Myślęcinek – wnioski po konsultacjach

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy wypowiedzieli się w konsultacjach społecznych dotyczących społecznej wizji zagospodarowania największego parku w mieście.


Zgodnie z opiniami bydgoszczan tereny LPKiW Myślęcinek są dla nich bardzo ważnym miejscem rekreacji i sportu. W przeważającej części korzystają z parku po prostu spacerując, a także jeżdżąc na rowerze i rolkach. Spora grupa ankietowanych oprócz spacerów korzysta dodatkowo z dostępnych atrakcji tj. np. zoo, ogród botaniczny, wakepark, lunapark, gastronomia itp. Rzadko kiedy odwiedzamy park tylko w celu skorzystania z pojedynczej atrakcji i opuszczamy jego teren nie zostając dłużej.

Zdaniem mieszkańców, park powinien być miejscem o charakterze naturalnym, terenem zieleni, oazą ciszy i wypoczynku (47%), ale również miejscem, gdzie tereny o charakterze naturalnym i tereny zagospodarowane pod atrakcje występują w podobnych proporcjach (45%). Łącznie 92% ankietowanych opowiada się za parkiem o charakterze naturalnym, zielonym, krajobrazowym, gdzie można wypocząć w ciszy, ale także gdzie występują obszary zagospodarowane, w których można spędzać czas na różnego typu aktywnościach.

W konsekwencji za najbardziej cenną/wartościową w parku Myślęcinek uznano zieleń krajobrazową, otwartą przestrzeń oraz możliwość wypoczynku w ciszy. Cenne okazały się także trasy spacerowe i ścieżki rowerowe/rolkowe. Pojawiło się wiele głosów, aby ruch pieszy, rowerowy i rolkowy był posegregowany i przebiegał na niezależnie wytyczonych trasach. Ankietowani chętnie wskazywali na mapie propozycje przebiegu dodatkowych ścieżek pieszych, rowerowych i tras rolkowych.

Zarówno wyniki ankiet, jak i warsztatów będą pomocne przy określaniu dalszych kierunków rozwoju parku, które zostaną wskazane w sporządzanym obecnie przez Miejską Pracownię Urbanistyczną miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku Mielęcinek w Bydgoszczy. W szczególności uwzględnione będą dążenia do zachowania krajobrazowego charakteru parku i ochrona wartości przyrodniczych oraz umacnianie funkcji rekreacyjnej i sportowej.

Konsultacje dotyczące zagospodarowania Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” odbyły się w dniach 7 października-29 listopada 2019r. W ramach konsultacji mieszkańcy mogli podzielić się swoją opinią za pośrednictwem geoankiety oraz podczas dwóch spotkań: Mobilnego Punktu Konsultacyjnego na terenie parku oraz podczas warsztatów w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

Wypełnionych zostało łącznie 616 ankiet, w tym 32 ankiety w formie papierowej oraz 584 ankiety za pośrednictwem Internetu. Najbardziej chętnie dzielili się swoją opinią mieszkańcy osiedla Bartodzieje (69 os.), os. Leśnego (57 os.), Bocianowa – Śródmieścia - Starego Miasta (57 os.), a także Nowego Fordonu (41 os.). Blisko 70% osób, które wypełniły ankietę to osoby w przedziale wiekowym 26-46 lat. Ankietę wypełniały osoby, które są przeważnie częstymi gośćmi w parku, a w związku z tym mające swój pogląd na to jaki powinien być park na podstawie własnych doświadczeń, potrzeb i oczekiwań.

Myślęcinek – wnioski po konsultacjach Myślęcinek – wnioski po konsultacjach Reviewed by Miasto Bydgoszcz on stycznia 20, 2020 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.