Przyszłe inwestycje w rękach bydgoszczan!

Prezydent Rafał Bruski razem z przewodniczącą Moniką Matowską-Gulczyńską zainicjowali dyskusję nad listą przyszłych inwestycji miejskich. Wśród pierwszych propozycji pojawia się m.in. przebudowa ul. Nakielskiej, budowa basenów, otwartych kąpielisk czy rewitalizacje terenów nadrzecznych i zielonych. Lista uzupełniona o propozycje radnych, będzie skonsultowana z mieszkańcami pod koniec roku.

- Rozmowę o przyszłości i rozwoju naszego miasta chcę rozpocząć od dyskusji z radnymi. W związku z niekorzystnymi dla samorządów zmianami w prawie oraz spadkiem dochodów przez pandemię COVID-19, zapraszam wszystkich radnych do konsultacji przy tworzeniu listy miejskich inwestycji. Wiem, że potrzeb w mieście jest dużo, chciałbym zrealizować je wszystkie, ale konieczny jest wybór, w którym pomogą mi radni, a następnie Bydgoszczanie – mówi prezydent Rafał Bruski.

Stworzenie listy miejskich inwestycji odbędzie się przy współudziale miejskich radnych. To oni są najbliżej mieszkańców swoich osiedli, a założeniem jest, by przedstawione zadania były propozycjami szerokiej grupy bydgoszczan. Ostateczny głos zabiorą mieszkańcy Bydgoszczy w konsultacjach. Prezydent podkreślił również, że realizacja zadań uwzględniać będzie możliwość pozyskania dofinansowania zewnętrznego. Na tej podstawie realizowaliśmy większość dużych inwestycji w mieście, m.in. budowę trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej wraz z zakupem tramwajów, rewitalizację Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej, rewaloryzację parków, budowę bus pasów czy ścieżek rowerowych. 


Teraz zaproponowano 12 przykładowych inwestycji, do których miasto jest przygotowane, bowiem część z nich to planowane zadania, które nie zmieściły się w budżecie ze względu na zmiany w prawie krajowym. Są to:

- Przebudowa ul. Nakielskiej (od granic miasta do ronda Grunwaldzkiego).
- Rozbudowa stadionu Polonii Bydgoszcz.
- Budowa basenu na osiedlu Leśnym.
- Budowa basenu rehabilitacyjnego przy ul. Jesionowej.
- Budowa zachodniej pierzei Starego Rynku.
- Budowa otwartych kąpielisk na Astorii, Balatonie i przy Parku Centralnym.
- Rewitalizacja Parku Akademickiego.
- Modernizacja nabrzeży Brdy.
- Rozwój funkcji rekreacyjnych w Myślęcinku: budowa kolejki wąskotorowej i biegunarium.
- Przebudowa ronda Jagiellonów wraz z likwidacją barier dla osób niepełnosprawnych.
- Utworzenie Fordońskiego Centrum Kultury.
- Zagospodarowanie terenów wokół Kanału Bydgoskiego.

- W imieniu całej Rady Miasta proszę o wsparcie mieszkańców w podjęciu niełatwych decyzji. Sytuacja finansowa jest wyjątkowa trudna, nie wszystkie inwestycje uda nam się zrealizować, ale chcemy wiedzieć na jakie inwestycje czekają mieszkańcy. Liczę na owocną współpracę ponad podziałami politycznymi, tak aby zaangażować rady osiedla, stowarzyszenia i społeczników i w końcu wszystkich mieszkańców Bydgoszczy. Zależy nam by wskazane propozycje były skierowane do jak najszerszej grupy bydgoszczan  – dodaje przewodnicząca Rady Miasta, Monika Matowska-Gulczyńska.

Pod koniec roku odbędą się konsultacje społeczne, w których mieszkańcy pokażą na jakich inwestycjach zależy im najbardziej. Wynikiem konsultacji będzie lista uwzględniająca kolejność realizowanych zadań w najbliższych latach. Konsultacje zostaną przeprowadzone w standardzie Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego, a karta do głosowania trafi do każdego mieszkańca. Dokładny termin konsultacji poznamy po zakończeniu prac nad listą inwestycji. Mieszkańcy, którzy chcą już teraz zgłaszać swoje propozycje mogą rozpocząć dyskusje z radnymi oraz  przedstawicielami Rad Osiedli.

Przyszłe inwestycje w rękach bydgoszczan!  Przyszłe inwestycje w rękach bydgoszczan! Reviewed by Miasto Bydgoszcz on sierpnia 25, 2020 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.