Wspólnie zbudowaliśmy lepszą siatkę połączeń. Dziękujemy za konsultacje

Zakończyliśmy konsultacje społeczne nowego układu komunikacyjnego. Zaakceptowaliśmy ponad 130, często powtarzających się wniosków bydgoszczan. Rozmawialiśmy z mieszkańcami i stowarzyszeniami wspierającymi rozwój transportu publicznego. Dzięki temu mogliśmy wyjaśnić wiele uwarunkowań, jakie wiążą się z planowaniem nowych połączeń. Już od 6 grudnia wraz z oddaniem do użytku torowiska na Kujawskiej podróże po mieście staną się zdecydowanie wygodniejsze. Wprowadzone zmiany na początku roku ocenią pasażerowie.


W trakcie prowadzonych konsultacji przedłożono 666 wniosków i prawie 50 pytań. Za wszystkie bardzo dziękujemy. Były one podstawą do wprowadzenia wielu korzystnych zmian. Pozwolą one skrócić czas podróży na ważnych relacjach, zwiększyć dostępność komunikacyjną, szczególnie dla osób z niepełnosprawnościami i zachować bardziej intuicyjną numerację linii. Warto podkreślić, że wiele wniosków powtarzało się, wzajemnie wykluczało lub wykraczało poza zakres konsultacji.


Z Błonia prosto na Kapuściska

Wśród najważniejszych zmian należy odnotować pozostawienie linii nr 53 na dotychczasowej trasie. Skróci to czas przejazdu pomiędzy Błoniem i Kapuściskami. Pozwoli to też zapewnić obsługę przystanku Wojska Polskiego/Kładka niskopodłogowym taborem autobusowym. Nowa linia nr 84 zmieni przebieg w obrębie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. W drodze pomiędzy Glinkami i Kapuściskami pomiędzy ulicami Dziatkiewicza i Petersona kursować będzie ul. Bydgoskich Przemysłowców. W ten sposób obsłuży dodatkowe firmy oraz biurowiec Idea-Przestrzeń Biznesu wraz z centrum demonstracyjnym.

Linia nr 79 kursować będzie ul. Glinki i Trasą Uniwersytecką (do ul. Wojska Polskiego i dalej do r. Kujawskiego, następnie dotychczasową trasą do pętli Rycerska), a w wybranych kursach obsłuży rejon ul. Cmentarnej. W ten sposób mieszkańcy tej części osiedla Glinki-Rupienica będą mieli bezpośrednie połączenie ze Śródmieściem. Ponadto, wszędzie tam gdzie to było możliwe, wprowadzono koordynację rozkładów jazdy.

Tradycyjna numeracja

Zmieni się też numeracja linii 2 i 11. W ten sposób linia nr 2 tak jak do tej pory będzie obsługiwać Las Gdański oraz górny Taras (z pętlą na Kapuściskach), a nowa linia 11 będzie łączyć Bielawy z Górnym Tarasem (pętla Wyżyny), a docelowo (od roku 2023) z  Fordonem. Zaakceptowano poza tym zamianę pętli dla linii nr 7 i 11 ( 7 do pętli Łoskoń, 11 do pętli Niepodległości) po wybudowaniu torowiska na Kazimierza Wielkiego.

Dużo zmiennych

Blisko połowa wniosków (ponad 300) wymagała rzetelnych wyjaśnień. W ramach prac nad koncepcją wykorzystywane było środowisko symulacyjne VISUM, oparte na modelu stworzonym przez naukowców z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy i aktualizowanym przez ZDMiKP, którego działanie oparte jest na wielu danych, takich jak m.in. dane urbanistyczne, demograficzne, ruchowe, atrakcyjności obszarów, jakości infrastruktury i innych. Porównywano szereg różnych parametrów takich jak średni czas i długość podróży, liczbę przesiadek, liczbę przewożonych pasażerów oraz koszt usług przewozowych. Analizy tych danych pozwalały wyjaśnić wielu osobom, że czasami z pozoru mało istotna zmiana w jednym punkcie miasta powoduje szereg innych problemów na innych osiedlach. Na przykład zmiana liczby linii tramwajowych wiązałaby się z koniecznością zmiany częstotliwości ich kursowania i wpływałaby na zmniejszenie liczby połączeń bezpośrednich realizowanych trakcja tramwajową.

W grudniu pojedziemy Kujawską

Nową siatkę połączeń zamierzamy wdrażać 6 grudnia, a więc po oddaniu do użytku torowiska wzdłuż ul. Kujawskiej. Przygotowana koncepcja zakłada skrócenie czasu podróży pomiędzy Górnym Tarasem, a Centrum Miasta oraz docelowo szybsze połączenia z Fordonem dla mieszkańców Górnego Tarasu i Kapuścisk oraz poprawę obsługi terenów inwestycyjnych .

Zwiększy się też udział ekologicznego transportu tramwajowego przy jednoczesnym zachowaniu wysokości nakładów na komunikację zbiorową, chociaż wpływy z biletów są obecnie niższe od zakładanych. Udział zestawów niskopodłogowego w trakcji tramwajowej wyniesie 39%.

Tramwajem w każdym kierunku

Nową trasą tramwajową wzdłuż ulicy Kujawskiej i Wojska Polskiego kursować mają 3 linie. Zapewnią one mieszkańcom tych osiedli możliwość swobodnego podróżowania niemal w każdym kierunku miasta i szybszy dojazd do Centrum :

  •     do Dworca Głównego (linia nr 9 z pętli Glinki),
  •     do Lasu Gdańskiego (linia nr 2 z pętli Kapuściska),
  •     do Bielaw (linia nr 11)
  •     do Fordonu (linia nr 11, po wybudowaniu tramwajowego mostu na Kazimierza Wielkiego).

Tak jak do tej pory, bez zmian z Kapuścisk do Dworca Głównego przez Dworzec Autobusowy (PKS) kursować ma linia tramwajowa nr 8, a w kierunku Fordonu podążać mają też tramwaje linii nr 7. Ich trasa skróci się po wybudowaniu nowego mostu wzdłuż ul. Kazimierza Wielkiego. Z Glinek dotychczasową trasą przez Dworzec Autobusowy (PKS) w kierunku Bielaw kursować ma linia nr 4.

Siatka połączeń tramwajowych została skonstruowana tak, że z pozostałych pętli linie także rozjeżdżają się w możliwie wielu kierunkach umożliwiając tym samym maksymalna liczbę relacji bezpośrednich (bez przesiadek). Maksymalnie wykorzystano także przepustowość pętli tramwajowych kierując m.in. aż po trzy linie na pętlę Bielawy, Las Gdański, Rycerska i Kapuściska.


Po wybudowaniu mostów pomiędzy ulicami Toruńską i Fordońską zostanie tam przekierowana linia nr 7, a linia nr 11 zostanie wydłużona z Wyżyn do pętli Niepodległości.Zmiany w liniach autobusowych


Duże zmiany dotyczyć mają też połączeń autobusowych. Linia nr 79 przejedzie w drodze z pętli Rycerska na pętle Glinki przez nowy odcinek trasy Uniwersyteckiej (z obsługą w wybranych kursach ul. Cmentarnej). Linia 61 z Osowej Góry zostanie przekierowana od ronda Kujawskiego do pl. Kościeleckich. W ten sposób powstanie bezpośrednie połączenie północnej części Szwederowa z centrum. Zaplanowano też szereg mniejszych korekt pozwalających na synchronizację wielu linii kursujących tymi samymi odcinkami ulic.


Nowe dowozowe linie 84 i 85 zapewnią lepszą obsługę terenów inwestycyjnych m.in. Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego oraz centrów logistycznych ulokowanych wzdłuż ul. Chemicznej. Każda z tych linii będzie skomunikowana z dwiema pętlami tramwajowymi.


Ważna ocena pasażerów


Obecnie trwają ostatnie prace nad przygotowaniem rozkładów jazdy. W pierwszej połowie przyszłego roku ankieterzy na przystankach oraz w autobusach i tramwajach zapytają bydgoszczan o opinie dotyczące nowych rozwiązań. Nie wykluczamy wprowadzania dalszych korzystnych zmian.

 

Ważne dokumenty
Wspólnie zbudowaliśmy lepszą siatkę połączeń. Dziękujemy za konsultacje Wspólnie zbudowaliśmy lepszą siatkę połączeń. Dziękujemy za konsultacje Reviewed by Miasto Bydgoszcz on listopada 17, 2020 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.