Kolejne ulice do przebudowy

Kogucia, Sowia, Strusia, Gradowa i Rajdowa to kolejne ulice, które zyskają twardą nawierzchnię, nowoczesne oświetlenie i elementy poprawiające bezpieczeństwo pieszych. Ogłosiliśmy przetarg na ich zaprojektowanie i budowę. Wcześniej powstały koncepcje, które konsultowaliśmy z mieszkańcami.

Pakiet składający się z kolejnych 5 zadań zlecany jest w oparciu o Wieloletni Program Przebudowy Ulic Gruntowych. Środki na jego realizację zapewnia wyłącznie miasto. W pierwszej kolejności opracowane zostały koncepcje rozbudowy kilkunastu gruntówek, które zdobyły w trakcie oceny największą liczbę punktów. W ten sposób do realizacji trafiły m.in. 3 ulice na Osowej Górze (Kogucia, Sowia, Strusia) oraz po jednej w Smukale (ul. Rajdowa) i na Czyżkówku (Gradowa).

Inwestycje realizowane będę w trybie zaprojektuj i wybuduj. W pierwszej kolejności opracowane zostaną projekty. Następnie w ramach prac przebudowana zostanie cała infrastruktura podziemna. Wykonawcy lub wykonawca będą musieli też zrealizować zakres drogowy i wyposażyć ulice w oświetlenie, elementy poprawiające bezpieczeństwo i zagospodarować teren. Na realizację zadań będzie około 8 miesięcy od daty podpisania umowy. Wszystkie prace realizowane będą na podstawie wcześniej przygotowanych koncepcji, które konsultowaliśmy z mieszkańcami.


Jezdnia z chodnikiem na Sowiej


Ulica Sowia, na odcinku ponad 200 metrów, została zaprojektowana jako jezdnia z betonowej kostki z chodnikiem po zachodniej stronie (przy blokach). Opracowanie zakłada wykonanie zjazdów na posesje oraz dojść do posesji. Po zachodniej stronie zachowane zostaną istniejące miejsca parkingowe. Żeby ograniczyć prędkość pojazdów na ulicy zaplanowano próg zwalniający. Sowia zyska nowy kolektor deszczowy i oświetlenie LED. W ramach inwestycji utwardzony zostanie też ażurowymi płytami łącznik ul. Ibisowej. Po konsultacjach zaplanowany został między innymi dodatkowy chodnik do posesji 44a oraz przesunięcie wiaty śmietnikowej.


Pieszojezdnia na Strusiej, Gradowej i Rajdowej

Ulica Strusia, łącząca Ptasią i Kruszyńską, zyska twardą nawierzchnię na całym odcinku liczącym ponad 220 metrów. Na tym odcinku ulica została zaprojektowana jako pieszojezdnia z kostki betonowej. Opracowanie zakłada wykonanie zjazdów na posesje oraz dojścia do posesji. Miejsca postojowe lokalizowano poza zjazdami do posesji w celu swobodnego wyjazdu.Łącznik obsługujący m.in. posesje z numerami 10-16 o długości ok. 115 m zostanie wykonany z betonowych płyt ażurowych. Wzdłuż ulicy budowany będzie kolektor deszczowy oraz nowe oświetlenie. W podobnym układzie realizowane mają być też ulice Gradowa (długość ok. 600m) na Czyżkówku i Rajdowa (długośc ok. 200 m) w Opławcu.


Ul. Kogucia z wyniesionym skrzyżowaniem

Ulica Kogucia została zaprojektowana jako pieszojezdnia z kostki betonowej. Oprócz podstawowego przebiegu utwardzane będą też sięgacze w kierunku posesji nr 6a, 6b, 6c, 6d i 8 oraz nr 4, 4a. Koncepcja przygotowana przez drogowców zakłada wykonanie zjazdów na posesje oraz dojścia do posesji. Dla podniesienia bezpieczeństwa skrzyżowanie z ulicą Biedronkową zaprojektowano jako wyniesione. Łączna długość projektowanego układu ulicy Koguciej wynosi ok. 215 m. Uwzględniliśmy uwagi mieszkańców związane z lokalizacją oświetlenia.


Obiektywne kryteria


Nowe ulice powstaną w oparciu o II edycję wieloletniego programu utwardzania ulic gruntowych. Zadania są finansowane w oparciu o środki miasta. W tym roku na ten cel zabezpieczamy Realizowane są zadania, które zdobyły najwięcej punktów w takich kryteriach jak:

  •     gęstość zaludnienia
  •     ważność ulicy lokalnej w układzie transportowym miasta (połączenie z układem dróg podstawowych i innymi drogami twardymi)
  •     wskaźnik długości lokalnych dróg gruntowych do sumy długości dróg lokalnych na osiedlu


W ostatnich latach na terenie miasta powstało ponad 35 kilometrów utwardzonych ulic. Na ten cel miasto wydało blisko 100 mln zł. Zadania, realizowane są w oparciu o kilka miejskich programów.


Kolejne ulice do przebudowy Kolejne ulice do przebudowy Reviewed by Miasto Bydgoszcz on lutego 01, 2022 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.