Park Kulturowy Stare Miasto – dziękujemy za udział w konsultacjach

Zakończyliśmy konsultacje społeczne dotyczące utworzenia Parku Kulturowego Stare Miasto. Dziękujemy za wszystkie Państwa głosy i opinie. Przypominamy, że konsultacje społeczne odbyły się w dniach 9 marca-10 kwietnia br.


Ochrona historycznych budynków, podwyższone standardy związane z estetyką przestrzeni publicznej, a także dbałość o dziedzictwo kulturowe Bydgoszczy to główne cele utworzenia Parku Kulturowego pod nazwą Stare Miasto. Park Kulturowy ma obejmować wpisane do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego Stare Miasto oraz część Chwytowa oraz fragment Śródmieścia z ul. Gdańską i Placem Wolności, które objęte są  strefą „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej.Wszystkie wytyczne dotyczące zagospodarowania tej części miasta znajdują  się w projekcie uchwały w sprawie utworzenia Parku Kulturowego i zawierać będą szereg zasad i norm służących porządkowaniu przestrzeni publicznych, podniesieniu estetyki ich zagospodarowania szczególnie w zakresie formy i sytuowania reklam, małej architektury, urządzeń infrastrukturalnych, ale także ograniczeń związanych z prowadzeniem prac budowlanych i działalnością usługową. Mieszkańcy – w ramach konsultacji społecznych – mogli zgłaszać swoje uwagi i wnioski do treści projektu Uchwały. Więcej o konsultacjach społecznych w sprawie utworzenia Parku Kulturowego Stare Miasto można przeczytać TUTAJ.

Aktualnie weryfikowane są zgłoszone przez mieszkańców uwagi i wnioski. Wszystkie informacje znajdą się w końcowym raporcie z konsultacji.


Park Kulturowy Stare Miasto – dziękujemy za udział w konsultacjach Park Kulturowy Stare Miasto – dziękujemy za udział w konsultacjach Reviewed by Miasto Bydgoszcz on kwietnia 14, 2020 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.