Trwa zgłaszanie pomysłów w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim.

 

Do 15 lipca czekamy na pomysły mieszkańców w tegorocznej edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Bydgoszczanie mają do wydania blisko 16 milionów złotych. Projekty osiedlowe, projekty społeczne i duże zadania ponadosiedlowe – pomysłów może być wiele!

Pomysły można zgłaszać za pośrednictwem strony internetowej www.bydgoszcz.pl/bbo

 


Przez ponad 6 tygodni będziemy czekać na pomysły mieszkańców, które wpłyną na zmianę otoczenia bydgoskich osiedli, sposób spędzania czasu wolnego i aktywizację lokalnych społeczności.

- Pomimo pandemii koronawirusa i trudnej sytuacji finansowej samorządów, prezydent Rafał Bruski podjął decyzję, że oszczędności nie obejmą budżetu obywatelskiego. To oznacza kolejne 16 milionów złotych oddane w ręce bydgoszczan. Znaczna część tej kwoty - 12 milionów złotych przeznaczamy na sztandarowe projekty osiedlowe.  Zadania w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim często realizowane są przez lokalnych wykonawców. Ograniczenie finansowe budżetu oznaczałoby w praktyce mniej ofert dla lokalnych firm. Dziękuje także za wsparcie w realizacji programu Radzie ds. Partycypacji Społecznej, która napędza nas do wprowadzania kolejnych zmian, by Budżet Obywatelski był jeszcze doskonalszy – podkreśla  zastępca prezydenta Michał Sztybel.

 

Nowe rozdanie BBO

Mieszkańcy mają czas od 1 czerwca do 15 lipca na zgłaszanie pomysłów. Do wyboru są trzy rodzaje projektów, wszystkie znane z poprzedniej edycji: duże zadania ponadosiedlowe, projekty na wybranych osiedlach oraz małe projekty społeczne.

Projekty ponadosiedlowe wyróżniają się wartością zadania, która może wynieść aż do 1,5 mln zł. Do każdego projektu ponadosiedlowego niezbędne jest dołączenie trzech uchwał Rad Osiedli. Łącznie na realizację projektów ponadosiedlowych przeznaczamy ponad 3 mln zł.

12 milionów złotych na kolejną kategorię projektów osiedlowych oznacza kilkadziesiąt nowych zadań, które trafią do realizacji. Jeśli mamy pomysł na zagospodarowanie naszego najbliższego otoczenia za te pieniądze warto go zgłosić do programu. Zasada jest prosta - wartość jednego projektu nie może przekroczyć 50 procent puli środków przeznaczonych na osiedle. W przypadku projektów osiedlowych nie trzeba dołączać uchwał Rad Osiedli. Podział środków na konkretne osiedla znajduje się na stronie www.bdgbo.pl .

Ostatnia kategoria dotyczy małych projektów społecznych. Są to projekty nie inwestycyjne, gdzie wartość jednego projektu nie może przekroczyć 38.600 zł. Jako małe projekty społeczne mogą być zgłaszane projekty dedykowane m.in. dzieciom, młodzieży i seniorom. Z założenia mają to być działania z zakresu m.in. animacji, aktywizacji społecznej, edukacji, ekologii, integracji, sportu.

W przypadku małych projektów społecznych autorzy projektów podają przewidywany termin realizacji, przewidywaną ilość wydarzeń, przewidywaną ilość uczestników oraz nazwę organizacji pozarządowej - w przypadku przewidywanej organizacji małego projektu społecznego przez organizację pozarządową, a także załączają uproszczony kosztorys.

 Dziękujemy za udział  w konsultacjach

Ustalenie regulaminu programu Bydgoski Budżet Obywatelski w 2021 r. poprzedzone zostało konsultacjami społecznymi w sprawie rozwoju programu, w których udział mogli wziąć wszyscy mieszkańcy Bydgoszczy.

W ramach konsultacji w sprawie rozwoju BBO przeprowadzono szereg działań, które pozwoliły poznać zdanie bydgoszczan na temat dotychczasowych zasad. Wszystkie uwagi zostały przekazane do Rady ds. Partycypacji Społecznej, w skład której wchodzą przedstawiciele m.in. organizacji pozarządowych, Rad Osiedli, Młodzieżowej Rady Miasta czy też Bydgoskiej Rady Seniorów. Powołano także specjalny Zespół Roboczy, który na podstawie propozycji mieszkańców opracował zmiany do Regulaminu BBO. Cala Rada ds Partycypacji przekazała końcowe rekomendacje.


 Nowości w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim

- W ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego nie mogą być zgłaszane projekty, które zakładają realizację infrastruktury drogowej na terenach zielonych poza pasem drogowym, z wyłączeniem możliwości remontu istniejącej infrastruktury.

- Zasada ogólnodostępności nie dotyczyć będzie  projektów dedykowanych osobom niepełnosprawnym;

- Kwota wydatków majątkowych jednego małego projektu społecznego nie może przekraczać 25% całości wydatków;

- Dodatkowo, w przypadku małych projektów społecznych, przewidywany termin realizacji, przewidywaną ilość wydarzeń, przewidywaną ilość uczestników, szacunkowy kosztorys oraz nazwę organizacji pozarządowej - w przypadku przewidywanej organizacji małego projektu społecznego przez daną organizację pozarządową 

- nie mogą być realizowane projekty osiedlowe, które Rada Osiedla wskazała w drodze uchwały, że projekt z terenu danego osiedla znajduje się w odległości do 500 metrów (w linii prostej) od powstałych wcześniej obiektów tego samego rodzaju w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Ograniczenie to może dotyczyć takich inwestycji jak: plac zabaw, siłownia plenerowa, skatepark, kynopark, boisko.

- zgłaszanie projektów i głosowanie tylko w formie elektronicznej – sprawdziło się to w czasie pandemii

- głosowanie w formie elektronicznej, z wykorzystaniem aplikacji, będzie możliwe w punktach na terenie Bydgoszczy rozlokowanych m.in. w budynkach użyteczności publicznej, których nie będą dotyczyć poddane pod głosowanie projekty oraz będzie mogło się ono odbywać

w godzinach otwarcia punktów, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy lub poprzez utworzoną infolinię, która będzie dodatkową formą głosowania elektronicznego

 Jakie  projekty można zgłaszać?

Do Budżetu Obywatelskiego można zgłaszać projekty, które mieszczą się w zadaniach własnych gminy. Muszą być ogólnodostępne - z efektu ich realizacji będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy (zadanie będzie ogólnodostępne). Należy pamiętać, że teren na którym będą zlokalizowane musi należeć do miasta lub być we władaniu miasta Bydgoszczy. Warto pamiętać, że realizacja projektu powinna zostać zrealizowana w kolejnym roku budżetowym. Przykładowe koszty zadań znajdują się TUTAJ 

 

Kto może zgłosić projekt?

Do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego może złożyć projekt każda osoba, która najpóźniej w dniu złożenia wniosku skończyła 16 lat. W przypadku zgłaszania projektu przez osobę, która ma mniej niż 16 lat, należy dołączyć także zgodę opiekuna prawnego. Żeby zgłosić projekt wystarczy być mieszkańcem Bydgoszczy, nie ma konieczności zameldowania na terenie miasta.

 Ile projektów mogę zgłosić?

Każdy mieszkaniec może zgłosić:

- 3 projekty osiedlowe

- 3 projekty ponadosiedlowe,

- 3 małe projekty społeczne.

 Chętnie pomożemy!

W związku z obecną sytuacją epidemiczną  pomoc w zakresie zgłaszania projektów można uzyskać

             pisząc na adres budzetobywatelski@um.bydgoszcz.pl

             dzwoniąc pod numer telefonu: 52-52-58-58-962 lub 52-58-58-926

             kontakt do pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy i miejskich znajduje się na stronie www.bdgbo.pl


Do pobrania:

Zasady BBO

Plakat

Grafiki z cenami

przykładowe koszty

Wzory uchwał rad osiedla

wzór uchwały RO proj. osiedlowe

wzór uchwały RO o proj. ponadosiedlowych

wzór uchwały RO o proj. osiedlowych "pow. 50 proc."

wzór uchwały RO o proj. "do 500 m"

 mapa miasta Bydgoszczy

 

 

Trwa zgłaszanie pomysłów w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim.  Trwa zgłaszanie pomysłów w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim. Reviewed by Miasto Bydgoszcz on czerwca 01, 2021 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.