Plan konsultacji społecznych na 2020 rok

Zgodnie z § 17 Regulaminu „Bydgoskie Konsultacje” będącego załącznikiem do Uchwały XLI/879/17 przyjętym w dniu 29 marca 2017r. przez Radę Miasta Bydgoszczy, Prezydent Miasta Bydgoszczy przedstawia informacje na temat planowanych konsultacji społecznych prowadzonych w 2020r. z własnej inicjatywy. Zapraszamy do zapoznania się z  planem konsultacji społecznych na 2020 rok.1. Konsultacje koncepcji budowy ulic wyłonionych do realizacji w ramach programu utwardzania ulic gruntowych. Termin konsultacji: II/III kwartał 2020r.
2.Przebudowa układu drogowego związana z budową kampusu Akademii Muzycznej. Termin konsultacji: po rozpoczęciu budowy kampusu Akademii.
3.Budowa przystanków wiedeńskich – koncepcja lokalizacji przystanków tramwajowych. Termin konsultacji: II/III kwartał 2020r.
4.Drogi dla rowerów – budowa infrastruktury rowerowej na ul. Jeździeckiej.  Termin konsultacji: II/III kwartał 2020r.
5.Konsultacje koncepcji rozwoju sieci tramwajowej po roku 2020r. Termin konsultacji: II połowa 2020r.
6.Konsultacje docelowego kształtu układu linii komunikacji publicznej po uruchomieniu linii tramwajowej w ul. Kujawskiej i wybudowaniu połączenia tramwajowego pomiędzy ul. Toruńską i Fordońską. Termin konsultacji: II kwartał 2020 r.
7.Konsultacje społeczne w sprawie utworzenia Parku Kulturowego Stare Miasto. Termin konsultacji: I połowa 2020r.
8.Konsultacje Strategii ZIT pod kątem nowego okresu programowania UE na lata 2021-2027. Termin konsultacji: termin zależny od wdrażania nowej perspektywy przez stronę rządową oraz samorząd województwa.
9.Konsultacje społeczne w sprawie rozwoju programu Bydgoski Budżet Obywatelski. Termin konsultacji: I kwartał 2020r.
10.Konsultacje założeń do koncepcji przebudowy II etapu ulicy Nakielskiej od Ronda Grunwaldzkiego do ulicy Nasypowej. Termin: II/III kwartał 2020r.
11.Konsultacje lokalizacji stacji rowerowych w ramach Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego. Termin konsultacji: II/III kwartał 2020r.
12.Konsultacje dot. zagospodarowania zachodniej strony Starego Rynku – termin zostanie uzgodniony z Radą Miasta Bydgoszczy.

Założone terminy mają charakter orientacyjny i mogą uleć zmianie. Wpływ na to mogę mieć inne inicjatywy konsultacyjnej zgodne z uchwałą Radę Miasta, terminy przygotowywania dokumentów wpływających na planowane konsultacje czy wdrażanie nowej perspektywy unijnej przez instytucje szczebla rządowego i samorządu województwa.
Plan konsultacji społecznych na 2020 rok Plan konsultacji społecznych na 2020 rok Reviewed by Miasto Bydgoszcz on grudnia 31, 2019 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.