Dziękujemy za Wasze pomysły!

471 pomysłów na zadania osiedlowe, 103 projekty społeczne, 58 dużych zadań ponadosiedlowych oraz 126 mikroprojektów zgłosili bydgoszczanie w czasie 10. edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Teraz czas na weryfikację – czekamy również na opinie mieszkańców. Jesienią o wyborze najlepszych, które trafią do realizacji zdecydują bezpośrednio mieszkańcy. Do wydania jest blisko 16 mln złotych.- Przez ponad miesiąc mieszkańcy zgłosili do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego 758 pomysłów – mówi prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. – To bardzo dobry wynik. Wszystkim autorom chciałbym  bardzo podziękować za poświęcony czas i zaangażowanie. Dzięki ich kreatywności często realizujemy projekty cieszące się później dużym zainteresowaniem, jak choćby wyjątkowe koncerty czy rewitalizację kolejnych parków i skwerów, w których coraz chętniej odpoczywają mieszkańcy. Jesienią bydgoszczanie zadecydują, które zadania zrealizujemy w przyszłym roku. Mimo bardzo trudnej sytuacji finansowej  ze względu na rządowe cięcia w finansowaniu samorządów, w budżecie na ten cel zabezpieczamy 16 mln zł.

Przypomnijmy, że w tej edycji można było zgłaszać cztery rodzaje projektów: osiedlowe, ponadosiedlowe, projekty społeczne i mikroprojekty osiedlowe. Wśród zgłoszonych zadań królują nowe urządzenia do rekreacji dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów. Zwiększa się liczba zadań o charakterze ekologicznym. Bydgoszczanie coraz chętniej widzieliby na swoich osiedlach nowe parki, skwery, czy zieleń. Znaczna część zgłoszeń  tradycyjnie związana jest też z budową chodników, parkingów i poprawą bezpieczeństwa. Ponad sto małych projektów społecznych to różnorodne pomysły na spędzanie czasu wolnego w ciekawych formach i w różnych miejscach. Nie brakuje propozycji kulturalnych, sportowych, integrujących lokalne społeczności i tych o charakterze rozrywkowym. Wszystkie mają wspólną cechę – zachęcają do integracji sąsiedzkiej i społecznej.

W trakcie etapu zgłaszania projektów organizowaliśmy punkty na osiedlach gdzie mieszkańcy mogli wypełnić formularz. Odbył się tez dzień zgłaszania projetków w Młynach Rothera. Spotkaliśmy się też z młodzieżą  - przedstawicielami samorządów szkolnych szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Lista wszystkich zgłoszonych pomysłów przez mieszkańców dostępna jest TUTAJ. (w trakcie aktualizacji)

Czas na weryfikację

Zgłoszone projekty będą teraz sprawdzane przez Zespół ds. weryfikacji projektów. To zespół złożony z pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz miejskich jednostek, który sprawdzą poprawność wniosku pod względem formalnej możliwości realizacji projektu. Członkowie Zespołu sprawdzają m.in. czy projekt może zostać zrealizowany na wskazanym przez wnioskodawcę terenie (jeśli nie ma takiej możliwości, zespół wskazuje inny teren, na którym możliwa jest realizacja zadania), czy jest zgodny z obowiązującymi zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (to plany wskazujące jakie inwestycje mogą powstać na danym terenie) oraz oszacują kwotę niezbędną do wykonania zadania. W pracach Zespołu uczestniczą tez przedstawiciele Rad Osiedla i członkowie Rady ds. Partycypacji Społecznej.

Zgłoszone przez mieszkańców projekty będą mogły zostać od 16 lipca ocenione również przez samych bydgoszczan: do 15 października czekać będziemy na opinie w ramach weryfikacji obywatelskiej. Weryfikacja obywatelska  prowadzona będzie za pomocą formularza na stronie www.bydgoszcz.pl/weryfikacjaBBO, która będzie polegać na przekazaniu opinii mieszkańców Bydgoszczy na temat zgłoszonych w tej edycji projektów. Weryfikacja obywatelska prowadzona przez samych mieszkańców ma pomóc członkom Zespołu ds. weryfikacji jak i radom osiedla w ocenie projektów i podjęciu decyzji, czy mogą one być zrealizowane i poddane pod głosowanie mieszkańców. W dnia 15 listopada - 15 grudnia tego roku odbędzie się głosowanie – wtedy bydgoszczanie zdecydują, które propozycje doczekają się realizacji w 2023 roku.

W kategorii zadań ponadosiedlowych, mieszkańcy z kilkunastu propozycji wybiorą minimum dwa, które trafią do realizacji. Te propozycje wymagają poparcia conajmniej trzech Rady Osiedli, które mają na to czas na wydanie uchwał do 27 lipca.

Setki dobrych projektów

Bydgoszczanie zgłosili łącznie 758 projektów, w tym:

    Osiedlowe - 471         
    Ponadosiedlowe - 58      
    Społeczne - 103         
    Mikroprojekty osiedlowe - 126

Osiedla z największa liczbą projektów:

    Nowy Fordon - 47
    Wyżyny - 42
    Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto - 40
    Kapuściska - 36
    Błonie - 32
    Osowa Góra - 28
    Bartodzieje - 26
    Leśne - 26

 

Dziękujemy za Wasze pomysły! Dziękujemy za Wasze pomysły! Reviewed by Miasto Bydgoszcz on lipca 06, 2022 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.