Nowocześnie w bibliotece na Starym Rynku – wyraź swoją opinię!

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy zaprasza wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w spotkaniu, które dotyczyć ma jej modernizacji i rozbudowy. Można także podzielić się swoimi pomysłami na działania edukacyjne i kulturalne, które powinny odbywać się w bibliotece. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 10 lutego.


Spotkanie z mieszkańcami dotyczyć będzie modernizacji i rozbudowy Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, a także planowanych działań edukacyjno-kulturalnych. WiMBP planuje bowiem przedsięwzięcie związane z remontem i chce pozyskać na to fundusze europejskie z programu „Kultura” Działanie 1. Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym Poddziałanie 1.1. Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego dla przedsięwzięcia pn. „Droga do Nowoczesności-prace konserwatorsko-remontowe w zabytkowych budynkach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy”.

Spotkanie zaplanowano na poniedziałek, 10 lutego na  godz. 18.00 w gmachu biblioteki na Starym Rynku. Więcej informacji pod numerem telefonu: 52 33-99-227.

Warto wiedzieć:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy działa od 1 października 1903 r. i tym samym jest książnicą o najdłuższej historii spośród istniejących obecnie placówek w Bydgoszczy.

Pierwszym polskim dyrektorem instytucji został w 1920 r. jej obecny patron, dr Witold Bełza, który rozpoczął proces polonizacji i przyczynił się do znacznego poszerzenia zasobów książnicy. Zbiory biblioteki wzbogaciły się wówczas o cenną, istniejącą od końca XV w. kolekcję Biblioteki Bernardynów Bydgoskich (1374 woluminy w tym 97 inkunabułów z unikatową w skali światowej ulotką Hieronima Savonaroli) i rękopisy Kazimierza Kierskiego (670 jednostek zawierających 435 dokumentów królewskich). W okresie międzywojennym biblioteka odgrywała rolę ważnego ośrodka kultury. W jej murach swoją siedzibę miały różne towarzystwa naukowe, odbywały się odczyty, wykłady, spotkania. Tutaj mieściła się redakcja „Przeglądu Bydgoskiego” (1933-1938), działał Uniwersytet Powszechny.

Podczas okupacji księgozbiór został przeniesiony do zawilgoconego budynku i wyłączony z udostępniania. Część polskojęzycznej literatury przekazano na makulaturę; wiele z nich uratowały polskie bibliotekarki pracujące w magazynie. Z kolei dokumenty królewskie ocalił Michał Nycz, wywożąc zasoby w bezpieczne miejsce, za co zapłacił najwyższą cenę.

Aby uchronić książki przed niemiecką akcją ewakuacyjną (1942-1944), część z nich ukryto w Muzeum Miejskim, a także w piwnicach szkół powszechnych na przedmieściach Bydgoszczy. Po wojnie straty oszacowano na 20% całego księgozbioru.

Uzupełnianie i powiększanie zasobów rozpoczęło się w kolejnych latach. Placówka rozbudowała swoją strukturę (także o sieć filii miejskich), a w 1968 roku zyskała status naukowy. Obecnie księgozbiór Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy liczy 869 133 woluminy. 

Biblioteka jest współfinansowana przez Miasto Bydgoszcz.
Nowocześnie w bibliotece na Starym Rynku – wyraź swoją opinię! Nowocześnie w bibliotece na Starym Rynku – wyraź swoją opinię! Reviewed by Miasto Bydgoszcz on lutego 03, 2020 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.