Porządkujemy przestrzeń, ułatwiamy inwestycje

Od 22 września do 21 października  będzie można zapoznać się z projektem nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Śródmieścia: Placu Wolności. Urbaniści zaczną też prace nad nowymi planami dla części Wyżyn i Czyżkówka.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Placu Wolności, umożliwi rewitalizację bardzo ważnej dla Bydgoszczy przestrzeni publicznej, z jednoczesnym zachowaniem w tym obszarze funkcji handlu kwiatami.  Obecnie w tej części miasta prowadzonych jest wiele prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych. Więcej informacji znajduje się w tekście „Pięknieją zabytki na placu Wolności”

 

Planowane są również kolejne inwestycje, między innymi związane z budową przystanków wiedeńskich wzdłuż ul. Gdańskiej oraz rozbudową systemu kanalizacji deszczowej.
Jak zgłosić uwagi?
Więcej szczegółowych informacji dotyczących  terminów, miejsca wyłożenia, dyskusji publicznej

i zbierania uwag dotyczących projektu planu miejscowego,  dostępnych jest na stronie MPU w zakładce BIP http://mpubydgoszcz.rbip.mojregion.info/
Z projektem planu oraz z prognozą środowiskową można będzie się zapoznać w terminie wykładania projektu planu, zarówno za pośrednictwem w/w strony internetowej jak również w siedzibie MPU. Prosimy o ustalenie terminu wizyty pod nr tel. 52-58-58-105 lub za pomocą skrzynki mailowej mpu@mpu.bydgoszcz.pl


Plany dla Wyżyn i Czyżkówka.
Miejscy urbaniści zaczynają  też prace nad nowymi planami dla części Wyżyn i Czyżkówka. Do 9 października można zgłaszać wnioski, które będą analizowane podczas sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla części Wyżyn pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Magnuszewską, Glinki oraz Aleją Jana Pawła II.
Natomiast do 30 października można zgłaszać wnioski  do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla części Czyżówka dla obszaru ograniczonego: od północy ulicami Chełmżyńską, Tadeusza Rzepeckiego i Karolewską, od wschodu rzeką Brdą, od południa ulicą Witolda Pileckiego oraz od zachodu ulicą Nad Torem na odcinku od Ronda Generała Stanisława Maczka od ulicy Trzeciewieckiej oraz ulicą Wiejską na wysokości ul. Mściwoja.
Więcej informacji o zasadach zgłaszania uwag i wniosków do nowych planów znajduje się m.in. na stronie https://www.bydgoskiekonsultacje.pl/
Warto wiedzieć
Miejscowe plany zagospodarowania oznaczają nie tylko szybszą możliwość realizacji nowej zabudowy, ale również szybszy proces rewitalizacji istniejących budynków. W przypadku braku planu miejscowego, przedsiębiorcy oraz właściciele budynków muszą przechodzić dość skomplikowaną drogę uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy. Decyzje takie niezbędne są bowiem nie tylko przy realizacji nowych budynków, ale również w przypadku zmiany sposobu użytkowania istniejących lokali.
 

Porządkujemy przestrzeń, ułatwiamy inwestycje Porządkujemy przestrzeń, ułatwiamy inwestycje Reviewed by Miasto Bydgoszcz on września 17, 2020 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.