Plan "Fordon-Ryńskiego" w przygotowaniu

 Do 15 stycznia będzie można zgłaszać uwagi, które posłużą do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Fordon - Ryńskiego".

 
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Bydgoszczy w formie papierowej na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. poczty elektronicznej na adres mpu@mpu.bydgoszcz.pl lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, a także za pomocą formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie http://mpubydgoszcz.rbip.mojregion.info.

Miejscowy plan będzie wyłożony do publicznego wględu w dniach 14 grudnia - 15 stycznia 2021r. Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami planu lub wziąć udział w dyskusji publicznej, która odbędzie się 12 stycznia 2021r., proszone są o umówienie i potwierdzenie wizyty mailowo pod adresem: mpu@mpu.bydgoszcz.pl lub telefonicznie pod numerem 52-58-58-105.

Poniżej formularze do pobrania:

- Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Fordon - Ryńskiego"
- wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- klauzula informacyjna RODO

Plan "Fordon-Ryńskiego" w przygotowaniu Plan "Fordon-Ryńskiego" w przygotowaniu Reviewed by Miasto Bydgoszcz on grudnia 03, 2020 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.