ProjektujeMY nowe torowiska w Bydgoszczy – tramwajem przez Szwederowo

Do końca lutego trwają konsultacje związane z koncepcjami nowych tras tramwajowych. Zapraszamy mieszkańców do zapoznania się z opracowaniami projektantów i zgłaszania uwag już na tak wczesnym etapie projektowania połączeń. Jedna z planowanych tras ma połączyć rondo Kujawskie przez Szwederowo i Górzyskowo z rondem Grunwaldzkim. Sprawdź jakie rozwiązania zaproponowali projektanci.

Najdłuższa z zaplanowanych tras prowadzić ma od ronda Kujawskiego ulicami Solskiego, Piękną, Szubińską i Kruszwicką do ronda Grunwaldzkiego. Dwutorowa linia tramwajowa o długości 3,4km pozwoli na lepsze skomunikowanie licznie zamieszkałych osiedli Szwederowo, Górzyskowo oraz Błonie z centralną częścią miasta. Będzie to także alternatywna trasa pomiędzy Górnym Tarasem, a centrum miasta. Inwestycja ta pozwoli na skrócenie czasów podróży środkami transportu publicznego na relacji Szwederowo, Górzyskowo oraz Błonie – Śródmieście.


Ważna częścią inwestycji będzie dostosowanie ciągu ulic Solskiego-Piękna do przekroju dwujezdniowego, zgodnego z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Torowisko ma przebiegać pomiędzy jezdniami. Realizacja tej trasy oznaczać będzie m.in. wykupy nieruchomości i wyburzenia po zachodniej stronie ul. Pięknej. Na skrzyżowaniu z ul. Szubińską projektanci przewidują ułożenie fragmentu torowiska również w kierunku Błonia, które mogą początkowo pełnić funkcje torów odstawczych. Na placu Poznańskim zakłada się wykorzystanie istniejącego tunelu dla pieszych jako dojścia na przystanki. Dodatkowo powstałyby tam również windy. Na Kruszwickiej i Szubińskiej rozważane jest zastosowanie zielonego torowiska z odkrytymi szynami.


Z myślą o budowie tej trasy wyprowadzono już torowisko w rejonie modernizowanego ronda Kujawskiego. Warto podkreślić, że w trakcie budowy ul. Kruszwickiej w latach 80. XX wieku oraz ubiegłorocznej rozbudowy o drogi rowerowe rezerwowany był pas na torowisko, w który nie ingerowano.


Atutem trasy przez Szwederowo jest możliwość podziału zadania na etapy. Na wysokości ul. Bielickiej projektanci planują pętlę. Zakłada się jej wyposażenie w dwa tory.

W pierwszym etapie jeśli zapadnie decyzja o budowie trasy przez Szwederowo do ronda Grunwaldzkiego powstanie odcinek wzdłuż ul. pomiędzy rondem Kujawskim i ul. Bielicką wraz z pętlą. Teren pod pętlę zarezerwowano m.in. w miejscowym planie zagospodarowania.

Ze szczegółowym opisem przebiegu trasy można zapoznać się TUTAJ.

Mapy pokazujące przebieg torowiska są dostępne TUTAJ


Czekamy na opinie

Konsultacje trwają do 28 lutego br. Mają zasięg ogólnomiejski, skierowany do wszystkich mieszkańców Bydgoszczy. Swoje opinie mieszkańcy mogą wyrazić za pomocą karty konsultacyjnej dostępnej na stronie www.bydgoszcz.pl/tramwaje lub przekazać na adres ZDMiKP (ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz). Dodatkowo 16 lutego o godzinie 17.00 odbędzie się spotkanie on-line dla mieszkańców na profilu Bydgoskie Konsultacje na Facebooku: www.facebook.com/bydgoskiekonsultacje.

Wszystkie uwagi bydgoszczan przeanalizują projektanci i pracownicy ZDMiKP. Zaakceptowane pomysły zostaną ujęte w koncepcji lub będą wprowadzane na etapie sporządzania projektu budowlano-wykonawczego. Będziemy rozmawiać również ze Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju Transportu Publicznego w Bydgoszczy oraz  z radami osiedli,  przez które wytyczono nowe trasy tramwajowe.
Wielowariantowe koncepcje, określają najbardziej potrzebne inwestycje i najlepsze rozwiązania z punktu widzenia społecznego, transportowego, ekonomicznego, przestrzennego i środowiskowego. Są też podstawą przy składania wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych. To jaka część zadań trafi do realizacji będzie uzależnione między innymi od dostępności środków na inwestycje.

W ramach prac planistycznych proponowane jest utworzenie następujących tras tramwajowych:

        Trasa tramwajowa wzdłuż ulicy L. Solskiego – Pięknej – Szubińskiej – Kruszwickiej (I etap od ronda Kujawskiego do Bielickiej, II etap od Bielickiej do ronda Grunwaldzkiego)
        Trasa tramwajowa wzdłuż ulicy Artyleryjskiej
        Trasa tramwajowa wzdłuż ulicy Chocimskiej i Nowoświeckiej
        Trasa tramwajowa od pętli Bielawy wzdłuż ul. Chodkiewicza i al. S. Wyszyńskiego
        Rozbudowa pętli tramwajowej „Las Gdański” Więcej informacji o konsultacjach TUTAJProjektujeMY nowe torowiska w Bydgoszczy – tramwajem przez Szwederowo ProjektujeMY nowe torowiska w Bydgoszczy – tramwajem przez Szwederowo Reviewed by Miasto Bydgoszcz on lutego 09, 2021 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.