Centrum Kultury Fordon. To ma być miejsce otwarte dla wszystkich. Trwają społeczne konsultacje

Mieszkańcy Fordonu usłyszeli i zobaczyli na własne oczy, jak dawna szkoła na osiedlu Bajka zmieni się w Centrum Kultury Fordon. Trwają ciągle społeczne konsultacje w tej sprawie.Konsultacje trwają do 14 września. Karta konsultacyjna i wszystkie materiały opisujące CKF znajdują się na stronie: www.bydgoszcz.pl/ckfordon

 Na spacer architektoniczny po budynku przy ul. Gawędy 5, gdzie mieściło się m.in. XIII Liceum Ogólnokształcące przeniesione obecnie na ul. Fredry 3, zaprosiły fordoniaków władze miasta. – Pragniemy wysłuchać państwa uwag i wniosków w ramach społecznych konsultacji. To ważne, bo mieszkańcy Fordonu zabiegali o takie centrum kultury od wielu lat – witała uczestników zastępczyni prezydenta Bydgoszczy, Iwona Waszkiewicz.
Spacer Architektoniczny
Zastępczyni prezydenta, Iwona Waszkiewicz, podczas spaceru architektonicznego w Fordonie / Fot. B.Witkowski / UMB

Spotkanie z mieszkańcami, a potem oprowadzanie po budynku, trwały niemal dwie godziny. Czego dowiedzieli się fordoniacy, którzy zjawili się we wtorek (6 września) po południu w dawnej szkole na osiedlu Bajka, którym obecnie zarządza Miejskie Centrum Kultury?

Obecna koncepcja, którą opracowała Pracownia Zrównoważonego Rozwoju powstawała od 2019 roku w czasie warsztatów i spotkań z grupami mieszkańców w różnym wieku: od seniorów po młodzież. – Koncepcja wypływa z potrzeb mieszkańców, jakie przekazywali w trakcie konsultacji. Wypracowane propozycje zostały przekazane projektantowi – mówi zastępczyni prezydenta.
Różne funkcje Centrum Kultury Fordon

W ramach koncepcji opracowanej przez Pracownię Zrównoważonego Rozwoju powstał program funkcjonalny CKF, a w nim „chmura” różnych funkcji, które się w nim powinny znaleźć. – Musieliśmy sobie odpowiedzieć, czy ma to być bardziej dom kultury dla całej dzielnicy, czy też lokalny dom sąsiedzki, czy może też centrum dla całego miasta. Wszystkie te funkcje zostały połączone. Natomiast nietypowym elementem ma być zaprojektowane w CKF studio nagrań – opowiadali projektanci.

Lokalne działania CKF mają być skupione w części na parterze – z wejściem usytuowanym jak do tej pory w dawnej szkole. Sercem działań sąsiedzkich będzie wewnętrzne patio, wokół powstaną sale świetlicowe, kawiarnia, sale warsztatowo-artystyczne. Na parterze znajdzie się także miejsce dla rozbudowanej poradni pedagogiczno-psychologicznej.
Spacer Architektoniczny

Wizualizacja patio (z prawej) i obecny stan, który oglądają uczestnicy spaceru (z lewej Fot. B.Witkowski/UMB

Piętro  – to zespół sal ekspresyjno-ćwiczeniowych na zajęcia z tańca czy muzyki oraz czytelnia i sala komputerowa. Na drugim piętrze natomiast ma powstać miejsce dla popołudniowej szkoły muzycznej.

Całkowicie zmieni się wygląd budynku od strony obecnego boiska, gdzie znajduje się obecnie sala gimnastyczna – Z tej strony CKF zyska drugie wejście. Tu będzie dostęp dla funkcji ponadlokalnych. Sala gimnastyczna zniknie, zostanie przebudowana. Powstanie w tym miejscu sala widowiskowo-koncertowa na 350 miejsc. Na obecnym boisku jeszcze jest zaplanowana scena plenerowa – usłyszeli uczestnicy spaceru.
Spacer Architektoniczny

Sala gimnastyczna i jej wizualizacja po przebudowie na salę koncertową

Centrum Kultury Fordon – o co się pytano

W trakcie spotkania i spaceru padło wiele pytań do projektantów i władz miasta. Uczestnicy interesowali się tempem powstawania CKF.

– Czy powstanie wszystko od razu? – pytali.

– Inwestycja może być realizowana w etapach. W pierwszym ma powstać wszystko na poziomie lokalnego domu sąsiedzkiego dla osiedla. Drugi etap – studio nagrań, kawiarnia, a trzeci – sala widowiskowa – usłyszeli podczas spaceru.

Dopytywano także o dostępność CKF i godziny funkcjonowania.

– Fordońskie centrum ma działać od godziny 8 do 22 – informowała Marzena Matowska, dyrektorka Miejskiego Centrum Kultury.

Padały kolejne pytania i odpowiedzi:

– A czy znajdzie się miejsce na NGO, jak np. w BCOPW przy Gdańskiej?

– Dla pracy NGO przestrzenie będą otwarte.

– Co z salą gimnastyczną? Czy będzie dostępna, zanim zaczną się prace nad jej przebudową?

– Sala będzie dostępna do momentu rozpoczęcia prac budowlanych.

– Po co miasto ogłasza konsultacje, skoro przygotowano już koncepcję tego, co ma być w CKF?

– Koncepcja jest podstawą, fundamentem i dokumentem otwartym. Czekamy na kolejne spostrzeżenia mieszkańców w trakcie trwających teraz społecznych konsultacji ze wszystkimi, którzy chcą się podzielić swoimi uwagami – tłumaczyła zastępczyni prezydenta, Iwona Waszkiewicz.

Konsultacje trwają do 14 września. Karta konsultacyjna i wszystkie materiały opisujące CKF znajdują się na stronie: www.bydgoszcz.pl/ckfordon

  

 

Centrum Kultury Fordon. To ma być miejsce otwarte dla wszystkich. Trwają społeczne konsultacje  Centrum Kultury Fordon. To ma być miejsce otwarte dla wszystkich. Trwają społeczne konsultacje Reviewed by Miasto Bydgoszcz on września 07, 2022 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.