Czyżkówko z nowym planem

Do 30 października można zgłaszać uwagi, które posłużą do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla części Czyzkówka dla obszaru ograniczonego: od północy ulicami Chełmżyńską, Tadeusza Rzepeckiego i Karolewską, od wschodu rzeką Brdą, od południa ulicą Witolda Pileckiego oraz od zachodu ulicą Nad Torem na odcinku od Ronda Generała Stanisława Maczka od ulicy Trzeciewieckiej oraz ulicą Wiejską na wysokości ul. Mściwoja.


Rada Miasta Bydgoszczy podjęła Uchwałę Nr XXVII/647/20 z dnia 26 sierpnia 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Czyżkówko – Siedlecka – Mściwoja” w Bydgoszczy, dla obszaru ograniczonego: od północy ulicami Chełmżyńską, Tadeusza Rzepeckiego i Karolewską, od wschodu rzeką Brdą, od południa ulicą Witolda Pileckiego oraz od zachodu ulicą Nad Torem na odcinku od Ronda Generała Stanisława Maczka od ulicy Trzeciewieckiej oraz ulicą Wiejską na wysokości ul. Mściwoja.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Bydgoszczy w formie papierowej na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. poczty elektronicznej na adres mpu@mpu.bydgoszcz.pl lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, a także za pomocą formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie http://mpubydgoszcz.rbip.mojregion.info. Treść wniosku powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres zamieszkania albo siedziby oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października 2020 r.

Poniżej formularze do pobrania:
- wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- klauzula informacyjna RODO do obwieszczenia nr MPU-PN-7321/Fd-22/18/we/20

  

Czyżkówko z nowym planem  Czyżkówko z nowym planem Reviewed by Miasto Bydgoszcz on września 15, 2020 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.