Kulturalne centrum nie tylko dla Fordonu

W Fordonie – największej bydgoskiej dzielnicy stworzymy atrakcyjne centrum kulturalne - Centrum Kultury Fordon integrujące mieszkańców. Jego ofertę i dodatkowe funkcje pomogą określić konsultacje społeczne.Karta konsultacyjna na www.bydgoszcz.pl/ckfordon


- Mimo rządowych cięć w finansowaniu samorządów poszerzamy ofertę kulturalną– mówi zastępczyni prezydenta Bydgoszczy, Iwona Waszkiewicz. – Kultura jest elementem budującym naszą tożsamość. Konsekwentnie realizujemy cele, które postawiliśmy sobie strategii rozwoju kultury. Jeden z nich to miasto kreatywne kulturowo. Udało się  nam zrewitalizować gmachy Młynów Rothera, Muzeum Okręgowego i Teatru Kameralnego. Rozpoczęła się modernizacja Teatru Polskiego,  trwa również przetarg na rozbudowę Opery Nova. Teraz ruszamy z kluczowym projektem dla Fordonu, największej bydgoskiej dzielnicy. Mamy gotową wstępną koncepcję, ale jaki będzie jej ostateczny kształt zadecydują bydgoszczanie. Nie tylko mieszkańcy Fordonu. Zakładamy, że Centrum Kultury Fordon będzie tworzyć ofertę również dla sąsiednich dzielnic i miejscowości otaczających Fordon – podkreśla zastępczyni prezydenta. Działamy już teraz, by jak najszybciej zyskać gotowość do realizacji. Często warunkiem sięgnięcia po fundusze z Unii Europejskiej lub innych programów jest posiadanie dokumentacji budowlanej. Warto podkreślić, że koncepcja będzie uwzględniała też możliwość etapowania całej inwestycji.

 


Jeden budynek, wiele funkcji
Koncepcja zakłada stworzenie Centrum Kultury Fordon ulokowanego w centrum osiedla Bajka, przyjaznego dla jego użytkowników i odpowiadającego na ich potrzeby. Przewiduje się odnowienie estetyki istniejącej architektury wraz z przekształceniem sali gimnastycznej w nowoczesną salę wielofunkcyjną (koncertowo-teatralną umożliwiającą organizowanie wydarzeń kulturalnych o charakterze dzielnicowym, miejskim - projekcje filmów). W budynku powstałaby również przestrzeń pełniąca funkcje domu sąsiedzkiego, dzielnicowego domu kultury, miejsce dla NGO oraz Popołudniowej Szkoły Muzycznej. Zwiększona zostałaby również powierzchnia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2. Koncepcja przewiduje powstanie zielonego obiektu proekologicznego, przyjaznego dla środowiska oraz wpisującego się w istniejącą tkankę architektoniczną i urbanistyczną. Obejmowałby on np. ogród społeczny, mini ogród jordanowski, owocowy sad. Powstałaby również część sportowo-rekreacyjna. 


Proponowane Funkcje Fordońskiego Centrum Kultury

Rozwiązania proekologiczne i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych
Koncepcja zakłada następujące rozwiązania proekologiczne dla obiektu: oprócz wysokiego standardu termoizolacji budynku, w projekcie zadbano także o wykorzystanie lokalnej retencji w formie ogrodów deszczowych dla wody opadowej, zastosowanie wentylacji mechanicznej z funkcją rekuperacji, wykorzystanie stali jako surowca o wysokim stopniu odnawialności oraz prefabrykacji, wykorzystanie do nowych nasadzeń roślin rodzimych, przyjaznych ptakom i drobnym kręgowcom, wykorzystanie energooszczędnych źródeł światła wewnątrz jak i na zewnątrz obiektu oraz wykorzystanie paneli fotowoltaicznych.
Ponadto budynek zaprojektowano w sposób zapewniający osobom niepełnosprawnym, a w szczególności poruszającym się na wózkach inwalidzkich, odpowiednich warunków użytkowania obiektu. Koncepcja zakłada przebudowę oraz rozbudowę ze zwróceniem szczególnej uwagi na elementy barier architektonicznych: bezprogowa komunikacja wewnętrzna, specjalne ukształtowanie chodników i dojść, zastosowanie pochylni wejściowych. W celu przystosowania przestrzeni wewnątrz obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych przewiduje się: 2 windy o wymiarach kabiny dostosowanych do rozmiaru wózka inwalidzkiego, oznaczenie głównych ciągów komunikacyjnych za pomocą linii prowadzących dla osób niewidomych. W budynku znajdą się także dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych toalety. Zachowana zostanie odpowiednia szerokości korytarzy, dostosowana do szerokości wózka inwalidzkiego pozwalająca na swobodne manewrowanie.
Zapraszamy na konsultacje
Konsultacje rozpoczną się 24 sierpnia. Będą miały zasięg ogólnomiejski. Potrwają do 14 września. Każdy mieszkaniec Bydgoszczy będzie mógł wyrazić swoje uwagi za pomocą karty konsultacyjnej dostępnej na stronie www.bydgoszcz.pl/ckfordon (link będzie aktywny od 24 sierpnia z początkiem konsultacji) . W trakcie konsultacji zorganizowany zostanie spacer architektoniczny. Na miejscu będzie można sprawdzić co, w jakich częściach budynku przewiduje wstępna koncepcja oraz jakie możliwości oferuje obiekt dawnego liceum, które przeprowadziło się do Śródmieścia. Wszystkich chętnych zapraszamy 6 września o godz. 17:00 do budynku przy ul. Gawędy 5. Na spacer obowiązują zapisy w formie mailowej na adres konsultacje@um.bydgoszcz.pl lub telefonicznej 52 58 58 365. 

Kiedy? 24 sierpnie- 14 września 2022 r.
Kto może brać udział w konsultacjach? Konsultacje mają zasięg ogólnomiejski. Mogą wziąć w nich udział wszyscy mieszkańcy Bydgoszczy.
Więcej informacji na stronie www.bydgoskiekonsultacje.pl

Wypełnij ankietę elektronicznie: www.bydgoszcz.pl/ckfordon

Spacer architektoniczny - wtorek 6.09.2022 r. o godz. 17.00 ul. Gawędy 5- chęć uczestnictwa w spacerze prosimy przesyłać na adres konsultacje@um.bydgoszcz.pl lub telefonicznie 52- 58 58 365 - przy zgłoszeniu podaj: (imię, nazwisko, telefon lub mail)


Celem konsultacji społecznych dotyczących koncepcji adaptacji wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły przy ul. Gawędy 5 w Bydgoszczy na potrzeby Centrum Kultury Fordon jest zapoznanie mieszkańców z planowaną inwestycją oraz uzyskanie ich opinii. Konsultacje umożliwią również jeszcze lepsze poznanie potrzeb mieszkańców w zakresie nowej instytucji kultury mającej funkcjonować w ramach działań Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.
Pełna dokumentacja projektowa

Zarządzenie

Kulturalne centrum nie tylko dla Fordonu Kulturalne centrum nie tylko dla Fordonu Reviewed by Miasto Bydgoszcz on sierpnia 17, 2022 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.