Zapoznaj się z miejscowym planem "Miedzyń-Cieplicka"

Do 14 lutego 2022 r. będzie można zgłaszać uwagi, które posłużą do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miedzyń-Cieplicka". 


Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski, do 14 lutego 2022r.,  należy składać do Prezydenta Miasta Bydgoszczy w formie papierowej na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. poczty elektronicznej na adres mpu@mpu.bydgoszcz.pl lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, a także za pomocą formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie http://mpubydgoszcz.rbip.mojregion.info.

Miejscowy plan będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach 27 grudnia - 27 stycznia 2022r. Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami planu lub wziąć udział w dyskusji publicznej (dot. przyjętych rozwiązań w projekcie planu), która odbędzie się 11 stycznia 2022r. w salce konferencyjnej (pok.319), proszone są o umówienie i potwierdzenie wizyty mailowo pod adresem: mpu@mpu.bydgoszcz.pl lub telefonicznie pod numerem 52-58-58-105.

 

Poniżej formularze do pobrania:

- Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miedzyń-Cieplicka" w Bydgoszczy
- wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- klauzula informacyjna RODOZapoznaj się z miejscowym planem "Miedzyń-Cieplicka" Zapoznaj się z miejscowym planem "Miedzyń-Cieplicka" Reviewed by Miasto Bydgoszcz on stycznia 05, 2022 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.