Ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych – zakończyły się konsultacje

Zakończyły się konsultacje społeczne  dotyczące planu rozmieszczenia na terenie Bydgoszczy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Dziękujemy za wszystkie zgłoszone w ramach konsultacji uwagi. 


Konsultacje społeczne odbyły się zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018r. Swoje uwagi można było zgłaszać na stronie www.bydgoszcz.pl/stacjeladowania od 13 marca do 18 maja 2020 r. Wydłużenie  terminu konsultacji społecznych wynikało z art. 51 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568).

Jak wynika z wyżej przytoczonej ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych Miasto Bydgoszcz, jako miasto o liczbie mieszkańców wyższej niż 300 000, w których zostało zarejestrowanych co najmniej 200 000 pojazdów samochodowych i na 1000  mieszkańców przypada co najmniej 500 pojazdów samochodowych, jest zobowiązane do wybudowania minimalnej liczby punktów ładowania zainstalowanych w ogólnodostępnych stacjach ładowania, zlokalizowanych na terenie gminy w liczbie 210 punktów ładowania.

W ramach konsultacji przedstawiony został projekt  lokalizacji punktów  ładowania  na obszarze miasta do zainstalowania w ogólnodostępnych stacjach ładowania i zawierał proponowane lokalizacje i moc stacji. Mieszkańcy mogli zgłosić swoje uwagi do zaproponowanych 83 lokalizacji stacji ładowania pojazdów, w których planowane jest powstanie 181 punktów ładowania.

Wspominana ustawa wskazuje, że plan rozmieszczenia  zawiera informację o:
• liczbie i lokalizacji ogólnodostępnych stacji ładowania, z uwzględnieniem mocy punktów ładowania zainstalowanych w tych stacjach;
• liczbie i lokalizacji planowanych do wybudowania do dnia 31 grudnia 2020 r. ogólnodostępnych stacji ładowania, z uwzględnieniem mocy punktów ładowania planowanych do zainstalowania w tych stacjach;
•liczbie punktów ładowania brakującej do osiągnięcia minimalnej liczby punktów ładowania wskazanej w art. 60 ust. 1, na dzień 31 grudnia 2020 r., przy uwzględnieniu punktów ładowania, o których mowa w pkt 2.

Aktualnie przygotowywany jest raport z konsultacji, który będzie dostępny na stronie internetowej ww.bydgoskiekonsultacje.pl


Ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych – zakończyły się konsultacje Ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych – zakończyły się konsultacje Reviewed by Miasto Bydgoszcz on maja 19, 2020 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.