Miasto przyjazne dla wszystkich – zapraszamy na konsultacje

Zapraszamy wszystkich mieszkańców i mieszkanki Bydgoszczy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących programu działań na rzecz równego traktowania dla naszego miasta. Ich celem  jest zebranie opinii i uwag do projektu programu działań na rzecz równego traktowania. Konsultacje rozpoczną się  10 maja  i potrwają do końca miesiąca. Karta konsultacyjna znajduje się an stronie www.bydgoszcz.pl/program
 



- Od lat pracujemy nad tym, by Bydgoszcz stawała się coraz  bardziej przyjaznym miejscem do życia – mówi zastępczyni prezydenta Bydgoszczy Iwona Waszkiewicz. - Wprowadziliśmy już szereg rozwiązań, które pozwalają m.in. likwidować architektoniczne bariery, lepiej dbać o seniorki i seniorów i zapewniać wszystkim równy dostęp do miejskich usług, oferty kulturalnej. Tworzenie przyjaznego miasta wymaga jednak stałego zaangażowania i współpracy także z innych podmiotów. Ogromną rolę odgrywa też postawa mieszkanek i mieszkańców. Tym bardziej zależy nam na ich opiniach, co jeszcze możemy zrobić, by czuli się bezpieczniej i mogli tu rozwijać swoje pasje. Bez względu na to jak bardzo się różnią. 


Program działań na rzecz równego traktowania dla Miasta Bydgoszczy to ważny dokument, który ma na celu zapewnienie równych szans i traktowania dla wszystkich mieszkańców naszego miasta. Prace nad nim  były poprzedzone diagnozą sytuacji mieszkańców i mieszkanek Bydgoszczy należących do różnych grup, co pozwoliło na opracowanie skutecznych działań. W tworzenie programu zaangażowane było grono ekspertów i ekspertek oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych.
 


W konsultacjach może wziąć udział każdy mieszkaniec. Można to zrobić za pomocą karty konsultacyjnej. Uwagi można będzie również zgłosić podczas spotkania z udziałem ekspertów i ekspertek w dziedzinie równego traktowania.
 
Jako mieszkańcy i mieszkanki Bydgoszczy mamy wpływ na kształtowanie polityki naszego miasta. Dlatego zachęcamy do aktywnego udziału w konsultacjach i wyrażenia swojego zdania na temat projektu programu działań na rzecz równego traktowania dla Miasta Bydgoszczy. Wspólnie możemy działać na rzecz naszego miasta i zapewnić, że każdy z nas będzie traktowany w sposób równy i sprawiedliwy.
 
Narzędzia konsultacyjne:
1.    karta konsultacyjna www.bydgoszcz.pl/program
2.    spotkanie dla mieszkańców i mieszkanek Bydgoszczy z udziałem ekspertów/ekspertek w dziedzinie równego traktowania:

  • 29 maja 2023 w godz. 11.30 – sala konferencyjna BCOPW Gdańska 5,
  • 30 maja 2023 w godz. 18.00 – sala konferencyjna BCOPW Gdańska 5.

Opinie i uwagi do program najprościej zgłosić będzie można na ankiecie dostępnej elektronicznie na stronie www.bydgoskiekonsultacje.pl lub w wersji papierowej w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5.
 
Projekt programu do pobrania TUTAJ.  




Miasto przyjazne dla wszystkich – zapraszamy na konsultacje Miasto przyjazne dla wszystkich – zapraszamy na konsultacje Reviewed by Miasto Bydgoszcz on maja 04, 2023 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.