Powstanie Strategia rozwoju elektromobilności dla Bydgoszczy – będą konsultacjePrzystępujemy do przygotowania programu rozwoju elektromobilności w naszym mieście do 2030 roku. Opracowaniem dokumentu zajmie się Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy. Gotowy dokument umożliwi zaplanowanie działań, które wpłyną na ograniczanie niskiej emisji i uspokojenie miejskiego ruchu drogowego.

Strategia rozwoju elektromobilności powstaje w ramach Programu Rozwoju Elektromobilności GEPARD, który przewiduje udzielenie dofinansowania lub pożyczki na zakup autobusów elektrycznych, a także dofinansowanie przygotowania strategii rozwoju elektromobilności dla gmin. W ramach programu pozyskaliśmy 100 tysięcy dofinansowania na opracowanie „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Bydgoszczy do 2030 roku”. W postępowaniu wyłoniliśmy wykonawcę tego zadania – opracowaniem dokumentu zajmie się Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy  w Bydgoszczy (spółka celowa).

Dokument zgodnie z umową ma być gotowy do 20 maja 2020 roku. Opracowanie wymaga przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz ostatecznego przyjęcia przez Radę Miasta Bydgoszczy. W opracowanie dokumentacji włączą się miejskie jednostki odpowiedzialne za komunikację, zarządzanie energią oraz zintegrowany rozwój miasta. W opracowanie zaangażowane będą również sąsiednie gminy, stowarzyszone w ramach Metropolii Bydgoszcz.

W naszym mieście znajduje się obecnie 18 ogólnodostępnych punktów stacji ładowania, które umieszczone są w ośmiu lokalizacjach. Są to centra handlowe: Auchan, IKEA, Focus, Zielone Arkady. Stacje ładowania znajdują się również przy Dworcu PKP, Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym, ul. Nowotoruńskiej 15 i al. Jana Pawła II 123. W Bydgoszczy na koniec 2019 roku było zarejestrowanych zaledwie 59 pojazdów elektrycznych. Zgodnie z obowiązującym prawem do końca grudnia 2020 roku w naszym mieście będzie funkcjonować łącznie 210 punktów ładowania. Brakująca ilość stacji zostanie wybudowana przez lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Odpowiednio przygotowana Strategia Rozwoju Elektromobilności powinna umożliwić́ zaplanowanie działań w Bydgoszczy w kierunku:
1. Zwiększenia ilości pojazdów nisko i zero- emisyjnych poruszających się na terenie miasta
2. Rekomendacji sposobu wykorzystania pojazdów nisko i zero- emisyjnych przez miasto oraz spółki świadczące dla miasta usługi
3. Budowy infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i zasilanych CNG
4. Wsparcia realizacji projektów w zakresie wdrażania alternatywnych sposobów komunikacji (wypożyczalnie rowerów, samochodów, współdzielenie przejazdów)
5. Rozwoju systemów umożliwiających analizę, a docelowo ułatwiających komunikację na terenie miasta (Systemy ITS, informacji pasażerskiej)
6. Rozwoju inicjatyw wspólnych biletów komunikacyjnych i/lub aglomeracyjnych

Czym jest Strategia Rozwoju Elektromobilności?
Jest to kompleksowy dokument zawierający ocenę możliwości, plan działań i analizę możliwych do realizacji inwestycji, jakie należy podjąć aby w pełni wykorzystać potencjał rozwoju elektromobilności w mieście. Działania te są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości jednostki, a także powinny być spójne z obowiązującymi na jej terenie dokumentami strategicznymi i planistycznymi oraz dotychczas realizowanymi inicjatywami smart city. Rekomendacje wynikające z przeprowadzonych analiz przede wszystkim umożliwiają ograniczenie niskiej emisji, a także na usprawnienie lokalnego ruchu. Strategia wspiera promowanie alternatywnych środków transportu na obszarach JST takich jak: rower miejski, w tym elektryczny, hulajnogi, skutery elektryczne i inne rozwiązania MaaS (Mobility as a Service). W strategii uwzględnić należy również rozwiązania w zakresie sterowania ruchem samochodowym i pieszym (ITS, priorytetyzacja transportu publicznego) oraz określić możliwy potencjał w zakresie rozwiązań wspólnego biletu miejskiego/aglomeracyjnego.
Powstanie Strategia rozwoju elektromobilności dla Bydgoszczy – będą konsultacje Powstanie Strategia rozwoju elektromobilności dla Bydgoszczy – będą konsultacje Reviewed by Miasto Bydgoszcz on stycznia 29, 2020 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.