Część Fordonu z nowym planem

Do 25 września można zapoznać się z projektem nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Fordonu znajdującej się pomiędzy ulicami Wyzwolenia, Swobodną, Cechową i Jana Styki.


Plan zakłada między innymi możliwość wprowadzenia nowej zabudowy. W południowej części obszaru oraz od strony ul. Wyzwolenia dominować ma zabudowa jednorodzinna. Bliżej ul. Swobodnej i północnej części ul. Ryńskiego nowy plan pozwoli również na harmonijną zabudowę wielorodzinną o zróżnicowanej wysokości. Wytyczone zostaną  też nowe ulice zapewniające dojazd do poszczególnych nieruchomości. Zarezerwowany zostanie także teren m.in. pod ciąg pieszy łączący ul. Ryńskiego z obiektami handlowymi przy ul. Wyzwolenia.

Więcej szczegółowych informacji, projekt planu wraz z prognozą środowiskową oraz informacje dotyczące terminów, miejsca wyłożenia, dyskusji publicznej i zbierania uwag, dostępne są na stronie MPU w zakładce BIP http://mpubydgoszcz.rbip.mojregion.info/

Z projektem planu można zapoznać się także w siedzibie MPU. Prosimy o ustalenie terminu wizyty pod nr tel. 52-58-58-105 lub za pomocą skrzynki mailowej mpu@mpu.bydgoszcz.pl


Część Fordonu z nowym planem  Część Fordonu z nowym planem Reviewed by Miasto Bydgoszcz on sierpnia 26, 2020 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.