Park Kulturowy Stare Miasto – chrońmy nasze dziedzictwo

Ochrona historycznych budynków, podwyższone standardy związane z estetyką przestrzeni publicznej, a także dbałość o dziedzictwo kulturowe Bydgoszczy to główne cele utworzenia Parku Kulturalnego pod nazwą Stare Miasto. O tym, czy prace nad jego utworzeniem się rozpoczną, zadecydują radni na sesji Rady Miasta (26 lutego).


Celem utworzenia parku kulturowego Stare Miasto jest ochrona krajobrazu kulturowego i architektonicznego tej części Bydgoszczy. Szczególnie chodzi o zachowanie wyróżniającego się średniowiecznego układu urbanistycznego miasta lokacyjnego, fragmentów obwarowań, siatki ulic i budynków o dużej wartości historycznej wpisanych do rejestru lub do ewidencji zabytków.

Park Kulturowy ma obejmować obszar Starego Miasta oraz części Chwytowa wpisany do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego oraz obszar części Śródmieścia z ul. Gdańską i Placem Wolności, które objęte są ochroną w ramach strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej.

Dodatkowym walorem obszaru jest sąsiedztwo zrewitalizowanej Wyspy Młyńskiej i nadrzecznych terenów Chwytowa z licznymi przykładami zabytkowej architektury przemysłowej. Także rejon ulicy Gdańskiej i przyległego Placu Wolności z Parkiem Kazimierza Wielkiego jest założeniem urbanistycznym wyróżniającym się w krajobrazie Śródmieścia. Stanowi on reprezentacyjny rejon bydgoskiego Śródmieścia, którego walory podkreśla sąsiedztwo zabytkowych kamienic, parku im. Kazimierza Wielkiego, Pomnika Wolności oraz dominująca sylwetka Kościoła Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Bydgoszczy.

Uchwała w sprawie utworzenia parku kulturowego zawierać będzie szereg zasad i norm służących porządkowaniu przestrzeni publicznych, podniesieniu estetyki ich zagospodarowania szczególnie w zakresie formy i sytuowania reklam, małej architektury, urządzeń infrastrukturalnych, ale także ograniczeń związanych z prowadzeniem prac budowlanych i działalnością usługową.

O tym, czy prace nad utworzeniem Parku Kulturowego się rozpoczną, zadecydują radni na najbliższej sesji rady Miasta , 26 lutego 2020 roku. Warto podkreślić, że działania polegające na utworzeniu Parku Kulturowego poprzedzone zostaną konsultacjami społecznymi z mieszkańcami - zgodnie z art. 16 ust 1 i 1a ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.Park Kulturowy Stare Miasto – chrońmy nasze dziedzictwo Park Kulturowy Stare Miasto – chrońmy nasze dziedzictwo Reviewed by Miasto Bydgoszcz on lutego 25, 2020 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.