Park Kulturowy Stare Miasto – zapraszamy do udziału w konsultacjach

Od poniedziałku (9 marca) można wziąć udział w konsultacjach społecznych dotyczących utworzenia Parku Kulturowego Stare Miasto w Bydgoszczy. Swoją opinią można podzielić się do 10 kwietnia br. Mieszkańcy mogą – w ramach konsultacji społecznych – zgłaszać swoje wnioski do projektu uchwały. Podziel się swoją opinią na stronie www.bydgoszcz.pl/ParkKulturowy.
Kiedy? 9 marca – 10 kwietnia 2020r.
Zapoznaj się ze szczegółami, podziel się swoją opinią: www.bydgoszcz.pl/ParkKulturowy

Ochrona historycznych budynków, podwyższone standardy związane z estetyką przestrzeni publicznej, a także dbałość o dziedzictwo kulturowe Bydgoszczy to główne cele utworzenia Parku Kulturowego pod nazwą Stare Miasto.

Celem utworzenia  Parku Kulturowego Stare Miasto jest także ochrona krajobrazu kulturowego i architektonicznego tej części Bydgoszczy. Szczególnie chodzi o:
- poprawę jakości i estetyki przestrzeni publicznych,
- zachowanie  i wyeksponowanie staromiejskiego, autentycznego klimatu miasta,
- ochronę lub przywrócenie estetyki zachowanych wpisanych do rejestru lub do ewidencji zabytków budynków,
- przywrócenie historycznych nawierzchni ulic,
- wprowadzenie zasad sytuowania ogródków gastronomicznych oraz eliminację chaosu reklamowego.

Gdzie będzie się znajdował Park Kulturowy?
Park Kulturowy ma obejmować wpisane do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego Stare Miasto oraz część Chwytowa  oraz fragment Śródmieścia z ul. Gdańską i Placem Wolności, które objęte są  strefą „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej. Szczegółowe informacje można znaleźć na poniższej mapie.


Dodatkowym walorem obszaru jest sąsiedztwo zrewitalizowanej Wyspy Młyńskiej i nadrzecznych terenów Chwytowa z licznymi przykładami zabytkowej architektury przemysłowej. Także rejon ulicy Gdańskiej i przyległego Placu Wolności z Parkiem Kazimierza Wielkiego jest założeniem urbanistycznym wyróżniającym się w krajobrazie Śródmieścia. Stanowi on reprezentacyjny rejon bydgoskiego Śródmieścia, którego głównym walorem są zabytkowe kamienice, park im. Kazimierza Wielkiego,  oraz dominująca sylwetka Kościoła Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Bydgoszczy.

Park Kulturowy - wspólnie zadbajmy o estetykę Starego Miasta
Wszystkie wytyczne dotyczące zagospodarowania tej części miasta znajdują  się w projekcie uchwały w sprawie utworzenia Parku Kulturowego i zawierać będą szereg zasad i norm służących porządkowaniu przestrzeni publicznych, podniesieniu estetyki ich zagospodarowania szczególnie w zakresie formy i sytuowania reklam, małej architektury, urządzeń infrastrukturalnych, ale także ograniczeń związanych z prowadzeniem prac budowlanych i działalnością usługową.

Weź udział w konsultacjach
Mieszkańcy mogą – w ramach konsultacji społecznych – zgłaszać swoje wnioski do projektu uchwały. Podziel się swoja opinią na stronie www.bydgoszcz.pl/ParkKulturowy.Warto wiedzieć:
O rozpoczęciu prac nad utworzeniem Parku Kulturowego Stare Miasto w Bydgoszczy zdecydowała Rada Miasta Bydgoszczy. Działania w tym zakresie prowadzone są na podstawie Uchwały nr XXI/528/20 z dnia 26 lutego 2020r.

Do pobrania:
- Formularz do składania wniosków - link
- Obwieszczenie Rady Miasta Bydgoszczy o konsultacjach społecznych - link
- Projekt uchwały Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie utworzenia Parku Kulturowego - link
- Mapa z granicami Parku Kulturowego - link
- Plakat - link


Park Kulturowy Stare Miasto – zapraszamy do udziału w konsultacjach Park Kulturowy Stare Miasto – zapraszamy do udziału w konsultacjach Reviewed by Miasto Bydgoszcz on marca 08, 2020 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.