Odpowiedzi na pytania ze spotkania. Rozmawiamy o otwartych kąpieliskach w Bydgoszczy

Gotowe są koncepcje dwóch otwartych kąpielisk w Bydgoszczy. Nowe miejsca do rekreacji nad wodą ulokowane będą w Parku Centralnym oraz nad Balatonem. O przyjętych rozwiązaniach rozmawiamy z mieszkańcami do 8 lutego 2021r. w trakcie konsultacji społecznych. Swoje uwagi można zgłaszać na stronie www.bydgoszcz.pl/kapieliska.


Poniżej odpowiedzi na pytania, które mieszkańcy zgłosili na spotkaniu on-line w dniu 25 stycznia 2021r. (poniedziałek) na profilu Bydgoskie Konsultacje na Facebooku. W pytaniach zachowana została oryginalna pisownia. (lista pytań aktualizowana)

Kto będzie dbał o bezpieczeństwo kąpieliska nad Balatonem?

Kąpielisko Balaton będzie miało swojego użytkownika – wstępnie będzie to  miejska jednostka budżetowa – Bydgoskie Obiekty Sportowe, która będzie odpowiedzialna za utrzymanie bezpieczeństwa. Na kąpielisku będą zatrudnieni ratownicy.

Balaton: co z czystością wody stojącej?

Woda w Balatonie będzie pielęgnowana poprzez dodawanie pożytecznych bakterii, ewentualnie w dodatkowy sposób zaproponowany przez projektanta na etapie projektu budowlanego. Woda w zbiorniku Balaton będzie uzupełniana świeżą wodą ze studni, która powstanie na potrzeby tej inwestycji.

500 osób będzie korzystało z kąpieliska ? Okej, gdzie te osoby będą parkować ? Mam nadzieję , że nie powstanie kolejny parking z betonu...
Nie ma opcji, aby mieszkańcy nie przyjeżdżali samochodami. Gdzie zaparkują?
Gdzie będzie parkowało te 500 osób na tak małej przestrzeni jeśli chodzi o Balaton? To nie są Chmielniki tylko spokojne osiedle. Taka inwestycja wplynie na jakosc życia w sposób negatywny, halas, wandalizm, zakorkowane ulce od lat nie można doprosić o miejsca parkingowe na mieszkańców oraz o monitoring. Okoliczna plejada "królów życia" będzie robiła sobie z tego miejsca łaźnie i toalete bo Tesco juz nie ma. Stanowczo N i e....

W okolicy kąpieliska nie ma miejsca na dodatkowe parkingi, a z racji korzystnego usytuowania, w otoczeniu ul. Curie-Skłodowskiej, Wyszyńskiego i ul. Fordońskiej, dojazd na kąpielisko jest możliwy w oparciu o komunikację publiczną. Rozkład jazdy komunikacji publicznej będzie uwzględniać lokalizację nowych kąpielisk. Kąpielisko objęte będzie miejskim monitoringiem. Przypadki nieprawidłowego parkowania karane będą mandatem przez Straż Miejską.

Co jeśli mieszkańcy Balatonu się nie zgadzają z taka koncepcja?

Celem konsultacji społecznych jest m.in. wyrażenie takich opinii. Na decyzję o ewentualnej realizacji wpływ będą miały możliwości finansowe miasta i zdanie mieszkańców, w tym mieszkających w okolicy.

Dlaczego się mówi tylko o 3 miesiącach użytkowania w roku? Takie kąpieliska to dobre miejsca dla morsów. Kolejne 3 miesiące będą użytkowane, a i te lokalizacje znacznie bliższe niż np. Piecki.

To propozycja wstępna wynikająca z okresu, kiedy są najlepsze warunki kąpielowe. Faktyczny czas korzystania z kąpieliska będzie uzależniony od warunków pogodowych.

Ile kosztowały prezentowane projekty i wizualizacje?

W zamówieniu nie wyodrębniano ceny za same projekty i wizualizacje.
Cała dotychczasowa dokumentacja dot. Balatonu kosztowała 41.690,00 zł., w tym koncepcja programowo-przestrzenna dot. Balatonu (która zawiera projekty i wizualizacje) - 32.890,00 zł.
Całe studium programowo-przestrzenne kosztowało 111.930,00 zł., tym koncepcja programowo-przestrzenna (która zawiera projekty i wizualizacje) Parku Centralnego - 36.900,00 zł.


Dobre miejsce na kąpielisko to glinianki między Auchan i UTP. Czemu nie są one brane pod uwagę?

Na obecnym etapie glinianki między Auchan i UTP nie są brane pod uwagę. Są one objęte ochroną w postaci użytku ekologicznego ustanowionego przepisami prawa pn. „Stawy akademickie”, w celu zachowania ostoi, miejsc rozmnażania oraz sezonowego przebywania rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt.

Czy decyzja dotycząca tego, które kąpielisko będzie realizowane będzie podyktowana budżetem jakim dysponuje miasto, czy ilością głosów mieszkańców za daną lokalizacją? Który z tych czynników będzie miał większą wagę?

Dwa te czynniki będą miały wpływ na decyzje.

Czy jest możliwe zrezygnowanie z inwestycji?

Tak. Realizacja będzie uzależniona od możliwości finansowych miasta i opinii mieszkańców wyrażanych m.in. w trwających konsultacjach społecznych.

Jaki jest szacunkowy koszt inwestycji?

Szacunkowy koszt inwestycji kąpielisko Balaton: ok. 4 mln.
Szacunkowy koszt inwestycji kąpielisko Park Centralny: ok. 11,5 mln

Ile kosztowały inwentaryzacje przyrodnicze?

Inwentaryzacje przyrodnicze kąpielisko Balaton: 8.800,00 zł.
Inwentaryzacje przyrodnicze kąpielisko Park Centralny: 25.830,00 zł.


A gdzie przeniesie się szkoła małych sportowców? żeglowali po Balatonie

Utworzenie kąpieliska nie wyklucza możliwości korzystania przez szkółkę żeglarską ze zbiornika Balaton, jednak w przypadku realizacji inwestycji zaplecze będzie służyło przede wszystkim potrzebom wszystkich mieszkańców korzystających z Balatonu.

Czy to oznacza ze będą wznowione połączenia tramwajowe na babia wieś??? Np od dworca PKP, gdańskiej ??

Przez cały okres kąpielowy, rozkład jazdy komunikacji publicznej będzie uwzględniać lokalizację nowych kąpielisk i będzie mógł być dostosowany do zapotrzebowania transportowego.

Dlaczego w Parku Centralnym kąpielisko będzie utworzone sztuczne jeśli można by to zrobić na rzece Brdzie?

Rzeka Brda jest drogą wodną. Urząd Żeglugi Śródlądowej wyraził opinię, wykluczającą możliwość użytkowania szlaku żeglownego jako kąpielisko, ale kąpielisko nie będzie sztuczne, gdyż zakładana jest wykorzystanie wody z rzeki i jej przepływ.

A gryzonie zostały zinwentaryzowane?

Wśród gryzoni stwierdzono występowanie bobra europejskiego i szczura wędrownego. Na podstawie przeprowadzonej analizy siedlisk oraz danych zawartych w Atlasie Ssaków Polski wytypowano gryzonie, których stwierdzenie jest prawdopodobne: karczownik ziemnowodny, nornik północny, piżmak amerykański, myszarka polna i zaroślowa, badylarka pospolita.


W jaki sposób monitoring zapobiegnie hałasowi?

W godzinach wieczornych, dzięki monitoringowi, będzie można ograniczyć nielegalne przebywanie i spożywanie młodzieży alkoholu. Takie przypadki będą na bieżąco zgłaszane odpowiednim służbom, celem przywrócenia ciszy nocnej, która trwa od 22.00-6.00.

Skoro kąpielisko będzie funkcjonowało zaledwie prze 1/4 roku czy rzeczywiście warto wycinać setkę drzew i wjeżdżać na te (prawie dziewicze przyrodniczo) tereny ciężkimi pojazdami? Likwidować łąki, gdzie w lecie mnóstwo zapylaczy? Jakim cudem nie będzie tam ingerencji w przyrodę???

Pierwszą uwagą Miasta do koncepcji będzie konieczność minimalizacji wycinek poprzez jeszcze lepsze dopasowanie kształtu zbiornika. W przypadku konieczności wycinki drzew zostanie przeprowadzania analiza dot. możliwości jego przesadzenia w inne miejsce na terenie Parku.W wypisie z rejestrów gruntów żadna z działek nie jest oznaczona jako łąki, nie mniej jednak z inwentaryzacji wynika, że jest tam dużo owadów. Powstanie kąpieliska ograniczy teren dostępny dla zwierząt, a największe oddziaływanie nastąpi na etapie realizacji inwestycji. Na etapie projektowania położony zostanie nacisk, aby zrekompensować w pewien sposób ubytek np. w formie zielonego dachu nad budynkiem, nowych nasadzeń drzew i krzewów oraz w innych częściach parku np. postawienie budek dla owadów, nasadzenie roślinności miododajnej. Od strony łęgów, na obecnym etapie, zaplanowano już obsadzenie zbiornika roślinnością wodną, brzeg ten nie będzie dostępny dla ludzi. Nie likwidujemy całego terenu zielonego, który rozciąga się po obu stronach Brdy. Owady będą mogły bytować w sąsiedztwie. W ramach zamówienia dokumentacji projektowej, zamówiona zostanie karta informacyjna przedsięwzięcia w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na etapie której zostaną określone warunki realizacji inwestycji oraz działania kompensacyjne. Uwagę należy włączyć do prac projektowych.

Panie Prezydencie - na naszej stronie jest wizualizacja tego terenu, wiemy, gdzie zlokalizowany został projekt. Ale też przeanalizowaliśmy inwentaryzację i mnóstwo drzew jednak zostanie wyciętych! Może by tak znaleźć zupełnie inne miejsce, które jest wybetonowane, zedrzeć beton, nasadzić drzewa i tam stworzyć kąpielisko - mieszkańcy byliby przeszczęśliwi! A nie niszczyć coś, co jest już doskonałe właśnie dlatego, że tak mało ingerował tam człowiek?

Odpowiedź jak wyżej.

Fale upałów, miejska wyspa ciepła - to bardzo słuszne punkty. Lasy łęgowe i łąki w centrum miasta (Park Centralny) potrafią znacząco obniżać te wysokie temperatury (co najmniej miejscowo) - zabierając tereny łąk, wycinając ok. 100 drzew sami sobie fundujemy te upały. Czy nie lepiej byłoby zostawić ten teren nienaruszony? Podczas inwestycji wjadą tam ciężkie pojazdy i bez wątpienia zniszczą ponadprogramowe drzewa i roślinność (nie byłby to pierwszy raz, kiedy budowlańcy chcąc wjechać wygodniej wjeżdżają po roślinności). Czy na pewno wzięliście Państwo pod uwagę z jakim zagrożeniem wiąże się ingerencja na tym terenie? Konsultowaliście to z bezstronnymi przyrodnikami? Nasi eksperci uważają, że ten teren powinien zostać nienaruszony, by ocalić choć część dobroczynnych właściwości przyrody.

Pierwszą uwagą miasta do koncepcji będzie konieczność minimalizacji wycinek poprzez jeszcze lepsze dopasowanie kształtu zbiornika. W przypadku konieczności wycinki drzew zostanie przeprowadzania analiza dot. możliwości jego przesadzenia w inne miejsce na terenie Parku. Tereny zielone nie będą przekształcone w teren utwardzony, więc budowa zbiornika wodnego nie spowoduje wzrostu upałów na tym terenie. Projekt zostanie zrewidowany pod kątem wycinki, aby do minimum ograniczyć jej konieczność. Będziemy kłaść nacisk, aby na terenie planowanych plaż oszczędzić wycinki drzew. Niektóre drzewa będą mogły zostać przesadzone. Za niezbędną wycinkę, będą wykonane nasadzenia zastępcze w wymiarze 1:2. Jesteśmy na wstępnym etapie projektowania inwestycji i dlatego przystąpiliśmy do pierwszych otwartych konsultacji społecznych, niezależni przyrodnicy mają okazję wyrazić swoje zdanie, wskazać zagrożenia oraz propozycję jego ograniczania.  W ramach zamówienia dokumentacji projektowej, zamówiona zostanie karta informacyjna przedsięwzięcia w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na etapie której zostaną określone warunki realizacji inwestycji oraz działania kompensacyjne. W przypadku negatywnego oddziaływania na środowisko decyzja ta będzie odmowna, co wykluczy możliwość realizacji. 

W budynku szkółki żeglarskiej będzie przechowalnia kajaków i desek surfingowych? Czy planowana jest jakaś sztuczną fala do uprawiania tego sportu? Bo naturalnych fal na Balatonie raczej nie doświadczymy. To pierwsze pytanie, a drugie czy wodny plac zabaw będzie nie gorszy niż w mniejszym od Bydgoszczy Ciechocinku? Tzn. czy będą np. zjeżdżalnie wodne o trzech różnych poziomach trudności?

Nie jest planowana sztuczna fala. Formuła wodnego placu zabaw jest odmienna od tej w Ciechocinku, z zastosowaniem urządzeń tryskaczowych. Zjeżdżalnie wodne są planowane w ramach budowy otwartych basenów przy basenie krytym Astoria.


Jestem na tak jeśli chodzi o Park Centralny. Nie jeśli mówimy o Balatonie. Najważniejsza sprawa. Nie dowiedziałem się jaki jest przewidywany koszt budowy kąpieliska nad Brdą? Podejrzewam ogromny, bo bardzo duży zakres inwestycji. Zresztą na sam projekt potrzeba 300 tys. Miasta nie będzie stać na takie rozwiązania. Dlatego sugerowanym uproszczenie koncepcji. Przede wszystkim wykorzystanie tego co jest a więc Brdy oczywiście z odpowiednimi strefami dla dzieci oraz umiejących i nieumiejących pływać. Nie uważam za dobre takie rozwiązanie w którym woda jest przetaczaną pompami do zbiornika a następnie z niego odprowadzana.

Przewidywany koszt budowy kąpieliska nad Brdą to 11,5 mln. Brda jest szlakiem wodnym co wyklucza wykorzystywanie jej jako kąpieliska. Nie ma na to zgody Urzędu Żeglugi Śródlądowej.

Ja uważam, że jest już wystarczająco dużo basenów u nas, po co robić kolejny? Zwłaszcza, gdy to oznaczało wycinkę kolejnych drzew. Park Centralny to już w ogóle beznadziejny pomysł, znów wycinka drzew. Może by lepiej zadbać o ten teren, bo jest nieciekawy, posadzić jakieś kwiaty, zieleń, uporządkować teren wokół i postawić ławeczki i do tego w końcu zrobić porządek z bulwarami bo się zapadają i co chwile jest tam powódź. Dodatkowo pomyślmy jeszcze o biegaczach, rowerzystach i spacerowiczach których chcą w spokoju uprawiać sport, a nie przepychać się w tłoku i hałasie. A z kolei balaton jest już fajnie zagospodarowany, można by dodać jakieś kwiatki czy zieleń i ewentualnie odnowić budynek gospodarczy. Jest to jedyny już zielony punkt na osiedlu, wszędzie beton. Jest to miejsce gdzie można usiąść i odpocząć a jak będzie kąpielisko to i non stoper będzie hałas.

Dziękujemy za opinię. Jednak proszę wziąć pod uwagę, że nie ma na otwartym powietrzu żadnego kąpieliska, które jest oczekiwane przez mieszkańców Bydgoszczy, szczególnie tych niezmotoryzowanych, którzy nie mogą dojechać do sąsiednich gmin. 


Dawniej na pływalniach/basenach otwartych na terenie Bydgoszczy obowiązywały bilety. Czy w przypadku tych projektów korzystanie będzie odpłatne ? Jaki będzie koszt utrzymania kąpieliska w Parku Centralnym ? Czy jest planowany pomost cumowniczy dla kajaków , sup'ów przy brzegu Brdy - w okolicy kąpieliska tak aby móc wykorzystać rekreacyjne walory rzeki. Uważam, że powinniśmy jako mieszkańcy mieć wybór na co wydajemy wspólne pieniądze. Kąpielisk mamy w okolicy Bydgoszczy od groma. Jestem za tym aby Miasto Bydgoszcz realizowało pomysły która są zgodne z linią czasu. Nie twierdze, że kąpielisko publiczne to zły pomysł. Złym pomysłem jest tworzenie go nad Balatonem głównie ze względu na brak przestrzeni dlatego bardziej podoba mi się koncepcja w Parku Centralnym. Mam też nadzieje, że te koncepcje jeszcze długo nimi pozostaną bo mając do wydania 15 mln zł należy wykonać takie projekty, które na etapie koncepcji są od wielu lat i są zdecydowanie ważniejsze dla miasta niż kąpieliska. Tak jest między innymi z Budowa trasy pieszo-rowerowej wzdłuż nabrzeży Brdy i Wisły na odcinku Mosty Dworcowe – Stare Miasto – Brdyujście – Stary Fordon w Bydgoszczy. To właśnie na realizacji zaległych pomysłów należy się skupić - koncepcja rewitalizacji bulwarów powstała w 2014 więc zaraz mini 7 lat. Pieniądze związane z przygotowaniem koncepcji , kosztorysem, wizualizacjami zostały już dawno wydane a do dnia dzisiejszego z tej trasy nie możemy korzystać. Dlatego głośno należy mówić o tym aby najpierw wyremontować bulwary i utworzyć ciąg pieszo rowery do Starego Fordonu tym bardziej że spełnia więcej funkcji wewnętrznych i zewnętrznych istotnych dla miasta i jego mieszkańców, będzie doskonałym miejscem rekreacji i wypoczynku, zapewni funkcję transportową oraz turystyczną wraz z planowanym przebiegiem trasy Euro Velo a dopiero potem zastanowić się nad tworzeniem kąpieliska otwartego. Koncepcja trasy jest cały czas aktualna i nie wiem ile jeszcze wody upłynie w Brdzie żeby została wcielona w życie.

Korzystanie z kąpielisk, na chwilę obecną, planowane jest jako bezpłatne. Koszt jego utrzymania zależny będzie od czasu jego funkcjonowania. Wykorzystanie rekreacyjne rzeki Brdy, w formie budowy pomostu cumowniczego, nie było badane, ponieważ jest to droga wodna i Urząd Żeglugi Śródlądowej wyraził opinię, wykluczającą możliwość użytkowania szlaku żeglownego jako kąpielisko. Powstanie kąpieliska jest od paru lat postulatem mieszkańców Bydgoszczy, dlatego odpowiadając na tą potrzebę zlecono pierwsze prace dotyczące koncepcji i możliwości technicznych. W dobie wzrastających letnich temperatur, kąpielisko odpowiada na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców. Dziękujemy za opinię dotyczącą drogi rowerowej. Bulwary są sukcesywnie, odcinakami remontowane Także drogi rowerowe realizowane są w ramach środków miejskich i z wykorzystaniem dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Aktualizacja artykułu w dniu 4 lutego 2021r.

W koncepcji dot. Balatonu jest informacja dot. oczyszczenia zbiornika - czy w razie niepowodzenia konsultacji (czyli jeżeli mieszkańcy powiedzą "nie" kąpielisku) realizowane będzie oczyszczanie zbiornika oraz zmiana wykorzystania budynków przy Balatonie (szkółki oraz budynku wędkarzy).

Konsultacje społeczne dotyczą koncepcji utworzenia kąpieliska. Uwagi dotyczące działań w przypadku braku realizacji zostaną przekazane do innych komórek miasta do ewentualnego uwzględnienia w przyszłych planach. 

Czy oczyszczanie zbiornika Balaton jest warunkiem koniecznym - tj. czy miasto będzie to wykonywać w przypadku budowy kąpieliska. Czy znajduje się jakaś możliwość realizacji projektu bez przeprowadzenia tego czyszczenia (lub np. tylko czyszczenia częściowego)?

Czyszczenie zbiornika Balaton, w przypadku powstania kąpieliska jest warunkiem koniecznym, gdyż unoszone w trakcie kąpieli osady mogłyby przedostać się do toni wodnej i spowodować spadek jakości wody w postaci zawiesiny. Dlatego niezbędne jest bagrowanie osadów organicznych na obszarze zbiornika zajętego przez kąpielisko, usunięcie pozostałości poprzedniego pomostu, gruzu i głazów, które znajdują się w strefie kąpieliska. W przypadku braku realizacji kąpieliska prace te nie będą przeprowadzane, gdyż użytkowanie się nie zmieni w stosunku do stanu obecnego, który jest wystarczający i dobry. Poświadczają to badania wody.

W przypadku Balatonu projekt nie uwzględnia miejsc parkingowych - czy miasto planuje wydzielić teren zielony pod parking (nie podoba mi się taki pomysł) czy też zostanie np. wykorzystana jezdnia ulicy Polanka. Na przykład czy zostanie wprowadzony tam ruch jednokierunkowy oraz parkowanie po jednej stronie na jezdni. Czy było to analizowane. Jeżeli tak to jaka ilość miejsc zostanie wygospodarowana? Czy planowane jest też "osłupkowanie" terenu parku nad Balatonem - aktualnie powstał nielegalny parking w parku po stronie północnej (ulica Ceramiczna/Skłodowskiej)?

Na chwilę obecną nie ma szczegółów dot. rozwiązań komunikacyjnych, ale nie przewiduje się zmiany żadnego terenu zielonego z przeznaczeniem pod parkingi. Dojazd na kąpielisko w oparciu o publiczny transport miejski. Projekt organizacji ruchu wokół kąpieliska będzie przedmiotem zamówienia w następnym etapie dot. dokumentacji projektowej. Problem nielegalnego parkingu, o którym Pan wspomina, zostanie zgłoszony do Straży Miejskiej i ZDMiKP.
 

Czy drzewa, które są projekcie zaznaczone do przesadzenia zostaną przesadzone w inny rejon parku nad Balatonem?

Tak.

Czy projekt przewiduje montaż monitoringu w rejonie kąpieliska nad Balatonem. Jeżeli tak to czy tylko w rejonie kąpieliska czy też na pozostałym obszarze?

Kąpielisko będzie objęte monitoringiem, potrzeby w zakresie pozostałego obszaru będą dopiero rozpoznawane na dalszym etapie.
 

Czy park nad Balatonem/kąpielisko otrzyma regulamin oraz czy bar/restauracja będą miały ograniczone godziny działania. Jeżeli tak to jakie? (do 22, do 23?)

Kąpielisko będzie wyposażone w regulamin, praca punktu gastronomicznego będzie odbywała się w godzinach działania kąpieliska zgodnych z regulaminem.
 

Czy kąpielisko nad Balatonem ma być strzeżone? Jeżeli tak to w jakich godzinach zaplanowane jest jego działanie z ratownikiem?

Kąpielisko w okresie kąpielowym będzie strzeżone. Na tym etapie nie ma ostatecznie określonych godzin otwarcia kąpieliska.
 

Czy kąpieliska będą miały jakąś ograniczoną ilość osób, które będą mogły z nich korzystać? Jeżeli ta liczba będzie przekroczona to co wtedy?

Kąpieliska są zaplanowane na maksymalnie ok. 500 osób – Balaton, ok. 430 osób – Park Centralny, w tej samej jednostce czasu. Nie ma przepisów, które ograniczają liczbę osób na kąpielisku.

Czy kąpielisko w Parku Centralnym będzie ogrodzone? Czy wstęp będzie płatny? Rozumiem, że kąpielisko nad Balatonem takie nie będzie (tj. będzie ogólnodostępne, bezpłatne).

Na chwilę obecną, kąpieliska planowane są jako bezpłatne.

 
Jaki jest szacowany koszt wykonania obu kąpielisk? Czy ten koszt obejmuje wykonanie tylko samego kąpieliska czy też budowę chodników/dróg rowerowych, oczyszczenia dna zbiornika Balaton, budowy parkingów.

Szacowany koszt budowy obu kąpielisk wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu wokół to ok. 15,5 mln.
 
Czy znany jest sposób oczyszczania zbiornika nad Balatonem? Czy oczyszczenie dna (usunięcie mułu/śmieci) będzie prowadzone po wypuszczeniu wody z Balatonu? Czy będzie prowadzone w inny sposób?

Czyszczenie części dna zbiornika, przeznaczonego pod kąpielisko, za pomocą bagrowania.
 
Czy woda ze zbiornika deszczówki MWiK zaplanowanego nad Balatonem ma trafiać do Balatonu? Jeżeli tak to czy będzie spełniać normy czystości (to w końcu woda  m.in. z jezdni, które są zanieczyszczone).

Ze względu na stanowisko MWIK, nie przewiduje się korzystania z wód ze zbiornika retencyjnego. Zbiornik Balaton będzie uzupełniany świeżą wodą pochodzącą prawdopodobnie ze studni, wykonanej na potrzeby inwestycji.
 
Czy poziom wody w zbiorniku Balaton po wykonaniu kąpieliska będzie niższy/wyższy/taki sam jak aktualny stan wody?


Jest to zbyt wstępny etap inwestycji, będzie to przedmiotem dokumentacji projektowej.
 
W plikach dotyczących Balatonu są przedstawione 3 koncepcje. Jednak miasto na stronach swoich prezentowało tylko jedną z nich. Czy to znaczy, że pozostałe nie będą brane pod uwagę? Mieszkańcy mają do nich zgłaszać też uwagi czy nie?

Zdecydowano o jak najmniejszej ingerencji w zbiornik Balaton, w oparciu o  naturalne ukształtowanie dna części zbiornika. Koncepcja adaptacji polegająca na  wydzieleniu za pomocą pomostów niecek kąpielowych z bezpiecznym dnem o różnych głębokościach, zdominowałaby i zmieniła w znacznym stopniu ten teren. Dlatego prosimy o uwagi tylko tej jednej, zaprezentowanej w konsultacjach społecznych.  

Czy w ramach budowy kąpieliska w Parku Centralnym planowane jest wykonanie dróg rowerowych w kierunku wschodnim pod mostem Pomorskim, za budynek d. Tesco i dalej w kierunku Mostu Kazimierza Wielkiego? Czy tylko planowane jest włączenie tych dróg w ciągi istniejące?


Zakres opracowania koncepcji nie obejmował dalszego terenu i on jest przedmiotem konsultacji.


Więcej informacji o konsultacjach społecznych w sprawie otwartych kąpielisk w Parku Centralnym i nad Balatonem można znaleźć TUTAJ.


Odpowiedzi na pytania ze spotkania. Rozmawiamy o otwartych kąpieliskach w Bydgoszczy Odpowiedzi na pytania ze spotkania. Rozmawiamy o otwartych kąpieliskach w Bydgoszczy Reviewed by Miasto Bydgoszcz on stycznia 29, 2021 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.