Ruszyły konsultacje z trzecim sektorem. Potrwają do 17 października

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu współpracy miasta Bydgoszczy na 2023 rok. Konsultacje trwają do 17 października 2022 r.Do udziału w konsultacjach uprawnione są: Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Bydgoszczy, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Miasta Bydgoszczy.

Formularz konsultacji dostępny jest TUTAJ.

Dokumenty dostępne są także w Biurze Aktywności Społecznej w Urzędzie Miasta Bydgoszczy (Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Gdańska 5).

W ramach konsultacji zaplanowane zostały otwarte spotkania:
• 27 września 2022 r. godz. 10.00 - 12.00, Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5, Bydgoszcz, sala konferencyjna.
• 27 września 2022 r. godz. 16.00 - 18.00, Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5, Bydgoszcz, pok. nr 4.
• 7 października 2022 r. godz. 12.00 - 15.00, Bydgoskie Forum Inicjatyw Pozarządowych, Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5, Bydgoszcz, sala konferencyjna.
• 11 października 2022 r. 10.00 - 12.00, Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5, Bydgoszcz, sala konferencyjna.
• 11 października 2022 r. godz. 16.00 - 18.00,  Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5, Bydgoszcz, pok. nr 4.

Współpraca Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi realizowana jest w oparciu o przyjmowany corocznie przez Radę Miasta Bydgoszczy program współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Dokument powstaje w sposób partycypacyjny: we współpracy z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w Bydgoszczy, jest poddawany konsultacjom społecznym, jak również opiniowany przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Bydgoszczy.

Konsultacje społeczne opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej.
 


Ruszyły konsultacje z trzecim sektorem. Potrwają do 17 października Ruszyły konsultacje z trzecim sektorem. Potrwają do 17 października Reviewed by Miasto Bydgoszcz on września 26, 2022 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.