Bez lipy! Rozpoczynamy konsultacje społeczne

Mieszkańcy Bydgoszczy będą mogli wziąć udział w konsultacjach społecznych dotyczących ich potrzeb i oczekiwań w zakresie zieleni w mieście. Konsultacje realizowane są w ramach projektu „Bez lipy” przez miasto Bydgoszcz oraz koordynatora projektu – Pracownię Zrównoważonego Rozwoju.


 

We wtorek, 25 maja, odbędzie się pierwsze spotkanie Zespołu ds zieleni, w którym znalazło się 40 osób reprezentujących organizacje pozarządowe, władze samorządowe, Radę Miasta, rady osiedli, spółdzielnie mieszkaniowe, osoby zawodowo związane z zielenią oraz Mieszkanki i Mieszkańcy Bydgoszczy, aktywnie działających na rzecz przyrody w mieście. Pozostałe osoby, które zgłosiły swoją chęć pracy w Zespole a się w nim nie znalazły, dostały zaproszenie do współpracy z Zespołem w zakresie konsultacji wypracowanych rozwiązań oraz testowania aplikacji.

Zespół będzie pracował metodą Community of Practice (CoP), polegającą na wspólnej regularnej pracy, opartej na wzajemnym uczeniu się, dzieleniu doświadczeniem, wspólnym szukaniem odpowiedzi i rozwiązań.

W ramach konsultacji, oprócz prac zespołu, przeprowadzone będą wspólne działania z mieszkańcami w zakresie zieleni w mieście oraz zbieranie uwag do przygotowanego przez Zespół dokumentu. 


Konsultacje odbędą się w terminie 25 maja 2021 – 30 kwietnia 2022r.

Podczas pierwszego spotkania jego uczestniczki i uczestnicy mieli możliwość poznania się wzajemnie, podzielenia się informacjami na temat swoich umiejętności,  wiedzy, doświadczeń. W kolejnych etapach Projektu pozwoli to zbudować podgrupy, które będą pracowały nad konkretnymi zagadnieniami związanymi z zarządzaniem zielenią.

Członkinie i członkowie Zespołu zapoznali się ze  wstępnymi wynikami diagnozy, prowadzonej od początku roku i określenie celów działania Zespołu. Pełen raport z diagnozy praktyk zarządzania zielenią w Bydgoszczy, sprawdzającej doświadczenia i wyzwania Bydgoszczy w tym zakresie, zostanie opublikowany w połowie czerwca.

Kolejne spotkanie odbędzie się w czerwcu, a następne po wakacyjnej przerwie, we wrześniu.

Jak zazieleniać miasto mądrze?
Kompleksowe projektowanie miejskiej zieleni to długi, ale ważny proces. Rewitalizując parki, dbamy nie tylko nowe ławki i alejki, ale sadzimy kolejne drzewa i krzewy, nie zapominamy o dziko żyjących zwierzętach. Budując nowe torowiska, ulice i chodniki, pamiętamy o zasadzeniu drzew i krzewów, które pochłaniają zanieczyszczenia komunikacyjne, poprawiają estetykę oraz dają cień w upalne dni. Przy realizowaniu miejskich inwestycji, przeprowadzamy inwentaryzacje przyrodnicze. W pierwszej kolejności staramy się zachować cenne gatunki roślin i zwierząt, modyfikujemy projekty, które kolidują z wieloletnimi drzewami.

„Bez Lipy”  ze wsparciem z funduszy norweskich
Liderem Projektu jest Fundacja Pracownia Zrównoważonego Rozwoju z Torunia. PZR od wielu lat wspiera samorządy w zarządzaniu strategicznym, którego podstawą jest zrównoważony rozwój, prowadzący do podniesienia jakości życia mieszkańców. Specjalizuje się w prowadzeniu złożonych procesów partycypacyjnych. Ich rezultatem są akceptowalne społecznie polityki publiczne w różnych obszarach funkcjonowania samorządu oraz przyjazne przestrzenie publiczne. Projekt Bez lipy! realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z funduszy norweskich. 

 

Więcej informacji o projekcie można znaleźć TUTAJ, TUTAJ i TUTAJ.


Ważne dokumenty:

- Zarządzenie Prezydenta Miasta

Bez lipy! Rozpoczynamy konsultacje społeczne Bez lipy! Rozpoczynamy konsultacje społeczne Reviewed by Miasto Bydgoszcz on maja 24, 2021 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.