy za wspólny spacer Reviewed by Miasto Bydgoszcz on maja 09, 2023 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.