Dziękujemy za udział w konsultacjach

Zakończyliśmy trwające od połowy czerwca konsultacje społeczne dotyczące Strategii Rozwoju Elektromobilności dla miasta Bydgoszczy do 2030 roku. Dziękujemy wszystkim osobom, które aktywnie uczestniczyły poprzez zróżnicowane narzędzia konsultacyjne i podzieliły się swoją opinią. 


Konsultacje trwały od 15 czerwca do 31 października 2020 roku. Konsultacje realizowane były we współpracy z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym. Opracowaniem dokumentu strategii zajął się Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, a konkretnie Spółka Celowa UTP sp. z o.o. będąca liderem konsorcjum, które zrealizowało to zadanie wspólnie z Pomorską Grupą Konsultingową SA.

Na początku – podczas prac nad tworzeniem dokumentu – do mieszkańców oraz przedsiębiorców została skierowana ankieta dotyczą kierunków inwestycyjnych Miasta Bydgoszczy, zakupu pojazdów elektrycznych oraz oceny wpływu elektromobilności na poprawę jakości życia w mieście. Celem konsultacji było określenie takich rozwiązań transportowych w przyszłości, wchodzących w zakres strategii, którymi mieszkańcy byliby najbardziej zainteresowani wraz ze wskazaniem ich potrzeb w zakresie oczekiwań co do rodzaju infrastruktury. Następnym narzędziem konsultacyjnym, które odbyło się za pośrednictwem transmisji internetowej, był panel ekspercki z udziałem przedstawicieli sektora nauki, biznesu oraz organizacji pozarządowych. Podczas spotkania mieszkańcy mogli skierować swoje pytania bezpośrednio do ekspertów.

Po etapie prac nad tworzeniem dokumentu, wyłożony został gotowy projekt Strategii Rozwoju Elektromobilności dla miasta. Mieszkańcy także na tym etapie mogli zgłaszać swoje uwagi do dokumentu oraz zadać pytanie podczas dedykowanego, także za pośrednictwem transmisji internetowej, otwartego spotkania.

Cele „Strategii rozwoju elektromobilności”


Celem Strategii jest wskazanie możliwości ograniczenia negatywnego wpływu sektora transportowego na jakość życia mieszkańców Bydgoszczy. Jego osiągnięcie planuje się poprzez wdrażanie kilku celów operacyjnych:
- rozwój zero- i niskoemisyjnych usług miejskich,
- tworzenie warunków dla rozwoju elektromobilności indywidualnej oraz innych form transportu zero- i niskoemisyjnego,
- poprawa konkurencyjności i bezpieczeństwa publicznego transportu zbiorowego oraz organizacji ruchu drogowego,
- ograniczenie zużycia energii ze źródeł konwencjonalnych oraz zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w transporcie.

Aktualnie rozpatrywane  są wszystkie zgłoszone przez mieszkańców uwagi. Wszystkie złożone wnioski znajdą się w końcowym raporcie z konsultacji dokumentu, który opublikowany w ciągu 2 miesięcy od ich zakończenia.

Dziękujemy za udział w konsultacjach  Dziękujemy za udział w konsultacjach Reviewed by Miasto Bydgoszcz on listopada 02, 2020 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.