Bezpieczne przejście dla pieszych i wygodny przejazd dla rowerzystów na Wyżynach

Kończą się prace projektowe niezbędne do wybudowania nowego przejścia dla pieszych na Wyżynach.
Pozwoli ono korzystać również osobom starszym i z niepełnosprawnościami z przystanków tramwajowych. Zyskają też rowerzyści – nowy przejazd połączy drogi rowerowe wybudowane po obu stronach ulicy Wojska Polskiego. Projektanci przygotowali wizualizacje nowych rozwiązań.



W ubiegłym roku zleciliśmy opracowanie koncepcji, która miała za zadanie rozwiązać problem ograniczonej dostępności przystanku na Wyżynach.
Z 40-letniej kładki nie mogły korzystać osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi, starsze oraz rowerzyści.


Przed decyzją o sposobie rozwiązania tego problemu prowadziliśmy szerokie konsultacje społeczne. Nieco więcej głosów oddana na nową kładkę. Jednak zdaniem społeczników, stowarzyszeń reprezentujących pieszych, a także ekspertów od organizacji ruchu zdecydowanie korzystniejszym rozwiązaniem jest nowoczesne przejście dla pieszych. Dlatego projektanci kontynuują prace związane właśnie z bezpiecznym przejściem i przejazdem rowerowym.



Stowarzyszeni i społecznicy za przejściem

Rada Osiedla Wyżyny, a także Rada Osiedla Kapuściska po spotkaniach z mieszkańcami opowiedziały się za przejściem w pasie jezdni i likwidacją kładki, która stwarza problemy osobom z niepełnosprawnościami (np. poruszających się na wózkach inwalidzkich czy o kulach), a także osobom w podeszłym wieku.

Z kolei stanowisko Stowarzyszenia Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy wskazywało, że tradycyjne przejście dla pieszych jest standardowym rozwiązaniem na ulicy Wojska Polskiego, gdzie po obu stronach znajdują się licznie zamieszkane osiedla mieszkaniowe, w znacznej części przez seniorów, dla których każde pokonanie różnicy wysokości wiąże się z dodatkowym wysiłkiem.

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Transportu Publicznego w Bydgoszczy
jednoznacznie oceniło, że wybudowanie przejścia z pasami dla pieszych oraz przejazdu dla rowerów wraz sygnalizacją świetlną ułatwi dostęp do przystanków tramwajowych.

Rowerowe środowisko skupione w Stowarzyszeniu Bydgoska Masa Krytyczna wytknęło, że kładka funkcjonująca w tym kształcie, od lat 80-tych, wyklucza całkowicie możliwość płynnej obsługi ruchu rowerowego. Strome i bardzo wysokie schody są często niemożliwe do pokonania przez codziennych rowerzystów, rodziny z dziećmi, rodziców z przyczepkami rowerowymi czy przez rosnąca grupę użytkowników rowerów cargo.

Jednoznacznie za tradycyjnym przejściem dla pieszych opowiedziały się również Społeczna Powiatowa Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów koło Wyżyny.

Przy projektowanym rozwiązaniu zamontowana zostanie nowa sygnalizacja świetlna, skoordynowana ze światłami w rejonie ul. Magnuszewskiej.
Konieczne będzie poza tym wydłużenie peronów tramwajowych oraz przesunięcie zatok autobusowych.
Dodatkowymi zaletami tego wariantu są zdecydowanie niższe koszty i możliwość szybkiej realizacji.
Nie zachodzi też konieczność likwidacji miejsc parkingowych.
Wszystkie nowe nawierzchnie będą powstawały w standardach uzgodnionych z rowerzystami ( asfaltowe drogi rowerowe) i pieszymi (płyty chodnikowe).

Obecnie projektanci kończą prace projektowe.
Na tym etapie opracowali również wizualizację nowych rozwiązań.
Po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń w najbliższych miesiącach ogłoszony zostanie przetarg na budowę nowej infrastruktury dla pieszych i rowerzystów połączony z rozbiórką starej kładki.
Po zabezpieczeniu środków finansowych, prace budowlane będa mogły być prowadzone w przyszłym sezonie budowlanym.











Bezpieczne przejście dla pieszych i wygodny przejazd dla rowerzystów na Wyżynach Bezpieczne przejście dla pieszych i wygodny przejazd dla rowerzystów na Wyżynach Reviewed by Miasto Bydgoszcz on września 27, 2022 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.