Gotowe koncepcje kąpielisk w parku nad Brdą i nad Balatonem

Zakończyły się prace nad koncepcjami dwóch otwartych kąpielisk w Bydgoszczy. Nowe miejsca do rekreacji nad wodą ulokowane będą w Parku Centralnym oraz nad Balatonem. O przyjętych rozwiązaniach będziemy rozmawiać z mieszkańcami w trakcie konsultacji społecznych.

- Budowa otwartego kąpieliska to powtarzający się postulat mieszkańców – mówi prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. - To również powrót do rozwiązań, które były wyjątkowo  popularne  kilkadziesiąt lat temu. Korzystając z  nowych technologii możemy ponownie stworzyć takie miejsca rekreacji, gwarantując odpowiedni poziom bezpieczeństwa. To kolejny element naszej strategii zwracania się ku wodzie. O proponowanych rozwiązaniach będziemy wkrótce rozmawiać z bydgoszczanami podczas konsultacji.

Prace nad koncepcjami zostały zlecone przed dwoma laty. Poprzedziły je między innymi badania jakości wody. W I kwartale 2021 roku planowane są konsultacje z mieszkańcami. Ze względu na mniejsze dochody miasta spowodowane decyzjami rządowymi oraz sytuacją epidemiczną kolejność inwestycji finansowanych przede wszystkim ze środków własnych określać będą bydgoszczanie.


Rekreacja nad nowym stawem

Unikatowe w skali kraju kąpielisko powstanie na terenach tak zwanego Parku Centralnego przy brzegu Brdy. By zapewnić bezpieczną rekreację konieczna będzie budowa zbiornika o powierzchni 3000 metrów kwadratowych pomiędzy halą Areny Bydgoszcz i przepływającym przez park strumieniem. Zaplanowano połączenie go z Brdą kanałami zasilającymi i odprowadzającymi wodę oraz wyposażenie w zestaw odpowiednich urządzeń zapewniających czystość wody. Uporządkowany i zaaranżowany na nowo zostałby obszar o powierzchni około 7,5 hektara. W Parku Centralnym wraz ze zbiornikiem powstałyby również: budynek z zapleczem socjalno-gospodarczym, nowe ścieżki drogi dojazdowe, elementy małej architektury, monitoring.


Bezpieczne zejście do wody gwarantowałyby pomosty, w tym jeden z 3 poziomami dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Plaża zorientowana byłaby od strony południowej. Po stronie zachodniej założono budynek socjalno-gospodarczy z toaletami, przebieralniami i biurem WOPR. Przy budynku zaplecza funkcjonowałaby również mobilna przestrzeń gastronomiczna np. dla foodtrucków (furgonetek z jedzeniem i napojami). Od strony północnej zbiornika projektanci zaproponowali nasadzenia roślin wodnych i przywodnych. Szacowany koszt całego założenia to ok. 9,5 mln zł.

Kąpielisko nad Balatonem

Na Bartodziejach kąpielisko powrócić ma nad Balaton. Bydgoszczanie korzystali z niego jeszcze na początku lat 80. XX wieku.


Zgodnie z przygotowaną koncepcją plaża zostanie zlokalizowana przy południowej części zbiornika (przy szkółce żeglarskiej). Pod jej budowę planuje się wymianę gruntu do głębokości 2m, aby zagwarantować odpowiednią, jakość piasku. Na plaży rozmieszczone mają być
całoroczne stałe parasole przeciwsłoneczne. Po obu stronach plaży powstaną również eleganckie tarasy wyłożone deskami, na których będzie można rozstawiać np. leżaki.

Zaplecze szatniowo-sanitarne ulokowane zostanie w obiektach rozbudowanej szkółki żeglarskiej. Cześć obiektu będzie można przystosować do potrzeb całorocznego lokalu gastronomicznego. W obiekcie wstępnie zarezerwowano też przestrzenie na mikromagazyny do przechowywania np. kajaków, desek surfingowych, osprzętu wyznaczającego strefy kąpieliska. Po wschodniej stronie plaży możliwa jest również  lokalizacja nowego budynku gastronomicznego, na przykład w oparciu o partnerstwo z zainteresowanymi przedsiębiorcami. Budowa kąpieliska na Bartodziejach została skalkulowana na poziomie ok. 4,5 mln zł.


Zewnętrzna strefa przy Astorii

Docelowo na terenie miasta funkcjonować mają trzy otwarte kąpieliska. Oprócz kąpielisk nad Balatonem i w Parku Centralnym planowany jest kolejny etap rozbudowy olimpijskiej Astorii o część zewnętrzną. Przygotowana została koncepcja, która została poddana konsultacjom. W ubiegłym roku zlecone zostały również prace nad projektem. Gotowy basen olimpijski zostanie otwarty, jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna.


Trochę historii

Park Centralny został założony w latach 1972-1974 na rozległych łąkach, położonych między Brdą, a ul. Toruńską. Jego powstanie wiąże się z postępującym od lat 60. XX wieku procesem porządkowania bulwarów nad Brdą, a także budową w 1970 r. trasy drogowej północ-południe w ciągu obecnej ul. Stefana Wyszyńskiego. W II połowie lat 70. XX w. zbudowano pieszą przeprawę przez Brdę w ciągu ul. Krakowskiej, która znacznie usprawniła dostęp do parku ze strony osiedli, położonych na północ od Brdy. Akwen zwany Balatonem powstał jako zbiornik poeksploatacyjny po cegielni, funkcjonującej od 1886 roku. Zagospodarowanie akwenu dla celów rekreacyjnych nastąpiło w latach 70. ubiegłego wieku, w czasie kiedy powstawało osiedle Bartodzieje. W lato akwen służył mieszkańcom jako kąpielisko, a zimą pełnił funkcję lodowiska. W 2006 roku wykonano generalny remont bulwaru, odnowiono alejki spacerowe oraz uporządkowano zieleń. W ostatnich latach ulokowano wokół niego szereg nowoczesnych obiektów rekreacyjnych: boiska, place zabaw, miasteczko rowerowe, ścieżkę zdrowia. Większość inwestycji finansowana była w oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski.


 Gotowe koncepcje kąpielisk w parku nad Brdą i nad Balatonem Gotowe koncepcje kąpielisk w parku nad Brdą i nad Balatonem Reviewed by Miasto Bydgoszcz on grudnia 22, 2020 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.