Plany dla Łęgnowa w przygotowaniu

Miejska Pracownia Urbanistyczna przystąpiła do sporządzenia trzech planów miejscowych dla osiedla Łęgnowo: „Łęgnowo - Ernsta Petersona I”, „Łęgnowo - Ernsta Petersona II” oraz „Łęgnowo – bocznice (dla obszaru w rejonie ulic Mariana Dziatkiewicza, Theodora Wulffa oraz Ernsta Peteresona)”


Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Bydgoszczy i mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym:

- na piśmie na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15,

- za pomocą poczty elektronicznej na adres  sekretariat@mpu.bydgoszcz.pl,

- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.), 

- za pomocą formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

https://mpubydgoszcz.rbip.mojregion.info

- poprzez portal konsultacji przestrzennych pod adresem https://voxly.pl/bydgoszcz 


Wnioski należy składać w terminie do dnia 8 sierpnia 2022r. Wnoszący wnioski podaje swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub siedziby. 


Plany dla Łęgnowa w przygotowaniu  Plany dla Łęgnowa w przygotowaniu Reviewed by Miasto Bydgoszcz on lipca 07, 2022 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.