Zbudujemy kolejne ulice na bydgoskich osiedlach

Odrzańska, Wycieczkowa, Wejherowska i Platynowa to 4 kolejne ulice, które zyskają twardą nawierzchnię, nowoczesne oświetlenie i elementy poprawiające bezpieczeństwo pieszych. Ogłoszony został przetarg na ich zaprojektowanie i budowę. Wcześniej powstały koncepcje, które konsultowaliśmy z mieszkańcami.


Pakiet składający się z 4 zadań zlecany jest w oparciu o Wieloletni Program Przebudowy Ulic Gruntowych. Środki na jego realizację zapewnia wyłącznie miasto. W pierwszej kolejności opracowane zostały koncepcje rozbudowy kilkunastu gruntówek, które zdobyły w trakcie oceny największą liczbę punktów. W ten sposób do realizacji trafiły ulice: Odrzańska w Brdyujściu, Wycieczkowa w Opławcu, Wejherowska na Miedzyniu  i Platynowa na Osowej Górze.


W pierwszej kolejności opracowane zostaną projekty. Następnie w ramach prac przebudowana zostanie cała infrastruktura podziemna.  Wykonawcy lub wykonawca będą musieli też zrealizować zakres drogowy i wyposażyć ulice w oświetlenie, elementy poprawiające bezpieczeństwo i zagospodarować teren. Na realizację zadań będzie około 10 miesięcy od daty podpisania umowy.


Pieszojezdnia do bloków na ul. Odrzańskiej

W Brdyujściu planowana jest budowa pieszojezdni. Wzdłuż ulicy o długości prawie 170 metrów powstanie 10 miejsc postojowych. Ukształtowanie terenu wiąże się z umocnienie skarp przylegających do ulicy płytami ażurowymi. Przebudowane zostanie oświetlenie, a deszczówka będzie odprowadzana do istniejącej kanalizacji deszczowej. Nowa ulica ułatwi m.in. dojazd do zespołu budynków komunalnych wybudowanych w ciągu ostatnich lat. Końcowy fragment ulicy umożliwi w przyszłości dobudowanie nowej ulicy również w kierunku ul. Łowickiej.


Budowa ul. Wycieczkowej


Ulica Wycieczkowa  została zaprojektowana jako pieszojezdnia z kostki betonowej. Natomiast łączniki równoległe do ul. Sanatoryjnej obsługujące posesje oddalone od głównego przebiegu drogi ustabilizuje geokrata. Wzdłuż jezdni zaplanowano 12 miejsc postojowych. Skrzyżowanie z ul. Letniskową będzie funkcjonować jako wyniesione. Zaplanowano również przebudowę oświetlenia i budowę wpustów odprowadzających deszczówkę do kanalizacji. Łączna długość utwardzonej jezdni i łączników to ponad 400 metrów. Obie ulice: Wycieczkowa i Rajdowa łączą się z utwardzoną wcześniej ul. Sanatoryjną ułatwiając dojazd do dużej liczby posesji.


Ul. Wejherowska dla pieszych i samochodów


Ulica Wejherowska  łącząca Nakielską ze Spacerową  zyska twardą nawierzchnię na całym odcinku liczącym około 280 metrów. Na tym odcinku ulica została zaprojektowana jako pieszojezdnia z kostki betonowej. Opracowanie zakłada wykonanie zjazdów na posesje oraz dojścia do posesji. Przy skrzyżowaniu z ul. Spacerową powstanie parking, wyznaczonych zostanie również kilka miejsc parkingowych wzdłuż ulicy. Ulica będzie wyposażona w progi zwalniające, nowe oświetlenie oraz wpusty do kanalizacji deszczowej.


Ul. Platynowa z wyniesionymi skrzyżowaniami


Na Osowej Górze planowane jest utwardzenie ul. Platynowej pomiędzy ulicami Kruszyńską i Ptasią, która została zbudowana w poprzedniej edycji wieloletniego programu utwardzania ulic. Pieszojezdnia powstanie na długości 210 metrów. Skrzyżowania z ul. Kanarkową oraz łącznikiem w kierunku ul. Złotej będą miały formę wyniesioną, co poprawi bezpieczeństwo. Chodnik pomiędzy posesjami 19 i 21 zyska nawierzchnię mineralną. Ulica zyska nowe energooszczędne oświetlenie oraz odwodnienie.


Obiektywne kryteria

Nowe ulice powstaną w oparciu o II edycję wieloletniego programu utwardzania ulic gruntowych. Zadania są finansowane w oparciu o środki miasta. Realizowane są zadania, które zdobyły najwięcej punktów w takich kryteriach jak:


  •     gęstość zaludnienia
  •     ważność ulicy lokalnej w układzie transportowym miasta (połączenie z układem dróg podstawowych i innymi drogami twardymi)
  •     wskaźnik długości lokalnych dróg gruntowych do sumy długości dróg lokalnych na osiedlu


Zestawienie wszystkich ulic gruntowych wraz z punktacją można zapoznać się TUTAJ.


W ostatnich latach na terenie miasta  powstało ponad 35 kilometrów utwardzonych ulic. Na ten cel miasto wydało blisko 100 mln zł. Zadania, realizowane są w oparciu o kilka miejskich programów.

Zbudujemy kolejne ulice na bydgoskich osiedlach Zbudujemy kolejne ulice na bydgoskich osiedlach Reviewed by Miasto Bydgoszcz on grudnia 15, 2021 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.