Nowy plan zagospodarowania dla Osowej Góry

Rozpoczynamy pracę nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla kolejnej części osiedla Osowa Góra. Pozwoli on na dalszy rozwój istniejącym zakładom oraz realizację inwestycji związanych między innymi z poprawą obsługi komunikacyjnej tej części miasta.


Plany zagospodarowania przestrzennego ułatwiają rozwój jednocześnie dbając o sąsiednią zabudowę i urbanistyczny porządek. W Bydgoszczy takie opracowanie posiada około 40 % terenów w granicach miasta. Wkrótce takie opracowanie zyskają kolejne tereny.


Osowa Góra dla prężnych firm


Nowy plan zostanie opracowany  dla terenów aktywności gospodarczej usługowo-produkcyjnej  położonych pomiędzy  drogą ekspresową S5, linią kolejową nr 18, ulicą Niklową  i Srebrną.  Wiodącym celem nowego planu  jest poprawa ładu przestrzennego, umożliwienie rozwoju działających już firm oraz wyznaczenie i zagospodarowanie nowych terenów pod działalność usługowo-produkcyjną. Ważnym elementem planu będzie wskazanie obszarów dla rozwoju instalacji fotowoltaicznych. Dodatkowo umożliwi on realizację inwestycji publicznych związanych m.in. z poprawą obsługi transportowej. Plan określi m.in. wymogi w zakresie skali i gabarytów nowej zabudowy oraz ustali zasady wkomponowania w istniejące zagospodarowanie. W ten sposób ma zapobiegać  niekorzystnym zjawiskom degradującym przestrzeń osiedla, jak chaotyczna lokalizacja zabudowy, niekontrolowane podziały i przypadkowe zagospodarowanie terenów.Zainteresowani mogą składać wnioski do wspomnianego planu w formie papierowej lub elektronicznej, w tym: 

- na piśmie na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy (ul. Grudziądzka 9-15);

- za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@mpu.bydgoszcz.pl

- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej; 

- za pomocą formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej

- poprzez portal konsultacji przestrzennych


Wnioski należy składać w terminie do dnia 10 marca 2023r. Wnoszący wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby. 


 


Nowy plan zagospodarowania dla Osowej Góry Nowy plan zagospodarowania dla Osowej Góry Reviewed by Miasto Bydgoszcz on stycznia 17, 2023 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.