Plan konsultacji społecznych na 2019r.


Zgodnie z par. 17 regulaminu „Bydgoskie Konsultacje” będącym załącznikiem do Uchwały XLI/879/17 przyjętym w dniu 29 marca 2017r. przez Radę Miasta Bydgoszczy, przedstawiamy informację na temat planowanych konsultacji społecznych prowadzonych w 2019r. z inicjatywy Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

1. Konsultacje społeczne w sprawie biletów czasowych w komunikacji publicznej.
Termin konsultacji: Styczeń/luty 2019r.

2. Konsultacje dot. zmiany w organizacji ruchu po przebudowie płyty Starego Rynku.
Termin konsultacji: Luty 2019r.

3. Konsultacje w sprawie celowości wyboru Rady Osiedla Glinki-Rupienica.

Termin konsultacji: Marzec 2019r.

4. Konsultacje społeczne w sprawie kierunków rozwoju komunikacji w Bydgoszczy.
Termin konsultacji: konsultacje odbędą się nie szybciej niż po zakończeniu procesu konsultacji dot. kwestii biletów czasowych. Ich termin uzależniony jest także od realizacji inwestycji wzdłuż ulicy Kujawskiej oraz przygotowywanych kolejnych inwestycji komunikacyjnych.

5. Konsultacje dot. zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bydgoszczy.
Termin konsultacji: I kwartał 2019r.

6. Konsultacje dot. programu ochrony środowiska.
Termin konsultacji: I kwartał 2019r.

7. Konsultacje dot. aktualizacji Strategii Rozwoju Bydgoszczy – konsultacje projektu dokumentu zaktualizowanej strategii.

Termin konsultacji: II kwartał 2019r.

8. Konsultacje społeczne Programu Funkcjonalno-Użytkowego dot. przystanków wiedeńskich.

Termin konsultacji: III kwartał 2019r.
Plan konsultacji społecznych na 2019r. Plan konsultacji społecznych na 2019r. Reviewed by Unknown on grudnia 31, 2018 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.