Bezpieczne przejście dla pieszych i wygodny przejazd dla rowerzystów na Wyżynach

Kończą się prace projektowe niezbędne do wybudowania nowego przejścia dla pieszych na Wyżynach.
Pozwoli ono korzystać również osobom starszym i z niepełnosprawnościami z przystanków tramwajowych. Zyskają też rowerzyści – nowy przejazd połączy drogi rowerowe wybudowane po obu stronach ulicy Wojska Polskiego. Projektanci przygotowali wizualizacje nowych rozwiązań.W ubiegłym roku zleciliśmy opracowanie koncepcji, która miała za zadanie rozwiązać problem ograniczonej dostępności przystanku na Wyżynach.
Z 40-letniej kładki nie mogły korzystać osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi, starsze oraz rowerzyści.


Przed decyzją o sposobie rozwiązania tego problemu prowadziliśmy szerokie konsultacje społeczne. Nieco więcej głosów oddana na nową kładkę. Jednak zdaniem społeczników, stowarzyszeń reprezentujących pieszych, a także ekspertów od organizacji ruchu zdecydowanie korzystniejszym rozwiązaniem jest nowoczesne przejście dla pieszych. Dlatego projektanci kontynuują prace związane właśnie z bezpiecznym przejściem i przejazdem rowerowym.Stowarzyszeni i społecznicy za przejściem

Rada Osiedla Wyżyny, a także Rada Osiedla Kapuściska po spotkaniach z mieszkańcami opowiedziały się za przejściem w pasie jezdni i likwidacją kładki, która stwarza problemy osobom z niepełnosprawnościami (np. poruszających się na wózkach inwalidzkich czy o kulach), a także osobom w podeszłym wieku.

Z kolei stanowisko Stowarzyszenia Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy wskazywało, że tradycyjne przejście dla pieszych jest standardowym rozwiązaniem na ulicy Wojska Polskiego, gdzie po obu stronach znajdują się licznie zamieszkane osiedla mieszkaniowe, w znacznej części przez seniorów, dla których każde pokonanie różnicy wysokości wiąże się z dodatkowym wysiłkiem.

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Transportu Publicznego w Bydgoszczy
jednoznacznie oceniło, że wybudowanie przejścia z pasami dla pieszych oraz przejazdu dla rowerów wraz sygnalizacją świetlną ułatwi dostęp do przystanków tramwajowych.

Rowerowe środowisko skupione w Stowarzyszeniu Bydgoska Masa Krytyczna wytknęło, że kładka funkcjonująca w tym kształcie, od lat 80-tych, wyklucza całkowicie możliwość płynnej obsługi ruchu rowerowego. Strome i bardzo wysokie schody są często niemożliwe do pokonania przez codziennych rowerzystów, rodziny z dziećmi, rodziców z przyczepkami rowerowymi czy przez rosnąca grupę użytkowników rowerów cargo.

Jednoznacznie za tradycyjnym przejściem dla pieszych opowiedziały się również Społeczna Powiatowa Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów koło Wyżyny.

Przy projektowanym rozwiązaniu zamontowana zostanie nowa sygnalizacja świetlna, skoordynowana ze światłami w rejonie ul. Magnuszewskiej.
Konieczne będzie poza tym wydłużenie peronów tramwajowych oraz przesunięcie zatok autobusowych.
Dodatkowymi zaletami tego wariantu są zdecydowanie niższe koszty i możliwość szybkiej realizacji.
Nie zachodzi też konieczność likwidacji miejsc parkingowych.
Wszystkie nowe nawierzchnie będą powstawały w standardach uzgodnionych z rowerzystami ( asfaltowe drogi rowerowe) i pieszymi (płyty chodnikowe).

Obecnie projektanci kończą prace projektowe.
Na tym etapie opracowali również wizualizację nowych rozwiązań.
Po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń w najbliższych miesiącach ogłoszony zostanie przetarg na budowę nowej infrastruktury dla pieszych i rowerzystów połączony z rozbiórką starej kładki.
Po zabezpieczeniu środków finansowych, prace budowlane będa mogły być prowadzone w przyszłym sezonie budowlanym.Bezpieczne przejście dla pieszych i wygodny przejazd dla rowerzystów na Wyżynach Bezpieczne przejście dla pieszych i wygodny przejazd dla rowerzystów na Wyżynach Reviewed by Miasto Bydgoszcz on września 27, 2022 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.