ProjektujeMY nowe torowiska. Bydgoszczanie chcą rozwoju sieci tramwajowej

Podsumowujemy konsultacje dotyczące rozwoju sieci tramwajowej w Bydgoszczy. Swoje uwagi zgłosiło blisko 800 mieszkańców i organizacji. Spotkanie on-line z udziałem ekspertów obejrzało około 11 tysięcy osób. Wiele z nich dotyczyło między innymi torowiska na Szwederowie i dalszego rozwoju sieci tramwajowej na górnym tarasie.Torowisko wzdłuż ulic Solskiego, Pięknej, Szubińskiej i Kruszwickiej to jeden z korytarzy transportowych od wielu lat rezerwowany pod nową linię tramwajową. Dwutorowa linia tramwajowa o długości 3,4km pozwoli na lepsze skomunikowanie licznie zamieszkałych osiedli Szwederowo, Górzyskowo oraz części Błonia z centralną częścią miasta. Będzie to także alternatywna trasa pomiędzy Górnym Tarasem, a Śródmieściem. W trakcie konsultacji bydgoszczanie wskazali na szereg dodatkowych rozwiązań, na których im zależy wraz z realizacją tej inwestycji. Część z przedstawionych w ramach konsultacji rozwiąząń wprowadzona zostanie do dokumentacji projektowej.


Dyskusja o przejściach i przystankach


Po uwagach bydgoszczan dodane zostanie przejście dla pieszych oraz przejazd dla rowerzystów przez ul. Solskiego na wysokości Konopnej 26 w kierunku rynku, poczty oraz szkoły podstawowej. Przejście wyposażone będzie w sygnalizację świetlną. Dodane zostanie również  przejście przy Kauflandzie.

Część uwag dotyczyła lokalizacji przystanków tramwajowych przed skrzyżowaniami. Jednak w ocenie ekspertów usytuowanie ich za skrzyżowaniami jest korzystniejsze dla większej liczby pasażerów. Zdecydowanie ułatwi przesiadki pomiędzy tramwajem i autobusem, ponieważ co do zasady przystanki autobusowe są również lokalizowane za skrzyżowaniami. Zgodnie z uwagami mieszkańców nowy korytarz transportowy ma być częścią systemu ITS nadającemu priorytet komunikacji tramwajowej. Tramwaje wyposażone są w sprzęt wzbudzający sygnał zielony.

Na trasie łączącej Rondo Kujawskie z Rondem Grunwaldzkim wprowadzona zostanie zmiana i zostaną zastosowane perony dwustanowiskowe, tak jak dla trasy wzdłuż al. Wyszyńskiego.

Nie ma natomiast technicznych możliwości wyznaczenia dodatkowego przystanku na ul. Szubińskiej przy Castoramie. Wynika to z pochylenia podłużne wynoszącego około 5.0%. Perony tramwajowe zgodnie z normami mogą mieć maksymalnie pochylenie 2.5%.


Ograniczyć hałas, zadbać o zieleń

Mieszkańcy bloków  sąsiadujących z rozbudowaną ulicą Solskiego wnioskowali również o ekrany akustyczne. Koncepcja uwzględnia rezerwę terenową pod takie konstrukcje. Jednak warto podkreślić, że na obecnym etapie ze względu na koncepcyjny charakter opracowania nie jest na razie wykonywana analiza akustyczna. Szczegółowe opracowanie dotyczące redukcji hałasu powstanie na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej.

Na odcinkach trasie łączącej rondo Grunwaldzkie z rondem Kujawski zastosowane zostanie zielone torowisko. Dokładny zakres przedstawiony będzie na etapie opracowywania projektu budowlanego. Torowiska te zostaną zastosowane poza peronami, obszarami skrzyżowań oraz znacznych pochyleń podłużnych. To rozwiązanie również jako preferowane wskazywali mieszkańcy w trakcie konsultacji. Projektanci będą teraz jeszcze na planach sytuacyjnych wskazywać zakresy, gdzie możliwe jest wykonanie torowiska klasycznego bądź zielonego, wraz z kalkulacją kosztów budowy.

Propozycja przesadzania rosnących już drzew zostanie przekazana projektantowi odpowiedzialnemu za opracowanie projektu budowlanego. Szczegółowy projekt zagospodarowania terenów zielonych będzie wykonywany w kolejnym etapie opracowywania dokumentacji projektowej.


Co z trasą na Błonie?

Dużą grupę stanowiły wnioski związane z budową kolejnej trasy tramwajowej w kierunku Błonia. Wykraczały one poza ramy konsultacji, ale już na etapie przygotowywania koncepcji uwzględnione zostało na skrzyżowaniu ulic Szubińskiej i Pięknej  wyprowadzenie torów w kierunku tego osiedla. To rozwiązanie będzie przekazane projektantowi odpowiedzialnemu za przygotowanie projektu budowlanego. Zdecydowanie ułatwi to w przyszłości realizację kolejnej ważnej inwestycji w przyszłości. Uruchamianie nowych zadań przez samorządy będzie jednak znacznie większym wyzwaniem niż w ostatnich latach. Rządowe cięcia w finansowaniu samorządów wraz z bardzo dużym wzrostem cen hamują inwestycje we wszystkich polskich miastach.

Wybór tras do projektowania w ramach zadania został dokonany na podstawie analizy wniosków wypracowanych w studium transportowym dla miasta Bydgoszcz z roku 2012. Do realizacji zostały wybrane korytarze, które generowały największe korzyści transportowe m. in. największe prognozowane ilości pasażerów w ciągu doby.

Warto podkreślić, że realizacja inwestycji związanej z torowiskiem przez Szwederowo i Błonie będzie od strony technicznej ułatwiona dzięki wcześniejszym inwestycjom. W ramach rozbudowy ul. Kujawskiej powstało wyprowadzenie torów w kierunku ulicy Solskiego. Projektanci infrastruktury tramwajowej dowiązali się również do oddanej już do użytku infrastruktury rowerowej w rejonie placu Poznańskiego i ulicy Kruszwickiej.


Mniej skrzyżowań, ale bezpieczniejszych


Część osób biorących udział w konsultacjach wnioskowała o zachowanie budynków przy ul. Ugory  43 i 60 Po analizie projektanci uznali, że  dla stworzenia bezpiecznego skrzyżowania Ugory-Solskiego i zmieszczenia dwujezdniowej ulicy z torowiskiem, chodnikami i drogami rowerowymi są niezbędne. Podkreślali, że obowiązujący od wielu lat miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego dopuszczał właśnie czasowe utrzymanie budynków do czasu realizacji docelowego układu drogowego ulicy Solskiego. Ponadto układ drogowo – torowy zaprojektowany został tak by zmniejszyć jak najbardziej jego zajętość terenową. Zgodnie z koncepcją po obu stronach ulicy Solskiego znajdą się chodniki, drogi rowerowe. Torowisko z peronami znajdzie się pomiędzy dwiema jezdniami z dwoma pasami ruchu. Konieczne są również wyburzenia po zachodniej stronie ulicy Pięknej.

Konsultacje były również okazją do wyjaśnienia konieczności zmian w organizacji ruchu, która będzie konieczna po budowie torowiska. Zamknięcia ulic od ciągu głównego Piękna-Solskiego zostaną wykonane najczęściej zgodnie z zapisami miejscowych planów zagospodarowania terenu. Zamknięcia wynikają z konieczności zachowania minimalnej odległości między skrzyżowaniami. Zachowanie tej odległości upłynnia ruch poprzez mniejszą liczbę  punktów kolizji oraz skrzyżowań na ciągu głównym. Analizy ruchu wykonane w modelu transportowym miasta wykazały, że zaprojektowana ilość skrzyżowań z możliwością zawracania pozwoli na obsługę ruchu z ulic poprzecznych. Skrzyżowania te to: Piękna – Szubińska, Piękna – Gołębia – Orla, Solskiego – Skorupki, Solskiego – Bielicka, Solskiego – Konopnickiej, Rondo Kujawskie.

Połączenie ronda kujawskiego z Rondem Grunwaldzkim zostało podzielone na 2 etapy z uwagi na zakres zadania. W trakcie przyszłej realizacji ograniczy to utrudnienia na górnym tarasie, na co również wskazywali bydgoszczanie.Warto wiedzieć:

Raport z konsultacji wraz ze wszystkimi zgłoszonymi uwagami znajduje się na stronie https://www.bydgoskiekonsultacje.pl/. Wcześniej podsumowaliśmy uwagi dotyczące trasy łączącej ulicę Gdańską z pętlą przy Rycerskiej. W kolejnym materiale podsumujemy również najczęściej zgłaszane pomysły związane z projektowaniem trasy wzdłuż ulicy Wyszyńskiego.


Ważne liczby:

  •     11100 odsłon filmu ze spotkania w sprawie konsultacji
  •     767 podmiotów zgłaszających uwagi, opinie, pytania


ProjektujeMY nowe torowiska. Bydgoszczanie chcą rozwoju sieci tramwajowej  ProjektujeMY nowe torowiska. Bydgoszczanie chcą rozwoju sieci tramwajowej Reviewed by Miasto Bydgoszcz on grudnia 10, 2021 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.