"Wypaleniska-Prądocińska" - zgłoś wniosek

Do 5 stycznia 2021r. można zgłaszać uwagi, które posłużą do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wypaleniska-Prądocińska". Obszar objęty granicami planu położony jest w rejonie ulic Prądocińskiej, Soleckiej i Szosy Obwodowej.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Bydgoszczy w formie papierowej na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. poczty elektronicznej na adres mpu@mpu.bydgoszcz.pl lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, a także za pomocą formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie http://mpubydgoszcz.rbip.mojregion.info.


Poniżej formularze do pobrania:

- Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wypaleniska-Prądocińska"

- wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- klauzula informacyjna RODO 

"Wypaleniska-Prądocińska" - zgłoś wniosek "Wypaleniska-Prądocińska" - zgłoś wniosek Reviewed by Miasto Bydgoszcz on grudnia 03, 2020 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.