Jak powinna wyglądać współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi?

Zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku. Konsultacje trwają do 8 października. Swoją opinię można wyrazić pisemnie bądź uczestnicząc w jednym z trzech spotkań konsultacyjnych.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Bydgoszczy, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Miasta Bydgoszczy. Konsultacje trwają w dniach 16 września - 8 października br. w formie pisemnej (formularz) bądź otwartych spotkań konsultacyjnych. 

Swoją opinię można wyrazić pisemnie, na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia - wypełniony formularz należy dostarczyć do dnia 8 października na adres ngo@um.bydgoszcz.pl lub do siedziby Zespołu ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5 Bydgoszcz.
Zorganizujemy też otwarte spotkania konsultacyjne, które odbędą się:
 - 22 września 2020 roku (spotkanie online) w godz. 14.00-16.00.
                  UWAGA! Link do spotkania zostanie przesłany po wcześniejszym zgłoszeniu na adres ngo@um.bydgoszcz.pl chęci uczestnictwa w spotkaniu.
 - 29 września 2020 roku w godz. 15.00-17.00 w sali nr 4 Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5
 - 6 października 2020 roku w godz. 15.00-17.00 w sali nr 4 Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5
Komórką organizacyjną Miasta Bydgoszczy wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Zespół ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
w Urzędzie Miasta Bydgoszczy, Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5 Bydgoszcz, pokój nr 6, tel. 52 58 58 727, ngo@um.bydgoszcz.pl.
Projekt Programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz formularz konsultacji dostępne są tutaj:
projekt Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021 

 formularz konsultacji 

 
Warto wiedzieć:
Podstawą prawną do przeprowadzenia konsultacji jest Uchwała Nr LXXIII/1105/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 22 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.

Jak powinna wyglądać współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi?  Jak powinna wyglądać współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi? Reviewed by Miasto Bydgoszcz on września 21, 2020 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.